enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Donderdag 5 oktober

Woonzorgcentrum de Wiken

15.30 uur: ds J. de Jong (H.A.)

Zaterdag 7 oktober

Woonzorgcentrum Rispinge

19.00 uur: ds H. KleinIkkink (H.A.)

Zondag 8 oktober

De Oase

09:30 uur: ds M. Visser (Dienst voor doven en horenden)knd

Oppassdienst: Anja v.d.Molen en Jolanda Eelkema

De Schakel

19.30 uur: ds E.J. Terpstra uit Urk m.m.v. Zanggroep Sjammasj uit Leeuwarden

Menorah

09.30 uur: ds A.H. Boschma knd (Viering jubileum koster Mieneke Bult)

Zuiderkerk

9.30 uur: ds J.G. Arensman

De Arke

9.30 uur: ds N.J. v.d. Herik

knd groep 1 t/m 8

Oppas

Na de dienst koffiedrinken

Grote Kerk

11.00 uur: ds Jaap Kraan uit Burgum

vanaf 10.30 uur ontmoeting en koffie

Hervormde Kapelgemeente

9.30 uur: cand. H.J. van der Wal uit Groningen

16,30 uur: dhr M. van Heijningen uir Dorkwerd (Zangdienst)

k.n.d. is kindernevendienst groep 1 t/m 8

t.n.d. is tienernevendienst

z.s is zondagschool t/m 10 jaar

Collecten zondag 8 oktober

Eerste rondgang: kerk

Tweede rondgang: pastoraat

Bij de uitgang: eigen jeugdwerk

Grote Kerk

Eerste rondgang: diaconie

Tweede rondgang: eredienst Grote Kerk

Woensdag 11 oktober

Neibertilla

19.00 uur: mevr. A, van Eerden

KERKOMROEP-webradio

Op zondag, feestdagen en andere momenten dat er een dienst is in één van de kerken van de Protestantse Gemeente Drachten wordt deze uitgezonden via de Kerkomroep. Trouw- en rouwdiensten worden uitgezonden met toestemming van het bruidspaar of de familie. U kunt zelf uw keuze maken naar welke dienst u wilt luisteren via een webradio, computer, laptop of iPad.

Wilt u gebruikmaken van een webradio dan kunt u informatie hiervoor vragen bij onderstaande adressen. Het gebruik van een webradio is voor de eerste twee maanden gratis, daarna € 8,00

per maand. Ook is het mogelijk om tijdelijk bij bijvoorbeeld ziekte een webradio te gebruiken.

Met een eigen computer, laptop, iPad, kan ingelogd worden op www.kerkomroep.nl, daarna doorklikken naar provincie Friesland, plaats Drachten en de wijkkerk. Bij de computer of laptop staat dan links boven in Klik hier om de uitzending te beluisteren. Daarna kunt u de liturgie aanklikken om die tijdens de dienst te volgen zoals deze door de beamer in de kerk wordt geprojecteerd.

Op uw iPad, kunt u de dienst beluisteren via live uitzending, de liturgie kunt alleen lezen, ga dan

naar meer informatie.

Wijk West en Zuid, Henk Janssens, tel. 0512-510837

Wijk Noord en Oost, Albert Buma, tel.0512-516060

De donderdag en vrijdag voor Pasen heten Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Maar waarom eigenlijk? Die vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Er bestaan namelijk verschillende verklaringen voor de herkomst van die aanduidingen. Hieronder noemen we de meest voor de hand liggende verklaringen.

Goede Vrijdag

Om met Goede Vrijdag te beginnen: dat is de dag waarop Jezus gekruisigd werd. Het lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo logisch om juist die dag in de christelijke traditie goed te noemen. Toch wordt de dag zo genoemd, omdat Jezus bij zijn dood de zonden van alle mensen op zich nam en hen daarmee heeft verlost van schuld. Zie ook de website www.bijbelencultuur.nl.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag herdenken christenen het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen; dat wordt in de Bijbel onder meer beschreven in Matteüs 26. De naam van deze dag hangt samen met een kerkelijk gebruik om op deze dag alle kruisbeelden en andere beelden in de kerk met witte kleden te bedekken. Verder is wit de liturgische kleur op Witte Donderdag (en met Pasen): de kleding van de voorganger en de doeken over altaar, avondmaalstafel, kansel e.d. zijn dan wit.

Woensdag en zaterdag

Ook de woensdag voor Pasen heeft van oudsher een naam, al is deze dag in de kerken onbelangrijk: Schortelwoensdag of Schorselwoensdag (beide vormen komen voor). Dat verwijst naar het middeleeuwse gebruik om van woensdag tot en met zaterdag voor Pasen geen orgelmuziek te spelen en de kerkklokken niet te laten luiden. De muziek en het klokgelui werden dus geschorst ofwel opgeschort; daar komt de naam vandaan.

Om diezelfde reden heet de zaterdag voor Pasen ook wel Stille Zaterdag: op die dag werden er geen kerkklokken geluid. Kerken herdenken op deze dag dat Jezus dood in het graf ligt. Ook de aanduiding Stille Week (voor de week voor Pasen) komt hiervandaan.

Buurtalen

Witte Donderdag heet in het Engels Maundy Thursday. Dat is een indirecte verwijzing naar het Laatste Avondmaal, waarbij Jezus de voeten van zijn leerlingen waste. Maundy is een verbastering van het Latijnse woord mandatum (‘gebod, opdracht’), dat voorkomt in Johannes 13:34: “Ik geef jullie een nieuw gebod [in het Latijn: mandatum novum]: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.” Hiermee wees Jezus op de betekenis van de voetwassing, die eerder in dat hoofdstuk wordt besproken.

In het Duits wordt Witte Donderdag gewoonlijk Gründonnerstag genoemd. Grün is hier waarschijnlijk een afleiding of verbastering van greinen, dat ‘grienen, weeklagen’ betekent.

Goede Vrijdag heeft in het Engels (letterlijk vertaald) dezelfde naam als in het Nederlands: Good Friday. Volgens Engelse naslagwerken zou good hier de betekenis ‘heilig’ hebben. Hoewel dat ook in het Nederlands een verklaring zou kunnen zijn, is er geen enkel naslagwerk dat deze optie noemt.

Het Duitse woord is Karfreitag. Dat betekent letterlijk ‘rouwvrijdag’: het woorddeel Kar komt van een oud Duits woord voor ‘geklaag, rouw’.

In het Frans zijn de aanduidingen meer rechttoe rechtaan: daar spreekt men van jeudi saint (‘heilige donderdag’) en vendredi saint (‘heilige vrijdag’).
Reactie plaatsen