enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz
 Flevo land Naamloos

 

Onder het gesnor van filmcamera’s begon een expeditie van twintig man in vijf jeeps vanaf de dijk bij de Roggebotsluizen, dit om de pers een indruk te geven van het drooggevallen land. Nog geen tien minuten later zaten de vijf voertuigen vast in de modder. Onwrikbaar vast. Met vereende krachten, bestaande uit de zwoegende heren der publiciteit, de voeten gestoken in veel te grote laarzen, werd getracht de wagens weer uit de zuigende blubber te krijgen. Sjorrend en duwend, onder het gesnor der camera’s en het geklik van fototoestellen, bleek het mogelijk drie van de vijf jeeps weer vaste grond onder de woest ronddraaiende en modder opspuitende wielen te geven.
Deze modderbrij staat op de kaart aangegeven als zijnde de nieuwe polder Oostelijk Flevoland.

 

Bron: Ons Noorden 9-2-1957

De liberale partij, die in Friesland nog altijd de overhand heeft, is de laatste jaren tekort geschoten. Andere partijen zijn juist in opkomst. Het clericalisme en het socialisme moeten beide krachtig bestreden worden. Het eerste omdat het in hare consequentie leidt tot het heerschen van de kerk over den staat, het tweede omdat het leidt tot vernietiging der individueele vrijheid. Friesland telt reeds vele heele en halve sociaal-democraten, die willens en onwillens het zaad van wrok en haat met milde hand uitstrooien, misanthropen en pessimisten die het goede in de maatschappij niet willen of kunnen zien, het kwade overdrijven en met schrille kleuren afschilderen, die alles verkeerd achten en in het bijzonder de liberalen van al dat verkeerde de schuld geven.

Bron: Kanton Bergum Adv. Nbld. 29 januari 1887

klasemaIn den wedstrijd Bergum-Drachten, gisteren voor de derde klasse van de Noordelijke afdeling K.N.V.B. gespeeld, heeft de Drachten-speler Klasema, de bekende athleet, het ongeluk gehad zijn been te breken. De ontmoeting werd na dit ongeval onmiddellijk gestaakt. Klasema werd naar het Diaconessenziekenhuis te Leeuwarden overgebracht, waar hij ter verpleging werd opgenomen. Klasema, die studeert aan de Technische Hogeschool te Delft, zou dezer dagen zijn examen doen, zoodat hij wel zeer door dit ongeval gedupeerd is.

Bron: Delftsche courant 30-11-1936

Hercules 1913 1

Rechts vooraan G.D. Sietsma, veehouder tegenover de Hof van Edenlaan aan de Oudeweg te Drachten. Links vooraan, J.G. de Boer, bakkerij hoek Zuiderbuurt/Zuidkade; 2e van links gehurkt Piet Kanninga; 2e rij Links eerste persoon op de brug: E.G. (Emmy) van der Meulen bakkerij, nu banketbakkerij Boonstra. Van de andere personen zijn de namen onbekend. Wie kan ons helpen?

Reacties graag richten aan: redactie@pluskrant of telefoon 0512-519965