enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

In een vandaag verzonden open brief doet seniorenorganisatie KBO-PCOB een appèl op de heren Pechtold, Segers en Buma om een einde te maken aan incident-gedreven zorg in Nederland.Sinds 2015 wordt de samenleving regelmatig opgeschrikt door berichten van onder meer ziekenhuizen en huisartsen dat ouderen onnodig op de spoedposten van ziekenhuizen terechtkomen. KBO-PCOB krijgt tevens uit de eigen achterban van ruim 250.000 senioren te horen dat de nazorg na ziekenhuisopname problematisch is en vaak leidt tot heropname. Er dient snel een structurele oplossing te komen, nu ouderen constant tussen wal en schip vallen. KBO-PCOB richt dit verzoek speciaal aan Pechtold, Segers en Buma als ondertekenaars van het manifest Waardig Ouder Worden.

Uit de brief:

In de komende weken zit u aan de tekentafel van een nieuw kabinet. U heeft hiermee de mogelijkheid een einde te maken aan een tot op heden incident-gedreven zorgbeleid in Nederland. Dat beleid lijkt nu vooral op pleisters plakken op de pijnlijke plekken in de zorg; helaas raken de hoekjes van de pleisters echter regelmatig los. Het is beleid dat we moeten loslaten om echt het verschil te kunnen maken. En het fijne is dat u al eerder heeft aangegeven dat ook te vinden. U bent tenslotte ondertekenaar van het manifest Waardig Ouder Worden. Het is nu tijd om woorden om te zetten in daden!

Wat is incident-gedreven politiek in de zorg? We zagen het bij de verpleeghuizen waar misstanden de aanleiding vormden om serieus werk te maken van kwalitatief betere verpleeghuiszorg. We hebben ervaren dat zorg thuis, het persoonsgebonden budget, de casemanager dementie en de wijkverpleging pas echt op de agenda kwamen als in de media de noodklok werd geluid. En dan vorige week wederom het bericht van overbelasting op de spoedeisende hulp en onnodige heropname in het ziekenhuis doordat er geen goede ondersteuning is na ontslag.

Ouderenzorg versnipperd
De zorg voor ouderen is versnipperd, onder meer door de betrokkenheid van verschillende zorgverleners, overheden en de diversiteit aan regels en voorwaarden. Het is voor thuiswonende ouderen met complexe problematiek moeilijk om zorg op de juiste plek te vinden. Hoe complexer de problemen hoe langer mensen moeten wachten op duidelijkheid en hulp. Zij moeten langs verschillende loketten met verschillende financieringsvormen en regels om de noodzakelijke zorg en ondersteuning geregeld te krijgen.

Uw was het met ons eens dat iedereen waardig ouder mag worden in dit land. Thuis, in het verpleeghuis of op welke plek dan ook en met de juiste ondersteuning. KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, roept u daarom op een einde te maken aan incidentgerichte politiek en de regie te nemen: laat waardig ouder worden het begin- en eindpunt zijn van nieuw beleid.

Bron: KBO-PCOB

Bijna een kwart van de bevolking (12 jaar en ouder) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van haar organen of weefsels na het overlijden. In 2015 waren dit ongeveer 2 miljoen vrouwen en bijna 1,6 miljoen mannen, iets meer dan een jaar eerder. Met het vorderen van de leeftijd neemt de bereidheid tot orgaandonatie toe, maar vanaf 65 jaar neemt dit weer af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting staan ongeveer duizend mensen op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie. De meesten wachten op een nier. In 2015 stond 40 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder ingeschreven in het donorregister. Iets minder dan een kwart (24 procent) geeft toestemming voor het gebruik van zijn of haar organen of weefsels na het overlijden, al dan niet met uitzondering van bepaalde organen. Een klein deel laat de beslissing aan nabestaanden over en 11 procent geeft expliciet geen toestemming (53 duizend).

Het aandeel vrouwen dat zich heeft ingeschreven in het donorregister is 43 procent. Het gaat hier om 3,2 miljoen vrouwen, van wie er bijna 2 miljoen toestemming geven tot orgaandonatie. Bij mannen liggen de verhoudingen anders. In 2015 waren 2,6 miljoen mannen ingeschreven in de het donorregister (36 procent). Van hen gaven 1,6 miljoen toestemming tot orgaandonatie.

Tot 65 jaar

Naarmate de leeftijd stijgt neemt het aandeel ingeschrevenen en personen die bereid zijn tot orgaandonatie toe, tot de leeftijd van 65 jaar. Daarna neemt dit weer af. Van de 12- tot 25-jarigen is 17 procent geregistreerd en daarnaast geeft 12 procent toestemming. In de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar is dat respectievelijk 48 en 30 procent. Onder de 85-plussers is bijna 40 procent ingeschreven, van wie slechts een klein deel de organen ter beschikking stelt.