enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

De Gazette de France deelt mede dat te Parijs wordt verwacht: de negerkoning van Bonny, een monarch die zijn verblijf houdt in een paleis, geheel gebouwd van scheenbeenderen, afkomstig van overwonnen vijanden en die honderd duizend menschen drank kan aanbieden in menschenschedels. Bonny is een der voornaamste Staten in West-Afrika, het heeft 60.000 man vrije troepen en een honderd stukken artilleriegeschut van Engelsche fabrikatie. De bevolking heeft zeer naïve gewoonten en zeden; de inwoners beminnen de Europeanen, dat wil zeggen op het braadspit en voornamelijk wanneer zij vet zijn.

Bron: Dragtster Courant 18-4-1867