enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

roel oostra kopie50-plus

Nederland, beroemd op aarde door prestaties hoog in waarde

door fantastische projecten die alom verbazing wekten,
is verdeeld! Een droevig beeld dat niet zoet de ogen streelt . . .
Want wie maar eventjes de tijd nam ziet steeds opnieuw de splijtzwam,
thans is ’t zelfs Ouden van Dagen in hun waardig hoofd geslagen
zo, dat zij opnieuw formeren en zich in groepen gaan groeperen.

Dit versje las ik in een oude krant uit 1949, dat is dus 68 jaar geleden, en dat had betrekking op een conflict in de Algemene Bond van Ouden van Dagen. Een aantal leden was het totaal oneens met het beleid van het bestuur en riep een nieuwe partij in het leven: Nederlandse Bond van Ouden van Dagen. Hou ze maar eens uit elkaar. En beide bonden zijn, trouwens net als hun leden, ter ziele gegaan.
Er kwam een nieuwe groepering, de Ouderen Partij, die een vrij grote aanhang kreeg en een zestal zetels in de Tweede Kamer bezette. Eén van de kopstukken was een zuster van Ed Nijpels. En die lieten van zich horen maar zo’n twintig jaar geleden ging ook deze groepering aan onderling gekrakeel ten onder.
Maar er blijven steeds nieuwe bejaarden komen en dus hebben we opnieuw een ouderenpartij in de 2e Kamer, de 50-plus Partij met uiteindelijk Henk Krol als uithangbord. Maar ook daar begint het te rommelen en net op het moment dat de koning van conflicten, Jan Nagel, als voorzitter afscheid neemt verschijnen er berichten in de kranten dat het bij 50-Plus dik hommeles is. Een oppositiegroep wil dat het hele bestuur opstapt en dreigt, als dat niet gebeurt, een nieuwe partij te stichten.
Er is dus niets nieuws onder de zon. Maar schrijver dezes die al lange jaren in het bejaardenhoekje verblijft, kan zo langzamerhand concluderen dat het gezegde: Het verstand komt met de jaren helemaal nergens op slaat.
En kan dus rustig besluiten met de regels van het begin :

Een droevig beeld ! Dat niet zoet de ogen streelt
want wie maar eventjes de tijd neemt
ziet steeds opnieuw hetzelfde beeld:
een splijtzwam die de groep verdeelt !
De zwam die mensen, oud van dagen
maar door hun warrig hoofd blijft zagen,
zo, dat zij steeds opnieuw proberen
nieuwe Plus clubjes te formeren..

Roel Oostra

Koorzangers EZ 4400

 Foto Jelle Zijlstra

Komende zomer is er weer een projectkoor tijdens de Apollo Zomeracademie. “The Storm” van Joseph Haydn wordt ingestudeerd en uitgevoerd. Zes jaar voordat Haydn zijn beroemde “Schöpfung “ componeerde, schreef hij voor het eerst een Engelstalig koorwerk: The Storm. Dit werk was zo’n succes dat er al spoedig vertalingen verschenen in het Italiaans en in het Duits.

Een hele uitdaging om dat komende zomer in vijf dagen in te studeren. De muziek is te vinden op de Apollo website: http://apollo-ensemble.nl/der-sturm-joseph-haydn/

Van maandag t/m vrijdag van 11:15-12:45 wordt er in de kapel van het klooster gerepeteerd, vrijdag avond is de generale en op zaterdag 19 en zondag 20 augustus zijn er twee concerten. Het koor staat onder leiding van de ervaren dirigent Marion Boshuizen.

Wie mee wil doen: meer info is te vinden op www.apollo-ensemble.nl en via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. /  tel: 0320-227718

 kokelhus

 

Zondagmiddag 25 juni komt de Freule von Dampo thoe Langeslootten om 13.30 uur bij de Ringvaart, tegenover Toeristenbureau Earnewâld, de eerste kokels binnenhalen.

Het Rispingefeest van de KOKEL wordt gevierd en met elkaar wordt de nieuwe oogst feestelijk binnen gebracht naar It Kokelhûs fan Jan en Sjut.

Aansluitend start de Spreukentocht door Earnewâld. Om 14.30 uur vanuit het Museum it Kokelhûs. Kosten p.p. € 3.50.

Uw gids is niemand minder dan De Freule von Dampo thoe Langeslootten! De spreukentocht gaat langs de Friese spreuken op 30x30cm betontegels die door Earnewâld liggen.

