enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

De KBO werkt al enige jaren samen met het ministerie om door middel van voorlichting senioren goed te informeren over maatregelen die zij zelf kunnen nemen om veilig te wonen. De goed opgeleide KBO-voorlichters leren hen alles over maatregelen tegen inbraak en de babbeltruc, het voorkomen van brand en hoe men veilig kan internetbankieren.

Deze vier grote bijeenkomsten zijn onderdeel van een unieke publiek-private samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de ouderenbonden KBO en ANBO, Samsung, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Betaalvereniging Nederland, de vier grote banken (ABN AMRO, SNS Bank, ING en Rabobank), en CCV. Er worden vier voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Per bijeenkomst is er plaats voor 200 senioren, zodat in totaal (max.) 800 senioren worden bereikt.

Interactieve workshops

Senioren krijgen via interactieve workshops, toneelstukjes en een informatiemarkt voorlichting over de volgende thema’s:

– Voorkomen van woninginbraken, overvallen en babbeltrucs door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
– Workshop door de banken over veilig bankieren
– Workshop door Samsung over veilig je smartphone en tablet gebruiken met Boefproof

Men kan alle drie de workshops bijwonen en een workshop duurt ongeveer drie kwartier. Na de workshops is er een informatiemarkt.

Data en locatie

17 mei
Vianen met de burgemeester van gemeente Houten, de heer De Jong
Van der Valk Hotel, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen

19 mei
Hoofddorp met de burgemeester van gemeente Haarlemmermeer, de heer Weterings
Van der Valk Hotel A4-Schiphol, Rijksweg A4, 2132 MA Hoofddorp

26 mei
Den Haag met Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Van der Steur
New Babylon Meeting Centre Den Haag, Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag

2 juni
Nieuwerkerk a/d IJssel met wethouder veiligheid van Rotterdam, de heer Eerdmans
Van der Valk Hotel, Parallelweg Zuid 185, 2914 LE Nieuwerkerk a/d IJssel

De koffie staat om 13.30 uur klaar en de bijeenkomsten zijn van 14.00 uur tot 16.30 uur. Aanmelden voor één van de vier bijeenkomsten kan www.uniekbo.nl/veiligheid of via telefoonnummer 073 – 612 3475.

sos

Hett Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Smallingerland (SUS) is er voor iedereen die hulp zoekt in de wirwar van regels, rechten en plichten omtrent uitkeringen en voorzieningen.

Als ouderenbonden in Smallingerland zijn we lid van deze  vereniging. Het spreekuur is kosteloos. Voor meer informatie www.susdrachten.nl  of via de telefoon 0512-525156, spreekuren op de diverse locaties.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een uitspraak gedaan over twee werknemers van 55 en 43 jaar die vanwege hun leeftijd aan de kant geschoven werden door recreatiecentrum Eemhof (in Zeewolde; red.).

De toekomst van de Ouderenbonden

Tijdens de bijeenkomst van de KBO afdeling Fryslân, 11 november j.l. in Joure, hield de vicevoorzitter een verhandeling over de toekomst van de Unie KBO. Hierbij kwam hij tot enkele conclusies t.w.

  1. Te weinig aanwas van nieuwe jongere leden.
  2. Het huidige ledenbestand veroudert en loopt terug
  3. De samenwerking van de ouderenbonden komt maar niet van de grond.

Ook de besturen van de ouderenbonden maken zich hierover zorgen en proberen het tij te keren door in de marge veranderingen aan te brengen.