enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz
Friese palen De naam Fryske Peallen is ontleend aan de palen langs de Fries-Groningse grens. De historische gietijzeren grenspaal bij het dorp stond in een drassig veengebied, dat ontoegankelijker was dan nu. Die paal stond oostelijk van het dorp aan het eind van de Hearsterweg langs de Fryskepeallenfeart op grasland dat nu grenst aan een comfortabele asfaltweg. Deze stond op de noordwestgrens van de schans, waarvan de wallen op initiatief van dorpsbelang in 2014 deels zijn teruggebracht. Nummer 14 Met de schans werd dit deel van de verdedigingslinie in Friesland in het dorp weer zichtbaar. De grenspaal was al lange tijd niet meer onderhouden en verkeerde in slechte staat. Het eeuwenoude markeringsteken stond er verloren bij, maar werd rond 2008 weer wit geverfd. Toen nummer 14 en de schilden later weer zwart werden gemaakt, was voor iedereen zichtbaar om welke paal het ging: het wapenschild van Groningen aan de Groningse kant en het Friese aan de kant van Friesland. Groningen stad Het Groningse provinciewapen dateert uit de zestiende eeuw, maar is vastgesteld op 30 december 1947. Het kwam tot stand toen Stad en Ommelanden, na de reductie van de stad tot de Unie van Utrecht (1594), één gewest werden. Op 17 februari 1595 sloten Stad en Ommelanden een akkoord en werd voor dit gewest een gevierendeeld wapen ontworpen. Linksboven en rechtsonder stond het oude stadswapen en in de andere kwadranten het Ommelander wapen. Het stadswapen van Groningen stond voor de stad en de daaronder vallende gebieden Gorecht, Wold-Oldambt, Klein-Oldambt, Reiderland en Westerwolde. Op een schild van goud prijkt de dubbelkoppige zwarte (Duitse) adelaar met op zijn borst een zilveren schild met sinopel (groene) dwarsbalk. Ommelanden Het wapen dat de zelfstandigheid van de Ommelanden aangaf is in 1582 ontstaan. Op een zilveren schild symboliseren drie schuine azuren (blauwe) balken van rechts Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo. Elf schuingeplaatste rode harten staan symbool voor de onderkwartieren. In Westerkwartier zijn dat Vredewold, Langewold, Humsterland en Middag, in Hunsingo de Marne en Halfambt; in Oosterambt Ubbega en Innersdijk en in Fivelingo Hogeland en Duurswold. De Ommelanden werden door de jonkers daar in de 15e en 16e eeuw wel Klein Friesland genoemd om zich af te zetten tegen de naam Ommelanden, die naar het gebied rond de stad Groningen verwees. De symbolen op de Ommelandervlag zijn dezelfde als de Friese, Scandinavische en Duitse waterleliebladen, Pompeblêdden of Seeblätter, maar in Groningen spreekt men van harten. Provincie Groningen Het wapen van de Ommelanden staat in het tweede en derde kwartier van het provinciewapen. Dit wapen wordt gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels en aan weerszijden vastgehouden door een gouden leeuw, symbool van de Nederlanden. Voor 1949 had de provincie een wapen zonder schildhouders. De adelaars op het oude wapen waren rood gebekt en geklauwd. Grenspaal nummer 14 heeft zwarte wapenschildenen. In het dorp staan aan weerskanten van het begin van de Hearsterweg en bij de daarop uitkomende wegen nog meer grenspalen, gemodelleerd naar nummer 14, maar dragen in plaats van provinciewapens een kleurrijk dorpswapen. Nieuw Het schild is omgekeerd kepersgewijze doorsneden door een schans van sinopel. Boven de schanslijn staan in het eerste vlak in azuur, twee palen van zilver (wit), beladen met plompebladen van keel (rood). Deze symbolen uit de Friese vlag staan voor Fryslân. Het onderste, tweede vlak, is gepaald in goud (geel) en keel van 10 stukken. Dat deel beeldt het wapen van de Spaanse Aragon uit. De Spanjaarden worden tegengehouden door de groene schanslijn. Fryske Peallen heeft de eigen geschiedenis zichtbaar gemaakt in de kinderzitschans, het stekje, de schans, het daarbij geplaatste informatiebord, de grenspaal en de nieuwere dorpspalen. Met dit alles houdt dit dorp in Opsterlân niet alleen de geschiedenis en het Fries erfgoed in ere maar ook de eigen naam. Bronnen Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1995 deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen Friesewaterlinie.nl http://members.ziggo.nl/veenhh/borderland/overijssel/fr-gr.htm Illustraties wapens en ommelandervlag

115e kb 1NHKerk MelleVisser Dr8stercompagnie

Voorzijde sculptuur in Drachtstercompagnie

Drachtstercompagnie
De Drachtstercompagnie wordt al in 1772 in notariële stukken genoemd. Deze plaats in de gemeente Smallingerland is gesticht als een veenkolonie. Het landschap in de omgeving is mede gevormd door de voormalige turfwinning. Dat er in Opsterland en Smallingerland veel turf werd gewonnen is aan de plaatsnamen af te lezen. Het eerste deel van de naam Drachtstercompagnie verwijst naar het bijna 10 kilometer zuidelijker gelegen Drachten, nu hoofdplaats van Smallingerland, het tweede deel staat voor de Compagnons, die voor de vroegere turfvaarroute zeer belangrijk was. Naast plaats-, straat- en streeknamen ,zoals de Compagnonsvaart, staan er diverse kunstwerken in Opsterland en Smallingerland die beeldend verwijzen naar de turfwinning. Er staat er ook één in Drachtstercompagnie.


