enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

De toekomst van de Ouderenbonden

Tijdens de bijeenkomst van de KBO afdeling Fryslân, 11 november j.l. in Joure, hield de vicevoorzitter een verhandeling over de toekomst van de Unie KBO. Hierbij kwam hij tot enkele conclusies t.w.

  1. Te weinig aanwas van nieuwe jongere leden.
  2. Het huidige ledenbestand veroudert en loopt terug
  3. De samenwerking van de ouderenbonden komt maar niet van de grond.

Ook de besturen van de ouderenbonden maken zich hierover zorgen en proberen het tij te keren door in de marge veranderingen aan te brengen.

 

Echter om een nieuwe aanpak op te zetten zal men zich allereerst moeten verdiepen waarom we geen nieuwe leden winnen voor de belangenbehartiging van de ouderen. Dit is bittere noodzaak, immers we worden door de huidige regering niet meer voor vol aangezien. De ouderen moeten in 2015 3-5% inkomen inleveren en niet alleen de goed gepensioneerden, maar ook de ouderen die een minder rooskleurig inkomen hebben. En denk niet dat er niet meer te halen valt, 'de ouderen hebben het zo goed` is de publieke opinie.

  1. Te weinig aanwas nieuwe leden. We krijgen te maken met een nieuwe generatie ouderen, geboren na de oorlog '40-45, opgegroeid in een periode van stijgende welvaart, waarin het gevecht voor betere levensomstandigheden nauwelijks aan de orde kwam. Deze jongere ouderen hebben goed verdiend, een goed pensioen opgebouwd en voelen niet wat strijden om een beter bestaan inhoudt. Ze waren ookmeestal geen lid van een vakbond.
  2. Het huidige ledenbestand veroudert en loopt terug. Het merendeel is geboren voor de tweede wereldoorlog. Zij leefden in gezinnen waarvan de meeste vaders lid waren van een vakbond, de strijd van hun ouders meemaakten om een beter bestaan en lid werden van een vakbond. De KBO werd zo een verlengstuk van de vakbond zodra de 65-jarige leeftijd werd bereikt. Velen bleven ook vaak lid van hun vakbond naast het KBO lidmaatschap. Als er niets gebeurd zal met 10-15 jaar het huidige ledenbestand verleden tijd zijn.
  3. De samenwerking van de ouderenbonden komt maar niet van de grond. De ANBO trekt alle initiatieven naar zich toe waarbij de afdelingen morren door de intrekking van bevoegdheden. De KBO is al een tijd gespleten door de afscheiding van KBO-Brabant. De KBO een de PCOB werken redelijk samen, maar een fusie durven ze nog niet aan. Door deze gespletenheid is de invloed bij de regering ondermaats en is de invloed, die het CSO destijds had praktisch verdwenen.

Als de ouderen nog een stem willen hebben bij de regering zullen er op korte termijn drastische maatregelen nodig zijn. De zuilen hebben hun tijd gehad. Geen jongere oudere kan zich hier nog in vinden. Zij beleven hun geloof op een heel eigen wijze en wensen niet in een hokje geduwd te worden.

Ouderen Belangen Nederland

De KBO en de PCOB zouden moeten overwegen een fusie aan te gaan onder de naam: Ouderen Belangen Nederland.

Het is een zware stap, maar het is de enige manier om op korte termijn een landelijke beweging te creëren, die de belangen van alle ouderen in Nederland kan verdedigen. Deze fusie zal bij de huidige leden eerst wel wat problemen geven maar uiteindelijk ontstaat er een machtsblok waarbij de ook de aangesloten ouderen baat bij hebben. Het zal genoeg voeten in de aarde hebben om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Lukt dit op termijn dan blijft er over: de ANBO. Deze organisatie wordt krachtig geleid. Het beleid wordt door veel afdelingen niet aanvaard. Samenwerking met de afdelingen, die zich nu al willen afscheiden, ligt dan voor de hand. Het aantal ouderen groeit de komen jaren met 200.000 per jaar en dat tot 2035. Het groeit uit tot 30% van de bevolking.(zie statistiek). Het is niet denkbeeldig dat deze groep van bevolking, gezien de mening in het land nog meer moet inleveren dan we in 2015 doen.

Het oude spreekwoord luidt:” EENDRACHT MAAK MACHT” zal dan weer herleven.

IJ.J. de Vries ( Oud-voorzitter KBO Smallingerland)