enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz
 
Beperking van de gelegenheid tot drankgebruik heeft geen zin volgens de Arnh. Ct. De onvermogende klassen hebben als hoofdvoedsel de aardappel, en zij zijn daaraan zoo zeer van hare jeugd gewoon, dat zij geen andere voedingsmiddelen begeeren of aan de voedende kracht er van gelooven.
Het is onbegonnen werk den arbeider ervan te overtuigen dat hij veel beter het geld, hetwelk hij nu aan aardappels, azijn en jenever uitgeeft, te besteeden aan erwten, boonen en vet. Bij overmatig gebruik van aardappelen gevoelt de werkman een instinctmatige behoefte aan vet en hij drinkt jenever, omdat deze de koolstof bevat voor de vertering van aardappelen noodig: daardoor wordt het vet van zijn ligchaam gespaard en tevens de onontbeerlijke warmte verkregen. Moge de verschijning van de Coloradokever er toe leiden, dat de aardappel als volksvoeding verdween, dan zou het goede uit het kwade geboren worden.
Bron: LC 6-7-1877