115e kb 2N.H.Kerk Melle Dr8stercompagnie

Achterzijde sculptuur in Drachtstercompagnie, Melle Visser

 

Turf
In opdracht van Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie heeft Melle Visser een sculptuur gemaakt als afronding van de dorpsvernieuwing. De sculptuur staat op een vierkante sokkel van opgemetselde bakstenen en verbeeldt aan voor- en achterzijde verschillende historische locaties. Aan de achterkant liggen er een aantal rechthoekige donkerbruine vormen, daartussen stijgt een golvende blauwe vorm op met aan weerszijden een groen klaverdrieblad. Die klaver verwijst naar de agrarische achtergrond van het dorp. De bruine rechthoeken staan voor turfjes en de turfwinning. De blauwe vorm verbeeldt de Compagnonsvaart waarover de turf per schip moest worden vervoerd. De vloeiende blauwe vorm eindigt aan de bovenzijde in vier banen met trapsgewijze op- en aflopende rechthoeken. Het zou een verwijzing naar de turfschepen of de verlaten in de vaart kunnen zijn, of naar de hoog opgestapelde turf waarmee de schepen werden beladen.

 

 


115e kb 3

Interieur na brand in NH kerk in Drachtstercompagnie. Foto RCE

 

Kerk
Aan de voorkant van het kunstwerk zie je de voorgevel van een kerk en uit bepaalde hoeken nog een klein deel van de bovenkant van de verbeelde vaart als blauw accent daarachter. De kerk staat voor de voormalige Nederlands Hervormde kerk die in 1850 in gebruik werd genomen. In 1968 werd het kerkgebouw buiten gebruik gesteld en elf jaar later is de bliksem in de kerk geslagen, waardoor er in 1979 een ruïne stond. De kerk is later afgebroken, maar er is naast dit beeld meer dat naar de kerk verwijst. Van de kerkzijde van het beeld gezien staat er links een lage ronde plantenbak en daarnaast staat een klokkenstoel met luidklok.


115e kb 4kerk Dr8stercomp 20063488 RCE

Voormalige NH kerk in Drachtstercompagnie. Foto RCE

 

Klokkenstoel
De Uitvaartvereniging De laatste Eer in Drachtstercompagnie is op 29 februari 1912 opgericht. De vereniging heeft naast de begraafplaats en een urnenmuur ook de fraaie klokkenstoel in eigendom. De houten klokkenstoel met schilddak staat op de plaats waar tot 1979 de Nederlandse Hervormde Kerk stond. De bronzen luidklok met slagtoon is in 2004 gegoten door de Utrechter Simon Laudy, een van de weinige klokkengieters die Nederland rijk is. Laudy kreeg zijn opleiding bij de Koninklijke Eijsbouts te Asten, de grootste klokkengieterij en klokkenfabriek ter wereld. Nadat de klokkengieterij Van Bergen te Heiligerlee waarvoor hij werkte de poorten sloot, zette Laudy vanaf 1988 de lange traditie van klokkengietersactiviteiten in het noorden van Nederland voort.

115e kb 5 Klokkenst. Dr8stercomp udo

Klokkenstoel van Drachtstercompagnie aan de Tsjerkebuorren 43 (9222 NH Inventarisatienr.: 20794) Foto Udo Ockema, 16 april 2007

 

Simon Laudy
Het museum van de voormalige klokkengieterij Van Bergen te Heiligerlee had een kleine demonstratiegieterij ingericht, waar wel klokjes voor derden werden gegoten. Aan het hoofd van deze bescheiden klokkengieterij stond Simon Laudy. Toen deze afdeling van het museum in 1996 werd opgeheven, stichtten Simon Laudy en compagnon J. Pomstra een gieterij onder de naam Klokken- en Kunstgieterij Reiderland te Beerta in de gemeente Reiderland. Hun bedrijf heeft een gietcapaciteit tot 1500 kg en ze maken meer dan luidklokken alleen.

