enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Bijna een kwart van de bevolking (12 jaar en ouder) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van haar organen of weefsels na het overlijden. In 2015 waren dit ongeveer 2 miljoen vrouwen en bijna 1,6 miljoen mannen, iets meer dan een jaar eerder. Met het vorderen van de leeftijd neemt de bereidheid tot orgaandonatie toe, maar vanaf 65 jaar neemt dit weer af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting staan ongeveer duizend mensen op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie. De meesten wachten op een nier. In 2015 stond 40 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder ingeschreven in het donorregister. Iets minder dan een kwart (24 procent) geeft toestemming voor het gebruik van zijn of haar organen of weefsels na het overlijden, al dan niet met uitzondering van bepaalde organen. Een klein deel laat de beslissing aan nabestaanden over en 11 procent geeft expliciet geen toestemming (53 duizend).

Het aandeel vrouwen dat zich heeft ingeschreven in het donorregister is 43 procent. Het gaat hier om 3,2 miljoen vrouwen, van wie er bijna 2 miljoen toestemming geven tot orgaandonatie. Bij mannen liggen de verhoudingen anders. In 2015 waren 2,6 miljoen mannen ingeschreven in de het donorregister (36 procent). Van hen gaven 1,6 miljoen toestemming tot orgaandonatie.

Tot 65 jaar

Naarmate de leeftijd stijgt neemt het aandeel ingeschrevenen en personen die bereid zijn tot orgaandonatie toe, tot de leeftijd van 65 jaar. Daarna neemt dit weer af. Van de 12- tot 25-jarigen is 17 procent geregistreerd en daarnaast geeft 12 procent toestemming. In de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar is dat respectievelijk 48 en 30 procent. Onder de 85-plussers is bijna 40 procent ingeschreven, van wie slechts een klein deel de organen ter beschikking stelt.