De start vanaf museum It Kokelhûs aan de Wiidswei loopt dan via de Ds. Offerhausweg langs de haven. Onderweg vind je de ‘Friese’ spreuken. Langs het Toeristenbureau Earnewâld aan de P. Miedemaweg, over het bruggetje en het parkeerterrein ga je langs het water weer naar de Wiidswei. Op het Skûtsjeplein aan de Wiidswei is nog een tegel vinden. De terugweg is langs de spreuk aan de Wiidswei weer naar It Kokelhûs fan Jan en Sjut. De tocht duurt een uur. De opdracht is met papier langs de spreuken (zijn foto’s) lopen en de oplossing maken.

Inleveren kan weer bij het Kokelhûs. De kinderen worden beloond met een aardigheidje.

Mis het niet en doe mee en kom naar Earnewâld “Eltse snein wat by d’ein”.

Earnewâld It Kokelhûs Aanvang spreukentocht 14.30 uur Kosten 3,50 p.p Inl: 0511-539500

 Bibliotheek certificering

 

Bibliotheek Drachten mag zich de komende vier jaar weer gecertificeerd noemen. Dat betekent dat de bibliotheek aan landelijke normen voldoet. Bibliotheek Drachten scoort op een aantal normelementen zelfs uitstekend.

Eens in de vier jaar dient elke Nederlandse bibliotheek het traject te doorlopen om gecertificeerd te blijven. Certificering houdt in dat een bibliotheek voldoet aan diverse eisen, zodat zij toegang krijgt tot het landelijke netwerk. Aansluiting op dit netwerk maakt dat leden ook e-books, online cursussen en diensten van andere bibliotheken kunnen gebruiken.

Het doel van certificering is de kwaliteit van het bibliotheekwerk te bewaken waardoor iedere bibliotheek als een volwaardige partner in de gemeente en binnen het netwerk van openbare bibliotheken kan functioneren.

De gesprekken met de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken vonden plaats in maart 2017. Daarbij werd de bibliotheek aan de hand van aangeleverde documenten en interviews met medewerkers, gemeente en samenwerkingspartners, getoetst op de volgende punten: leiderschap, strategie, medewerkers, processen, middelen, netwerk, dienstverlening, collectie en de relatie met de gemeente.

Uit de auditrapportage blijkt dat Bibliotheek Drachten op alle punten positief beoordeeld wordt en op de normelementen Leiderschap, Middelen, Netwerk, Collectie en Gemeente zelfs uitstekend scoort. “Bibliotheek Drachten laat duidelijk zien dat zij werkt vanuit een duidelijke en consistente visie. En dat zij vanuit die visie vorm weet te geven aan de ontwikkelingen en alle vijf kernfuncties, met een sterke focus op educatie. Bibliotheek Drachten beschikt over een goed doordachte werkwijze. De kracht van Bibliotheek Drachten ligt in de sterke relatie met de gemeente Smallingerland”. Aldus het auditteam, dat op basis van haar bevindingen, ook nog het in 2016 door Bibliotheek Drachten gestarte FabLab als good practice aanmerkt.

Directeur Karin Meijerman is blij met de lovende woorden. “Dit is een erkenning dat we op de goede weg zijn. Letterlijk op de goede weg. In 2014 zijn we het veranderingsproces ingegaan als een spannende ‘trektocht’, zonder exact te weten waar het naar toe gaat. We doen alles stap voor stap. Het is een wat ongebruikelijke manier van werken, maar deze certificering laat zien dat het voor ons werkt. Dat was nog best spannend, maar we zijn met vlag en wimpel geslaagd. Wij, personeel, Raad van Toezicht, vrijwilligers en de gemeente hebben alle reden om trots te zijn”.

Crescendo 100 jaar NaamloosDinsdag 11 juli 2017, aanvang 19.30 uur, toegang gratis

Lawei-plein in Drachten (open lucht) (Bij slecht weer in het repetitiegebouw CMV

Crescendo aan de Burg. Wuiteweg 38 in Drachten)

Aanvullende informatie Inloopconcert CMV Crescendo Drachten:

Aan dit slotconcert wordt medewerking verleend door alle drie orkesten (A, B & C) van Crescendo. Dan spelen alle leerlingen van Crescendo mee.

Dit jaar doet Crescendo Drachten een uniek aanbod aan iedereen die een blaasinstrument of een slagwerkinstrument bespeelt en graag eens in een harmonieorkest wil meespelen: je mag GRATIS twee repetities en vervolgens meespelen met het Inloopconcert dinsdag 11 juli 2017! De repetities zijn dinsdag 27 juni en 4 juli 2017. Speel je (nog) geen instrument? Ook dan ben je van harte welkom om kennis te komen maken met CMV Crescendo Drachten en kun je alle informatie krijgen over de instrumenten binnen een harmonieorkest en over de vereniging in het algemeen.