De luidklok van Laudy voor de klokkentoren in Drachtstercompagnie is in 2004 in gebruik genomen, en het geluid van de klok is te horen op een YouTube film: https://www.youtube.com/watch?v=v900KPCA4mcde

Drachtstercompagnie, Aldtsjerk, 2017 ©Gerhild van Rooij, www.gerhildvanrooij.nl
Bronnen
Keunstwurk.nl; RCE.nl; Relikwie.nl; dledrachtstercompagnie.nl; beiaarden.nl; klokkengieterij.nl;

114e kb 1 justitia jacob matham naar hendrick goltzius maagd

Jacob Matham (1571-1631)  Vrouwe Justitia, naar de maagd van Hendrick Goltzius (1585-1617)

 

Vrouwe Justitia, de allegorische voorstelling van het recht, is eeuwen in schilderijen, tekeningen, beelden en grafische werken aantrekkelijk weergegeven. Anoniem en tegelijk werelds, bijna wulps, van lieftallig tot streng en teruggebracht tot een icoon van haar gestileerde attributen. Ze bleef herkenbaar met zwaard en weegschaal of ze nu door graficus Jacob Matham werd gemodelleerd naar de maagd van Hendrick Goltzius, als robuuste geklede bronzen vrouwfiguren in Evenwicht van Joop van Bergen of door Cranach de Oude geschilderd als onschuldig omsluierd naakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114e kb 2 IMG 8863b

Joop van Bergen (1943 Bolsward). Evenwicht, detail brons Beetsterzwaag. Foto Gerhild van Rooij

Digitaal
19 augustus 2016 meldde het rijk dat Vrouwe Justitia na 13 jaar terugkeert in het logo van de Rechtspraak dat vanaf 1 september geleidelijk is ingevoerd. Herkenbaarheid werd zeer belangrijk bij digitaal procederen, bij het via internet een rechtszaak aanspannen en volgen, moeten digitale uitingen van de Rechtspraak direct herkend worden. Bij het logo waarin Vrouwe Justitia ontbrak was dat niet het geval.

114e kb 3 IMG 8868 kopie

Evenwicht, bij Notariskantoor Kooi & de Vries in Beetsterzwaag. Foto Gerhild van Rooij

Wegen
Evenwicht is gemaakt in opdracht van de notariskantoren Kooi en de Vries in Beetsterzwaag en Ureterp. Bij de vrouwfiguren suggereert de houding een kijkrichting en zijn, net als bij de geblinddoekte Justitia, geen ogen zichtbaar. De weegschaal of balans die de vrouwfiguren vasthouden symboliseert het zonder aanzien des persoons rechtvaardig afwegen van getuigenissen en bewijzen en wat ten laste gelegd is. Om rechtvaardig te oordelen wikt en weeg men en overweegt wat in het voor– of nadeel van de gedaagde uitslaat, zoals bij weegschalen.

114e kb 4 IMG 8862b

Evenwicht, Beetsterzwaag. Foto Gerhild van Rooij

Massief
De vrouw rechts pakt de weegschaal met haar rechterhand, de vrouw naast haar met de linker. Van de weegschalen is de onderzijde zichtbaar. De bovenkanten zijn bedolven door massieve vierzijdige kegels. Een daarvan is deels met de vrouwfiguur verbonden, de tweede vormt een geheel met de rechtervrouw. De diagonale lijnen van de kegels zijn tegelijk kettingen van de schalen. Het bronzen beeld is eerst uit hout gehakt, de structuren en hoekige gladde delen lijken op het eikenhouten beeld Standvast.

 

114e kb 5 Standvastb kwurk

Standvast, eiken, Houtigehage. Foto Keunstwurk

Verhouding
Meestal hangen de weegschalen van Justitia op gelijke hoogte in evenwicht (gelijk gewicht). Waarschijnlijk had het oudste wegen en meten met eerlijk handeldrijven te maken. De tegenwaarde moest in verhouding staan tot het product in gewicht en hoeveelheid. Munten moesten overeenstemmen met de muntwaarde. Gesnoeid, ontdaan van een randje zilver, goud of brons, waren deze te licht en minder waard, goed geijkte weegschalen en gewichten konden dat uitwijzen. Ook moest het gehalte goed zijn.

 

114e kb 6 IMG 8865

Evenwicht (van achteren), Beetsterzwaag. Foto Gerhild van Rooij

Zwaard
Vrouwe Justitia dankt haar naam aan de Romeinse godin Justitia, tegenhangster van Themis, de Griekse godin van gerechtigheid. Justitia heeft het zwaard meestal in de rechterhand. In Evenwicht houden twee vrouwfiguren, de een in broek, de ander in lange rok, allebei een hand op de grip van één zwaard. Onder het houvast biedende gevest met de pareerstang of stootplaat (een dwarsstang tussen greep en kling) steekt het scherpe blad uit als een lemmet bij een mes. Het uiteinde daarvan rust achter de vrouwen op de grond.

 

114e kb 7 Gerechtigkeit 1537

Lucas Cranach de Oude (1472-1553), Gerechtigheid als naakte vrouw mat zwaard en weegschaal of Allegorie van het recht, olieverf op paneel 72 x 49.6 cm 1537. Collectie Fridant Stichting, Amsterdam. fotograaf onbekend

 Tot slot
In de loop van eeuwen veranderde het zwaard. Vorm en materiaaltoepassing maakten vele ontwikkelingen door en dat geldt ook voor de verbeelding van Vrouwe Justitia. Haar zwaard was van oudsher een machtssymbool voor recht spreken door de vertegenwoordiger van de rechterlijke macht, die het beslissingsrecht had en onpartijdig de knoop over het vonnis moest doorhakken. De aan Vrouwe Justitia gewijde kunstwerken zijn symbool voor het zegevieren van het recht, dat in verschillende tijdperken en culturen steeds anders geïnterpreteerd wordt en zal worden. Wij kunnen niet in de toekomst zien hoe.

