enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Met het sluiten van het zorgakkoord is de oproep van de Unie KBO gehoord om een einde te maken aan het gekrakeel over de rug van kwetsbare ouderen, maar de zorgen blijven.

Directeur Manon Vanderkaa: “De grote bezuinigingen van de afgelopen periode worden met dit akkoord absoluut niet gecompenseerd. Dat baart ons nog ernstige zorgen.”

Voortaan mogen huishoudelijke hulpen weer in dienst komen en niet meer als zogeheten ‘alfahulp’ aan de slag. Dit heeft het kabinet vandaag afgesproken in een zorgakkoord met de vakbonden en gemeenten. “We zijn blij met de extra wetgeving, in lijn met de gedragscode van Doekle Terpstra, gericht op verantwoord inkoopgedrag.

Ook zijn we blij dat er wat extra geld komt voor de thuiszorg”, aldus Manon Vanderkaa. De Unie KBO is wel van mening dat dit nog maar het begin is van het herstel van de negatieve gevolgen van de forse bezuinigingen op ouderenzorg.

Het zorgakkoord bevat naar mening van de Unie KBO nog weinig concreets. “Weliswaar wordt er gesproken over innovatie, nieuwe type functies en een moderniseringsslag. Maar wat verandert er nu echt in het belang van ouderen?”, vraagt Manon Vanderkaa zich af.

Gemeenten krijgen met dit akkoord meer beleidsvrijheid. Het is de vraag of dat in het belang is van ouderen en hulpbehoevenden. De Unie KBO blijft de ontwikkelingen dan ook nauwlettend volgen.