enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Land in zicht was nooit een lied, maar wat zing je
als het mist? Iets treurigs, dat staat vast. Altviool,
mandoline of Turkse luit, kies maar, het maakt
niet uit. Viel het al iemand op dat snaarinstrumenten

de vorm hebben van een boot, dat je van muziek
kunt zeggen: als de zee is zij, eindeloos, nooit uitgeput?
Ze wiegt zichzelf, klaroent voor koningen en tooit
vol overgave jonge meisjes voor het eerst met heupen.

Maar wat zing je als het mist, als omgekeerd het land
de zee niet vindt? Vasco da Gama nam geen muzikanten
mee aan boord. Scheurbuik, tyfus en de steile winden
rond Kaap de Goede Hoop. Wie gek werd liet het leven.

Je houdt je dronken kop en gaat naar buiten. De mist
is een dikke muur die telkens wijkt. Wanneer ben je
vandaag beginnen zuipen? Je tast, je zwalpt, je zingt,
maar niets dringt door. Vergissen is wat spoort.

Koenraad Goudeseune (1965)
uit: Vet hart (2016)

Zijn sporen verdiend hebben

Betekenis: Bewezen hebben bepaalde kwaliteiten te bezitten en daarom recht hebben op een bepaalde positie.

Verklaring: Deze uitdrukking is ontleend aan de riddertijd. Werd een man tot ridder geslagen, dan ontving hij bij deze ceremonie een gordel en een paar vergulde sporen. De ceremonie van de ridderslag vindt haar oorsprong in een oud Germaans gebruik dat hiermee aantoonde dat een jongeman in staat was de wapens te dragen en hiertoe geschikt bevonden was.

De bijna veertig jaar geleden overleden schrijver en tv-persoonlijkheid drukte jarenlang zijn stempel op de Nederlandse samenleving. Voor het Frans Hals-museum/De Hallen te Haarlem aanleiding een tentoonstelling aan deze erudiete man te wijden.
De Pluskrant wil als een soort eerbetoon nog eens een artikel uit de vergetelheid halen om onze lezers iets van zijn fijnzinnige humor te laten beleven.