 

Wel wens ik u allemaal een stralend, gezond en cultureel 2017.
Tot slot hartelijk dank voor de bijzondere reacties dit jaar op de kunst en erfgoedrubrieken.

 

Beetsterzwaag, Ureterp, Aldtsjerk, 2016 ©Gerhild van Rooij, www.gerhildvanrooij.nl

Bronnen
keunstwurk.nl
joopvanbergen-beeldhouwer.nl
Haags Historisch Museum (1999, Tentoonstelling Weegschaal & Zwaard)
RCE.nl
rechtspraak.nl
https://www.youtube.com/watch?v=j4D4g8VRyOw ( o.a. Evenwicht in atelier de Wouden van Joop, voluit Johannes A. A. van Bergen in Wijnjewoude)
Oral history, Andries Tóth, Schermzaaltóth.beweegt.nl
Archief GBV

113e kb 1 vr Justitia Anne Woudwijk

Anne Woudwijk. Vrouwe Justitia, Skeane Heawei / de Geasten, Oudega. Foto Bayke de Vries, Creative Commons

Anne Woudwijk

De Vrouwe Justitia op de hoek van de Skeane Heawei en de Geasten te Oudega is in 2010 gemaakt. Anne Woudwijk kreeg de opdracht voor dit cultuurhistorische monument van gemeente Smallingerland en Provincie Fryslân die het 'plattelânsproject' subsidieerde. De Drachtster beeldhouwer heeft de attributen prachtig weergegeven als deel van de kleding en Vrouwe Justitia zelf. Zijn stenen reliëf onderscheidt zich daarmee van vele kunstwerken die haar weergeven.

113e kb 2 livius Vr Justitia Anne Woudwijk

Detailwapen Livius bij Vrouwe Justitia, Anne Woudwijk, Oudega. Foto Bayke de Vries, Creative Commons

 

Livius
Onderaan het muurtje van rode bakstenen waarop het reliëf staat, is een wapen van de adellijke Livius Haersma bevestigd. De adel bezat de middelen en mogelijkheden om kennis te verwerven en bekleedde bestuursfuncties als Grietman waarbij ook het rechtspreken hoorde. De familie woonde oorspronkelijk op klein Haersma-state aan de Sanbuorren en liet in 1660 aan de huidige dwarssingel groot Haersma-state bouwen dat in 1839 weer is afgebroken. Het beeld staat vlakbij de voormalige locatie Groot Haersma state en de locatie waar eens in de tien jaar openluchtspelen plaatsvinden, onder meer over Hector en Livius Haersma.

 

 

113e kb 3 Aldegea rjochthus

Voormalig Rechthuis Oudega, rijksmonument 33990, Buorren 11. Foto Drewes GNU/GFDL, rijksmonumenten.nl

Openluchtspel
Het reliëf van Anne Woudwijk kwam hier naar aanleiding van het 65-jarig bestaan in 2011 van de Stichting iepenloftspul Aldegea. Na overleg tussen de stichting en de gemeente Smallingerland ontstond het idee om een herinnering te creëren aan de iepenloftspullen in Oudega. Woudwijk deed de suggestie om de geschiedenis van de grietmannen Van Haersma te verbeelden. Zij zaten in allerlei overheidsinstanties en financieel ging het ze voor de wind. In 1813/14 stond H.L. van Haersma op de vijfde plaats van de top zestig van meest “begoedigde” inwoners van het Departement “Vriesland”.

 

 

113e kb 4 Buorren11 gvlst vr justitiae

Gevelsteen Vrouwe Justitia in Oudega, Buorren 11. Foto Toon Mensink, gevelstenennet.nl

 

Herkenning
Vrede is niet vanzelfsprekend, recht en rechtvaardigheid ook niet. Dat wij in betrekkelijke vrede leven is mede te danken aan de handhaving van het recht. Vrouwe Justitia verpersoonlijkt het abstracte begrip recht. Het symbool is een oud herkenningsteken. In de tijd dat lezen en schrijven waren voorbehouden aan de elite, moesten de burger, meid, marskramer of landman ook het huis waar werd recht gesproken kunnen herkennen. Net als bij apothekers of andere winkels boden symbolen uitkomst, ze stonden op uithangborden of gevelstenen zoals op het rechtsgebouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113e kb 5 j stellingwerf r.hs oudega pentek 1723 tresoar

J. Stellingwerf, 't Rechthuis te Oudega in Smallingerlant, pentekening, 1723. Foto in Tresoar

 

Rechtspraak
Vanaf 1664 stond er aan de Buorren 11 in Oudega een rechthuis. Vanaf 1625 tot 1832 oefende de familie van Haersma het grietmanschap uit in deze hoofdplaats van de Grietenij Smallingerland. In 1738 verwoestte een grote brand de herberg waar recht gesproken werd. Op dezelfde locatie is de herberg herbouwd, een dwarsbouw onder schilddak met op de begane grond vensters met zesruiten en onder de brede Vlaamse top boven de voorgevel tussen twee vensters met roeden de gevelsteen 1738 Justitia. Deze herinnert eraan dat in dit pand, nu een rijksmonument, recht gesproken is. De gevelsteen is van kleur voorzien, de attributen blinddoek, zwaard en weegschaal en ook de wolkachtige voet waarop Vrouwe Justitia staat zijn blauwgrijs en contrasteren met de verder lichtgekleurde steen.

