enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

De Gazette de France deelt mede dat te Parijs wordt verwacht: de negerkoning van Bonny, een monarch die zijn verblijf houdt in een paleis, geheel gebouwd van scheenbeenderen, afkomstig van overwonnen vijanden en die honderd duizend menschen drank kan aanbieden in menschenschedels. Bonny is een der voornaamste Staten in West-Afrika, het heeft 60.000 man vrije troepen en een honderd stukken artilleriegeschut van Engelsche fabrikatie. De bevolking heeft zeer naïve gewoonten en zeden; de inwoners beminnen de Europeanen, dat wil zeggen op het braadspit en voornamelijk wanneer zij vet zijn.

Bron: Dragtster Courant 18-4-1867

16

In de maand januari zijn door de Dienst Luister- en Kijkgelden voor het eerst meer televisie-toestellen dan radio's geregistreerd, nl. 12.610 tegen 11.830. Het aantal draadomroepaansluitingen kwam in dezelfde maand op 544.132.

Bron: Sneeker Nieuwsblad, 18-2-1957

 Flevo land Naamloos

 

Onder het gesnor van filmcamera’s begon een expeditie van twintig man in vijf jeeps vanaf de dijk bij de Roggebotsluizen, dit om de pers een indruk te geven van het drooggevallen land. Nog geen tien minuten later zaten de vijf voertuigen vast in de modder. Onwrikbaar vast. Met vereende krachten, bestaande uit de zwoegende heren der publiciteit, de voeten gestoken in veel te grote laarzen, werd getracht de wagens weer uit de zuigende blubber te krijgen. Sjorrend en duwend, onder het gesnor der camera’s en het geklik van fototoestellen, bleek het mogelijk drie van de vijf jeeps weer vaste grond onder de woest ronddraaiende en modder opspuitende wielen te geven.
Deze modderbrij staat op de kaart aangegeven als zijnde de nieuwe polder Oostelijk Flevoland.

 

Bron: Ons Noorden 9-2-1957