Adviezen van een oude rot
De moeilijkheid om een Elfstedentocht te volbrengen, wordt meestal overdreven voorgesteld. Begrijp me goed, ik zeg niet, dat 't makkelijk is. Je moet wel degelijk kunnen schaatsen. Maar wie dat eenmaal kan, die haalt ‘t ook op zijn sloffen. Er zijn echter verschillende voorwaarden aan verbonden en één daarvan is de Zwaagse punter. Deze eerlijke Hollandse schaats met z'n plompe hiel en enigszins stug loopvlak lijkt in 't begin wat traag, maar op de lange baan kom je er fijn mee uit de voeten. De aardigheid van de punter is voorts, dat je er zowel overnaads als tuitelings mee rijden kunt, wat je bij de Friese doorloper wel uit je hoofd zult laten. En dan: de slag zelf is veel korter. Voeg daarbij, dat de riemen kruiselings aan de klepnok bevestigd zijn, dan is het duidelijk, dat het Zwaagje bij strenge vorst veruit de voorkeur verdient. Op zacht ijs echter neme men de Harlinger schansloper. Deze Friese schaats is een zogenaamde balvoeter, wat dus zeggen wil, dat de wijze van bevestigen de wreef geheel vrij laat. Maar dit is niet alles. Doordat de korvijn van boven iets is afgeplat, voorkomt men het lastige opwippen en verplaatst men de balans van de hiel naar de bal van de voet. Vandaar de naam van dit aantrekkelijke schaatsje. Let ook eens op de geestige sierkrul, die niet, zoals bij andere schaatsen, naar voren, maar achterwaarts gericht is, zodat de rijder de indruk wekt de verkeerde kant op te rijden. Dit is echter niet meer dan een indruk. In werkelijkheid rijdt hij wel degelijk de goede richting uit, zoals u spoedig tot uw schade bemerken zult. De oorsprong van dit vreemde gebruik moeten wij zoeken in het ontstaan van de schansloper. Oorspronkelijk immers gingen de Harlingers met de kop tegen de wind staan en lieten zich dan achteruit drijven. We zien hieruit, wat zo'n krul ons te vertellen heeft, als we het oor maar te luisteren leggen. Wat primitief lijkt ook de wijze, waarop de schenkel met het eigenlijke kuifstuk verbonden is, maar pas op, vergis u niet, 't zijn oersterke rijdertjes, die 't nog steeds prima doen. Persoonlijk verkies ik echter de Stinse doortrapper en ik zal u ook zeggen waarom. De krijns is daar verbonden met de stuut en vormt met het zwet één geheel, zodat men bij de kruissteek geen overstap hoeft te maken en gewoon kan doortuiten. Ik hoef u wel niet te zeggen, wat een voordeel dit is bij lange tochten, vooral als men gewoon is taps te rijden, dus zonder hulp van de meerpal. Op een Stinse schaats is het dan ook plezierig rijden, hoewel sommigen aan de Sneeker Lijzen de voorkeur geven. Deze Sneeker Lijzen, ook wel Lange Lijzen genaamd, hebben géén kam of kielbrug, maar daar staat tegenover, dat hun enorm loopvlak bijna Noors aan doet, al zijn het in strikte zin geen Noren. Mooi is bij deze schaats ook de overgang van schering naar spree, die in één vloeiende lijn verloopt en het schaatsje zijn bekoorlijk uiterlijk verschaft. Beginners moet ik het echter ontraden. Laat ze het maar proberen. Ze zullen al spoedig bemerken, wat ik bedoel. Hoe kleden we ons voor een Elfstedentocht? Hier worden veel fouten gemaakt. Luchtigheid is een eerste vereiste. Men moet kunnen uitwasemen. De kleding zij dus vooral poreus, al moet men hierin weer niet overdrijven. Het beste is de gewone Friese herenbaai voor ondergoed, daar overheen een bombazijnen kamizool met lederen intrek en sluitgat, en als hoofdbedekking de echte Leeuwarder kleihoed. Deze hoed is met smok gevoerd, maar laat de oren vrij, tenzij men zogenaamde staanders prefereert. Doch ook in dit geval moet het lelletje onbedekt blijven. Doet men dit niet, dan valt men in de groep gesloten rijders en deze worden na afloop gediskwalificeerd. Men beware zich deze teleurstelling en late het lelletje vrij. Vriest het af, wel, dan is dat jammer, maar wij hebben ons aan de reglementen te houden.

Sommige mensen dragen kranten op de borst. De jury verbiedt dit niet, maar ziet het ongaarne. Ook mogen ze niet te dik zijn. Is het Elseviers Weekblad, dan wordt zo'n rijder uit de baan genomen. Er zijn grenzen. Nu nog iets over het inzwaaien. Mag dit? Ik weet: veel Hollanders doen het, maar dat is de vraag niet. De vraag is: mag het? En dan luidt het antwoord: nee. Je zult het dan ook geen Fries zien doen. Een andere vraag is het zogenaamde stekelen of stekkelen, vlak voor de wedstrijd begint. Dit mag wel, mits het met mate gebeurt. Ook trijken is geoorloofd, maar dan moet er vooraf op de deelnemerskaart staan, dat men een trijker is. Er wordt dan van de gemaakte tijd een kwartier afgetrokken. Veel schiet men er dus niet mee op. Laat ik daarom een goede raad geven: zie van die slimmigheden af en spring gewoon op het ijs. De voldoening na afloop is zó veel groter!

En dan nog iets en dat is het invetten van borstkas en middenrif. Veel rijders, vooral uit de buurt van het Tjeukemeer, gebruiken hiervoor de gewone Friese klontboter. Ik behoef u wel niet te zeggen, hoe onsmakelijk dit is. De Friezen doen dit expres. Zij passen het zogenaamde gruupriden toe, dat is dus rijden in groepjes; voegt zich daar nu een Hollander bij, dan raakt zo'n man bedwelmd. Wat is daartegen te doen? Het antwoord is: Zaanse reuzel. Bijzonder weerzinwekkend is ook Beemster zultvet, doch men zij hiermee voorzichtig! Ik ken menig Hollander, die het er te dik oplegde en aan zijn eigen ranzigheid is ten onder gegaan.

En nu, vrienden, geen geleuter meer en op de schaats! ''t Is nu toch afgelast, dus we hebben ruim tijd om te oefenen. ''t Is een harde tocht. En ziet ge vóór u een stoere rug, die zich steeds verder van u verwijdert, al tjuint u zich de benen uit het lijf, houdt u er dan rekening mee dat deze toebehoort aan Godfried Bomans.