Joop van Bergen
In Opsterland staan identieke bronzen beelden ‘Evenwicht’ voor Notariskantoor Kooi & De Vries aan de Folkertslân 68 - It Merkelân in Beetsterzwaag op een gele bakstenen zuil en aan De Telle in Ureterp op een rode. De twee vrouwfiguren met lange vlecht op de rug staan op een ruw weergegeven verhoging op een vierkant vlak van de zuil. Als Vrouwe Justitia op historische weergaven op een vierkante steen staat, is dit symbool voor onwrikbaarheid in haar opvattingen, zij is niet uit evenwicht te brengen. Het beeld Evenwicht ontleent de naam aan de weegschaal van Vrouwe Justitia die naast de weegschaal ook het zwaard en de blinddoek en soms nog een slang of wetboek als attribuut heeft.

Evenwicht heet het beeld van Joop van Bergen en naast fijne feestdagen wens ik iedereen voor overal evenwicht en vrede en een hartverwarmend samenzijn.

Oudega, Beetsterzwaag, Ureterp, Aldtsjerk 2016, ©Gerhild van Rooij

Bronnen, zie deel 2

112e kb 1 Banner Fria Tadema

Banner Besiele troch Alma-Tadema. Een foto van initiatiefneemster Saskia Wagenvoort

Exposities
De Fries-Britse Lourens of Sir Lawrence Alma-Tadema, die in 1836 als notariszoon in Dronryp werd geboren en in 1912 in Wiesbaden overleed, werkte en woonde het grootste deel van zijn leven in Londen. Parallel aan de blockbuster over deze beroemde schilder in het Fries Museum toont Tresoar de hedendaagse expositie 24 keunstners fan Fria Besiele troch Alma-Tadema. Daar is werk te zien van 24 kunstenaars van FRIA, de Friese vakvereniging van beeldend kunstenaars, die in 1985 is opgericht en waarvan ik sinds de jaren negentig lid ben en oud-bestuurslid.

 

112e kb 2

Beeldje, vaas bloemen, ingekeerde personen; thema's voor mijn keuze voor Besiele troch Alma-Tadema

 

Samenklank
Een culturele vrijwilliger drong erop aan dat ik na drie jaar op Pluskrant.nl en in het Pluskrant Magazine over werk van anderen te hebben geschreven nu eens details zou beschrijven in de schilderijen van Alma-Tadema die op mijn eigen foto’s aansluiten. In Samenklank staat een nog jonge vrouw met losjes opgestoken haar, ze kijkt om, met gebogen armen, haar handen als houvast tegen zich aan. Ze verwijst naar het schilderij met het omkijkende naakt met opgestoken haar en de handen voor zich én naar de in zichzelf verzonken ‘aanliggende’ figuren met gebogen armen als steun of houvast.

 

112e kb 3 DSC 6219

Bezoeker Culturele zondag 30 november 2016 in Tresoar bekijkt Gerhilds dubbelportret Samenklank en geënsceneerde foto Alma Tadema kleuren

 

Blik
Net als Alma-Tadema’s dochter Laurence die met één arm wijst, wijst het meisje dat aan de piano muziek maakt ook. Ze zijn beiden naturel weergegeven. Muziek was belangrijk voor de kunstenaar. Op het schilderij met het beeld wordt een historische dubbelfluit bespeeld. Het kind, de jonge vrouw en ook de fluitspeelster en liggende figuren ontmoeten de blik van de anderen niet, ieder heeft een eigen wereld. Dat is niet altijd zo, de schilder portretteerde Henschel en die pianist kijkt naar het publiek.

 

112e kb 4 lma Tadema My Studio

Rechts dochter Laurence op schoot bij Pauline, de eerste vrouw van Alma-Tadema, 1887

 

Kamermuziek
De piano in Samenklank verwijst naar huisconcerten bij Alma -Tadema vanaf zijn vestiging in Londen in 1870. Daar traden beroemde musici op die hij wel portretteerde, naast pianist, bariton, dirigent en componist Sir Isidor George Henschel (Breslau, toen Duits, nu Pools, 18 februari 1850 – 10 september 1934) bijvoorbeeld ook de pianist, componist, diplomaat en politicus Ignacy (Ignaz) Jan Paderewski (Kurylovka, 18 november 1860 - New York, 29 juni 1941), in 1919 minister-president van Polen.

