enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Het Genootschap voor Oorlogsstudie te Kopenhagen, een strikt wetenschappelijk en neutraal lichaam, heeft onlangs de bloedige rekening opgemaakt van het verlies aan menschenlevens in de eerste twee jaren van den oorlog. Dit Genootschap verricht met groote zorg een zeer waardevol werk, waarvoor speciaal vredespropegandisten hen eenmaal dankbaar zullen zijn. Het bepaalt zich niet tot de verzameling van gegevens omtrent de rechtstreeksche verliezen van lijf en leden op het slagveld, maar strekt zijn onderzoekingen onder meer ook uit tot de groote sterfte onder krijgsgevangenen, het verlies aan levens onder non-combattanten in de oorlogszones, de sterfte onder vluchtelingen, de sterfte onder de burgerbevolking, de vermindering in de geboortecijfers, en zoo voorts.

Bron: Leeuwarder Courant 11-12-1916