Na wat journalistieke stukjes
en een boek dat op een vergissing is gebouwd,
dus door de ondeskundigheid van wie vertrouwt
op veel noten, en meer van die gelukjes

werd hij autoriteit met al die nukjes
van iemand die te weinig ongelijk heeft verstouwd.
Zijn snieren, de welsprekende rukjes
van zijn hoofd als hij iemand uitjouwt!

Maar de angst dat hij wordt achterhaald
maakt hem een hamster die alles naar binnen haalt.
Zijn huis is vol met nog niet gelezen werken,
dat is aan de stofomslagen te merken.

Ze zijn geordend naar: verouderd, te moeilijk, onzin,
niet meer nodig, briljante essays, en daar tussen in.

J.P. Guépin (1929-2006)

Een paar Hollanders zakken door het ijs. Een Fries boer die het tafereel heeft gevolgd: “Ik zei nog zo: it ken net.” Deze reclame van Berenburg is waarschijnlijk het allerbekendste voorbeeld van een mop waarin mensen uit de Randstad en de provincie verstrikt raken in een spraakverwarring.

Een Groninger zit op de boot van IJmuiden naar Newcastle. Hij gaat 's avonds buiten op het bovendek zitten en kijkt uit over de zee. Het is een heldere nacht, het is windstil en de hemel staat vol sterren. Een Engelsman komt naast hem op het bankje zitten. Na een kwartiertje zegt de Engelsman: ''Quiet night.'' De Groninger kijkt even stil voor zich uit. Dan schudt hij zijn hoofd en antwoordt: ''Kwait ook nait.''

Het is bijna aandoenlijk: een Groninger die verwacht ver van huis nog altijd in zijn eigen dialect te worden aangesproken. Daardoor hoort hij in de Engelstalige opmerking ''quiet night'' een ­misschien filosofisch bedoelde - ontboezeming in plaats van een voor de hand liggende ijsbreker over het weer.

Bron: Onze Taal

Laat in de nacht, wanneer ik droomend door het venster staar,
roepen uit hooge luchten onzichtbaar overgaande ganzenvluchten;
een zwak gekrijsch, dat zwelt en gaat teloor.

Nauw drijven door de duisternis geruchten;
de zomernacht is zwoel en drachtig.
Voor de sterren hangt een nevelwaas.

Ik hoor de donkere aard’ in diepen sluimer zuchten.
Ay, vreemde vogelen, die komt overzweven
en ongestoord de breede vlerken vouwt in landen waar nog vredig volken leven,

Vertelt hun, hoe men hier den vrede rouwt
en welk een ongeluk de menschen lijden
die d’overgaande trekganzen benijden.

N.E.M. Pareau (1906-1981

De deur zwaait open. Daar is Ytsje Kramer, jeugdverpleegkundige bij GGD Súdwest-Fryslân, bij de meesten bekend als het consultatiebureau en met een onderkomen in de Thomas van Aquinoschool in Sneek. Wij lopen door de wachtkamer en het kantoor van de assistente naar Ytsjes werkkamer. ‘Hierachter zit de arts van het consultatiebureau’, vertelt Ytsje. ‘Ouders komen met de kleine eerst bij de assistente. Daar worden ze gewogen en gemeten. Daarna gaan ze naar de verpleegkundige of de kinderarts.’


Hart voor zorg én taal
Het consultatiebureau heeft zijn domicilie in een wijk met veel verschillende nationaliteiten, waar soms ook sociaaleconomisch het een en ander aan de hand is. Ytsje zit al 25 jaar in het vak en is inmiddels door de wol geverfd. Ze oogt frêle, maar als zij over haar werk praat, vlammen haar ogen op. Aan alles merk je dat hier een dame zit met een hart voor zorg én taal.


Een steuntje in de rug
Als jeugdverpleegkundige komt zij soms in contact met ouders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hiervoor heeft de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) de methode Stevig Ouderschap ontwikkeld. ‘Dat betekent in de praktijk dat problemen met de opvoeding en het opgroeien zo snel mogelijk worden gesignaleerd. Met voorlichting, begeleiding, uitleg en advies wordt geprobeerd problemen terug te brengen naar een normale situatie. Alles is gericht op het welzijn van het kind en de ouders. Kinderen moet immers veilig kunnen opgroeien’, volgens Ytsje. ‘Soms is dit een hele uitdaging. Hoe communiceer je met een moeder die alleen Sudanees spreekt*?’