 

112e kb 5 alma Tadema Henschel 1879

George Ismael Henschel, huisconcert bij Lourens Alma -Tadema, Townshend House , Londen

 

Vleugel
Alma-Tadema schilderde musici uit zijn tijd en Romeinse, Griekse en Egyptische taferelen met onder meer muziek en dans. Via het bestuderen van archeologische vondsten wist hij welke instrumenten zij bespeelden. Naast huisconcerten, portretten van musici en historische muziektaferelen ontwierp hij in 1887 de beroemde Alma-Tademavleugel en twee krukken voor bankier, kunstverzamelaar en filantroop Henry Gurdan Marquand (New York, 11 april 1819 – 26 februari, 1902, aldaar). In het intarsi, houten inlegwerk, waren ruim 2.200 stukjes parelmoer verwerkt.

 

112e kb 6 Alma Tadema broer 2x zus

Alma-Tadema, twee zussen en een broer bij drieluik met op zijpaneel solitaire bloemen

 

Tademakleuren
Het blauw in Alma-Tademakleuren verwijst naar de kleur van het gewaad op het schilderij waarmee Alma-Tadema doorbrak. De transparante blauwe vaas met stenen verwijst ook naar historische taferelen bij water, kusten met stenen of marmeren terrassen, zoals in Verwachting met op een marmeren trap een grillige schaduw van bloesemtakken. De klimoprank op de zwarte kruikvaas van het schilderij met beeld is hier een zwarte schaduw van een stengel met vlammende lelies of Gloriosa superba in de glazen vaas in een geënsceneerd lichtvlak. Dat vlak refereert aan hoe het licht uit hoge ramen binnenviel in interieurs van Alma-Tadema en in zijn eigen huis, zoals op zijn zelfportret met twee zussen en een broer.

 

112e kb 7 Alma Tadema 1888 Roses Heliogabalus

Rozenblaadjes van Keizer Heliogobalus (die zijn rivalen verdonk in rozenblaadjes), 1887

 

Bloemen
Op dat portret staan solitaire bloemen op een zijpaneel, maar kenmerkender is de overdaad aan bloemen op de schilderijen. De bloementak staat symbool voor het licht- en schaduwspel op al die bloemen, van de roze verstikkende bloemenzee op het schilderij Rozenbladen van Keizer Heliogobalus tot bloemenslingers bij feesten, kransen in het haar, boeketten op schilderijen en bij Alma-Tadema thuis en bloemen en bloesems in het landschap, die online en in het Fries museum te zien zijn.

112e kb 8 alma Tadema expectations

Verwachting, 1885

 

Tot 5 februari
Tresoar toont in Besiele troch Alma- Tadema werk in diverse stijlen en technieken van Karin Berne, Corina Blom, Doet Boersma, Wia Bouma, Henny Broers, Janny Bruinsma, Ellen Cohen, Hennie Dijk-Stel, Gwendolyn van Essen, Connie Harkema, Giem Kwee, Paul Logister, Evelien van der Pas, Jan Pranger, Han Reeder, Margriet Reinalda, Irma Reimert, Wim Reimert, Gerhild van Rooij, Joke Stapensea, Froukje de Vos, Rein de Vries, Saskia Wagenvoort en Oesje Zegel. Adres Boterhoek 1, Leeuwarden.

Leeuwarden, Aldtsjerk, 2016 ©Gerhild van Rooij, www.gerhildvanrooij.nl

Zie tresoar.nl; friesmuseum.nl; fria.nl

Scholen
Veel scholen hebben een vrijstaand beeld bij de entree, op het schoolplein, de speelplaats, groenstrook, border of een wandreliëf, tableaus of glas-in-loodraam, maar er staat ook wel kunst binnen. De kunstwerken buiten zijn voor iedereen permanent zichtbaar. Dat is ook zo bij openbare basisschool de Flecht, Boarnsterwyk 28 in Lippenhuzen, waarvoor niet één maar twee wandkunstwerken zijn gemaakt. Kunstenaar Jaap van der Meij koos hout als materiaal, Klaas van Dijk smeedijzer om de naam van de school de Flecht, de vlucht, te verbeelden.


111e kb 2 De flecht

De Flecht obs 1967, Lippenhuizen. Foto Ytzen Keunstwurk

Twee kunstwerken
Van Dijk maakte twaalf vogels tijdens hun vlucht. In de formatie is linksonder een leider waarachter de andere vogels in een cirkelvormige lus aaneengesloten met verschillende vleugelslag klapwieken. Onder diverse hoeken geplaatst valt het licht telkens anders op de individuele vogels. Een thema dat in meer werken terugkomt. Op keunstwurk.nl staat dat dit werk waarschijnlijk onthuld is bij de opening van obs de Flecht en evenals de vlucht van Van der Meij in 1967 werd gemaakt. Dat jaar valt nog in de Wederopbouw, de periode na de Tweede Wereldoorlog tot halverwege of eind jaren zestig.


