enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Weldra wordt begonnen met de dijk voor de Noordoostpolder.
Binnen enkele weken zal een begin worden gemaakt met de eigenlijke inpoldering van de Noordoostpolder in het IJsselmeer, schrijft men aan de Tel. Weer zullen vele hectaren land aan het water worden ontworsteld.
Maandag a.s. zullen de eerste opzichters naar het IJsselmeer vertrekken om het gebied, dat de Noordoostpolder zal omvatten, in oogenschouw te nemen. De verschillende aan te leggen dijken, die de polder tegen de vroegere Zuiderzee zullen beschermen, zijn gegund.
De firma Zanen en Verstoep kreeg daarbij de dijk tusschen het eiland Schokland en Vollenhoven, een werk, dat 12,5 millioen zal kosten en waaraan ongeveer twee jaar zal worden gewerkt.

Bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 15 mei 1937