Contact!
Als de kleine is geboren, zijn er doorgaans zes momenten waarbij de ouders en de verpleegkundige contact hebben: bij zes weken, drie maanden, een halfjaar, negen maanden, een jaar en anderhalf jaar. Soms is er ook al contact met de moeder tijdens haar zwangerschap. Een verwijzing gaat dan in goed overleg met de verloskundige of de huisarts. Ytsje bezoekt de aanstaande moeders thuis om te kijken hoe het gaat. Niet iedereen weet immers dat het contact tussen het kind en de moeder al voor de geboorte tot stand kan worden gebracht, bijvoorbeeld door te praten of een klein liedje te zingen.
Na de geboorte gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar het contact tussen moeder en kind. Redden ze het samen en gaat het goed met de verzorging van de kleine? En natuurlijk, de ouders hebben bevestiging nodig: Top! Jullie doen het goed! Eveneens wordt er gekeken naar het contact van de vader en moeder met het kind. Want is niet elk contact verbonden met taal? Elkaar aankijken, lachen, aanraken én praten?
Welke taal spreken de ouders onderling?


Na drie maanden komen de ouders langs voor de tweede controle. ‘Ik begin altijd in het Fries,’ zegt Ytsje, ‘dan check ik even of de ouders mij begrijpen. De meesten geven aan dat ze niet in het Fries kunnen antwoorden, maar dat het verstaan prima lukt! Veel ouders komen samen naar het bureau. Als ze bij de assistente aanschuiven, merk je al gauw welke taal het stel onderling gebruikt en in welke taal met het kind wordt gesproken.’
Nederlands of bewust meertalig?


Ytsje: ‘Als de ouders Fries en Nederlands spreken, gaan we verder in op de taal. Soms geven ouders aan bewust Nederlands met de baby te spreken. Dan hebben ze in onderzoeken gelezen dat kinderen in het Nederlands de grootste woordenschat opbouwen. Ik moet dan altijd even uitleggen dat, wanneer kinderen met twee talen opgroeien, zij ook een woordenschat in twee talen opbouwen. Zoiets roept wel vragen op natuurlijk.’


Extra tijd
‘Om ouders beter te informeren heeft de gemeente Súdwest-Fryslân ervoor gezorgd, dat wij op het consultatiebureau nu tien minuten extra tijd kunnen inplannen. Er bestaan veel vooroordelen over het opgroeien in meer talen, zeker wat het Fries betreft. Toch merken wij ook, dat ouders de publicaties over onderzoeken die de voordelen van meertaligheid belichten, wel oppikken. Als zij horen dat meertaligheid het brein leniger maakt, dat kinderen er baat bij hebben als zij straks andere talen op school leren, dan zijn ouders al snel om’, aldus Ytsje.
Als deze groep tweetalige ouders na elf maanden weer met de kleine op het bureau verschijnt, is er extra tijd ingepland om dieper in te gaan op het taalgebruik. Ouders krijgen dan ook het Tomkeboekje en het Taalgroei-boekje mee om hen te stimuleren het kleine schepsel bewust meertalig op te laten groeien.


Taal en identiteit
Taal heeft allicht ook te maken met identiteit. Wie ben jij, waar hoor jij bij? In welke kringen kun jij of wil jij verkeren? En welke taal wordt er op het werk gesproken? Mensen die dezelfde taal spreken, begrijpen elkaar beter. Welke taal praat jij/u met jouw/uw cliënten?

Door: Ciska Noordmans

_________________________________________________________________________________________________________________________


Ytsje Kramer en haar collega’s hebben de Sudanese moeder met beeldtaal geïnformeerd over de verzorging van haar kleine meid. Een boek met foto’s en illustraties was hier de oplossing. Nu willen ze graag een app maken.

Hebben jullie in de zorg ook te maken met anderstaligen? Kijk voor tips op www.datwiedoesa.nl en typ ‘anderstaligen’ in het zoekvenster of kijk op www.datwiedoesa.nl/nl/beleid/zorgcentra/tips/in-gesprek-met-anderstaligen.

_________________________________________________________________________________________________________________________