111e kb 3 cbs Simonides

Twee spelende kinderen in Gods hand, 1964. Uitgeslagen koper, onthuld bij opening cbs H.H. Simonides, Zr Kortestraat 23 Roodeschool. Foto David Woltinge, staatineemsdelta.nl

 

Wederopbouw
In die tijd werden in opdracht van de overheid of bedrijven veel monumenten en andere monumentale kunst gemaakt. Deze werken sieren veel naoorlogse bouwwerken waaronder veel publieke gebouwen met sociaal-maatschappelijke en culturele functie. De periode van de wederopbouw was zeker in de vroege jaren een periode van herstel van oorlogsschade. Er was nog schaarste aan materialen en gebrek aan voldoende vakmensen, maar tegelijkertijd was het een periode met een breed gedragen optimisme: er werd weer iets nieuws opgebouwd.


111e kb 4 Relief Willem Lodewijcksch Bourtange

Driedelig reliëf met mensfiguren, haan, andere vogels, schoolboek en boom, Willem Lodewijckschool, Willem Lodewijkstraat, Bourtange. Foto Gouwenaar

 

Vrij
De opdrachten boden kunstenaars ruimte en kansen om zich te ontwikkelen. Ze pasten oude en moderne materialen en technieken toe. De variatie van ontwerpopvattingen bleek enorm. Naast traditionele en functionalistische ontwerpen was er ruimte voor strakkere, abstracte en speelse, figuratieve of historiserende ontwerpen. Hun kunstwerken lieten zien dat men vooruit wilde, trots was op het eigen vrije land en belangrijke gebouwen en de omgeving weer mooier wilde maken. Kunst in de openbare ruimte kreeg een grotere plaats en waardering in de samenleving. Dat een school een kunstwerk kreeg, leek vanzelfsprekend.


111e kb 5 KvD Kunst Arbeid gezin dans

Vanaf links: Kunst, De Dans, Het gezin, Arbeid 1957. Vier schilderijen op trapeziumvormige betonplaten, met op drie ervan voges op zijmuren. Ruysdaelstraat 2, 16, 18, 30 Groningen. Foto Zanderz, Creative Commons.

 

Internationaal
Klaas, voluit Klaas Hendrik, van Dijk werd op 29 september 1913 in Groningen geboren en overleed daar op 26 juni 1990. Van Dijk studeerde er aan Academie Minerva, waar hij leerling was van onder anderen A.W. Kort, C.P. de Wit en beeldhouwer Willem Valk. Hij richtte zijn blik op het buitenland en maakte studiereizen naar België en Frankrijk, waar hij een opleiding modeltekenen volgde aan de Académie de la Grande Chaumière in Parijs. Nederland was zijn thuisland, maar de beeldhouwer en schilder werkte ook regelmatig in Frankrijk en de Verenigde Staten.


111e kb 6 Haan KvDijk 1979 gron pr.singel f ronn

Haan, handmatig uitgeslagen roodkoper 1979. In 1988 na vandalisme hersteld door Bart van der Valk en herplaatst van Trefkoel Paddepoel naar Praediniussinge, Groningen. Foto Ronn.

 

Technieken
Hij vervaardigde sculpturen in metalen, brons en diverse steensoorten. Vooral de handmatig uitgeslagen koperen en aluminium kunstwerken vergrootten zijn naamsbekendheid. De roodkoperen haan in Groningen wordt bijna altijd genoemd in publicaties. ¬¬Om gezondheidsredenen kon de kunstenaar op een gegeven moment niet meer met koper werken, maar hij was naast beeldhouwer ook schilder, tekenaar, monumentaal wandschilder en glasschilder van mens- en dierfiguren, en aquarelleerde, tekende en lithografeerde vele landschappen.


111e kb 7 Klaas v Dijk De Schakel

Zonder titel (ook Schakel) Groningen. Foto Zanderz, Creative Commons

 

Egbertsprijs
Kunstenaar Klaas van Dijk was lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg en zette zich voortdurend in om jongere kunstenaars erbij te betrekken. Mede daarom ontving hij in 1977 als eerste de door Kunstlievend Genootschap Pictura uit Groningen uitgereikte K.J. Egbertsprijs, die met onregelmatige tussenpozen wordt toegekend aan een Noordelijke schilder (oeuvre) o f aankomend talent. Weduwe Egberts liet namens het echtpaar Egberts een fonds naliet. Zijn karakteristieke werk voor de Flecht in Lippenhuzen en voor andere scholen en centra geven de locatie mede een eigen identiteit. Voor kinderen, ouders en docenten in Lippenhuzen is het kunstwerk deel van ‘hun’ school, voor passanten geeft de wandkunst het dorp kleur.


Lippenhuizen, Groningen, Aldtsjerk, 2016 ©Gerhild van Rooij, www.gerhildvanrooij.nl
Bronnen
RKD.nl, staatingroningen.nl; focusgroningen.nl; staatineemsdelta.nl; Keunstwurk.nl


110e kb 2 DSC 6180b

Grenspaal 14 gezien vanaf De Scheiding. Foto auteur

Friese palen
De naam Fryske Peallen is ontleend aan de palen langs de Fries-Groningse grens. De historische gietijzeren grenspaal bij het dorp stond in een drassig veengebied, dat ontoegankelijker was dan nu. Die paal stond oostelijk van het dorp aan het eind van de Hearsterweg langs de Fryskepeallenfeart op grasland dat nu grenst aan een comfortabele asfaltweg. Deze stond op de noordwestgrens van de schans, waarvan de wallen op initiatief van dorpsbelang in 2014 deels zijn teruggebracht.


Nummer 14
Met de schans werd dit deel van de verdedigingslinie in Friesland in het dorp weer zichtbaar. De grenspaal was al lange tijd niet meer onderhouden en verkeerde in slechte staat. Het eeuwenoude markeringsteken stond er verloren bij, maar werd rond 2008 weer wit geverfd. Toen nummer 14 en de schilden later weer zwart werden gemaakt, was voor iedereen zichtbaar om welke paal het ging: het wapenschild van Groningen aan de Groningse kant en het Friese aan de kant van Friesland.

110e kb 3 Gron. stad wapen.svg n ontw Nico Bulder

Wapen stad Groningen naar ontwerp van Nico Bulder, svg Wikipedia

 

Groningen stad
Het Groningse provinciewapen dateert uit de zestiende eeuw, maar is vastgesteld op 30 december 1947. Het kwam tot stand toen Stad en Ommelanden, na de reductie van de stad tot de Unie van Utrecht (1594), één gewest werden. Op 17 februari 1595 sloten Stad en Ommelanden een akkoord en werd voor dit gewest een gevierendeeld ontworpen. Linksboven en rechtsonder stond het oude stadswapen en in de andere kwadranten het Ommelander wapen. Het stadswapen van Groningen stond voor de stad en de daaronder vallende gebieden Gorecht, Wold-Oldambt, Klein-Oldambt, Reiderland en Westerwolde. Op een schild van goud prijkt de dubbelkoppige zwarte (Duitse) adelaar met op zijn borst een zilveren schild met sinopel (groene) dwarsbalk.

 

110e kb 4 Gr. ommelanden Kaerius vdn Keere 1617 det

Kaart Groningen en Ommelanden in 1617, detail, Kaerius Van den Keere 1617, Nb Friesepalen viel onder Sigerswold (Siegerswoude)

 

Ommelanden
Het wapen dat de zelfstandigheid van de Ommelanden aangaf is in 1582 ontstaan. Op een zilveren schild symboliseren drie schuine azuren (blauwe) balken van rechts Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo. Elf schuingeplaatste rode harten staan symbool voor de onderkwartieren. In Westerkwartier zijn dat Vredewold, Langewold, Humsterland en Middag, in Hunsingo de Marne en Halfambt; in Oosterambt Ubbega en Innersdijk en in Fivelingo Hogeland en Duurswold. De Ommelanden werden door de jonkers daar in de 15e en 16e eeuw wel Klein Friesland genoemd om zich af te zetten tegen de naam Ommelanden, die naar het gebied rond de stad Groningen verwees. De symbolen op de Ommelandervlag zijn dezelfde als de Friese, Scandinavische en Duitse waterleliebladen, Pompeblêdden of Seeblätter, maar in Groningen spreekt men van harten.


110e kb 5 DSC 6190b

Grenspaal 14 wapenschild Groningen. Foto auteur

 

Provincie Groningen
Het wapen van de Ommelanden staat in het tweede en derde kwartier van het provinciewapen. Dit wapen wordt gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels en aan weerszijden vastgehouden door een gouden leeuw, symbool van de Nederlanden. Voor 1949 had de provincie een wapen zonder schildhouders. De adelaars op het oude wapen waren rood gebekt en geklauwd. Grenspaal nummer 14 heeft zwarte wapenschildenen. In het dorp staan aan weerskanten van het begin van de Hearsterweg en bij de daarop uitkomende wegen nog meer grenspalen, gemodelleerd naar nummer 14, maar dragen in plaats van provinciewapens een kleurrijk dorpswapen.

110e kb 1 DSC 6165b

Dorpswapen op grenspaal in Fryske Peallen. Foto auteur

 

Nieuw
Het schild is omgekeerd kepersgewijze doorsneden door een schans van sinopel. Boven de schanslijn staan in het eerste vlak in azuur, twee palen van zilver (wit), beladen met plompebladen van keel (rood). Deze symbolen uit de Friese vlag staan voor Fryslân. Het onderste, tweede vlak, is gepaald in goud (geel) en keel van 10 stukken. Dat deel beeldt het wapen van de Spaanse Aragon uit. De Spanjaarden worden tegengehouden door de groene schanslijn. Fryske Peallen heeft de eigen geschiedenis zichtbaar gemaakt in de kinderzitschans, het stekje, de schans, het daarbij geplaatste informatiebord, de grenspaal en de nieuwere dorpspalen. Met dit alles houdt dit dorp in Opsterlân niet alleen de geschiedenis en het Fries erfgoed in ere maar ook de eigen naam.

Bronnen
Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1995
deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen
Friesewaterlinie.nl
http://members.ziggo.nl/veenhh/borderland/overijssel/fr-gr.htm
Illustraties wapens en ommelandervlag wikipedia