Loop je al langer rond met het idee om jouw muzikale droom werkelijkheid te laten worden? Twijfel dan niet langer en geef je op door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 0512-355229 . Indien mogelijk onder vermelding van het instrument wat je bespeelt of wilt spelen en het niveau (beginnend, diploma A B C D). Op basis van deze informatie kan er bepaald worden in welk orkest (A, B of C) je kunt meespelen. Uiteraard ben je ook als bezoeker en luisteraar van harte welkom op genoemde repetities en concert.

Op dit moment is er binnen het A-orkest van Crescendo plaats voor muzikanten op klarinet, basklarinet, trombone, euphonium en es-bas. Binnen het B- en C-orkest zijn nieuwe muzikanten op alle soorten blaas- en slagwerkinstrumenten welkom. Heb je interesse of ken je iemand? Laat het ons weten!

Wij nodigen iedereen van harte uit het Inloopconcert 11 juli 2017 bij te wonen om onder het genot van een kopje koffie of thee naar onze prachtige orkesten te komen luisteren.

CMV Crescendo Drachten sluit het seizoen 2016/2017 af met het concert 11 juli 2017. Een prachtig seizoen met uiteraard als hoogtepunt het grote Jubileumconcert met Karin Bloemen in een uitverkochte Lawei! Maar ook voor het volgende seizoen hebben we weer grote plannen, waaronder optredens in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Nadere informatie volgt na de zomervakantie!

Voor nadere info over Crescendo Drachten verwijzen we graag naar: www.crescendodrachten.nl

Informatie Crescendo:

CMV Crescendo Drachten is opgericht op 10 juli 1916. De vereniging bestaat op dit moment uit drie harmonieorkesten (ruim 110 leden/leerlingen) die elk zelfstandig optredens en concerten verzorgen.

C-orkest (dirigent: Mariska Boneschansker):

Het C-orkest is in het jaar 2000 opgericht en bestaat gemiddeld uit twintig leerlingen. In dit orkest spelen leerlingen die ongeveer een jaar muziekles hebben gehad en ervaring opdoen in het musiceren in orkestverband om op termijn door te stromen naar het B-orkest.

B-orkest (dirigent: Gatze Verbeek):

Het B-orkest bestaat uit ongeveer veertig enthousiaste muzikanten die al enkele jaren spelen en in het bezit zijn van één of meer muziekdiploma’s en wordt gezien als een kweekvijver voor het A-orkest. Het B-orkest speelt op dit moment in de vijfde divisie. Het repertoire is identiek aan dat van het A-orkest, maar verschilt qua moeilijkheidsgraad.    

A-orkest (dirigent: Klaas van der Woude):

Het A-orkest bestaat uit ongeveer vijf en vijftig koper- en houtblazers en slagwerkers. Deze muzikanten hebben ruime ervaring in het musiceren op niveau. Het A-orkest speelt op dit moment in de tweede divisie (vijfde divisie is de laagste divisie). Het repertoire bestaat voornamelijk uit werken voor harmonieorkesten, film- en musicalmuziek, klassieke   muziek, populaire muziek, muziek voor concoursen en overige bewerkingen.            

bieb drachten logo 227 87bieb dames Naamloos

E-books zijn in opkomst maar niet iedereen weet hoe je een e-book en e-reader kunt gebruiken. Daarom organiseert Bibliotheek Drachten donderdag 22 juni van 09.00 tot 10.00 uur een e-book ontbijt in Sûnenz. Tijdens dit ontbijt kunnen alle vragen over e-books gesteld worden aan de e-book-ambassadeurs van de bibliotheek.

Onder het genot van een kopje koffie of thee, een vers gekookt eitje en een lekker broodje geven de bibliotheekmedewerkers uitleg over het aanbod en gebruik van e-books van Bibliotheek Drachten. Hoe moet je een e-book downloaden, hoe zet je een e-book op een e-reader en waar vind je het aanbod e-books van de bibliotheek? De bibliotheekmedewerkers beantwoorden deze ochtend vragen én helpen de deelnemers op weg met hun meegebrachte e-reader of tablet.

Deelnemers die na de verkregen informatie direct aan de slag willen dienen hun opgeladen e-reader met laptop of tablet mee te nemen. Ook wachtwoorden en snoertjes moeten aanwezig zijn. Bibliotheekleden moeten hun bibliotheekpas meenemen.
Voor iedereen
Het e-book ontbijt is voor iedereen die meer wil weten over e-books, zowel leden van de bibliotheek als niet-leden. De kosten voor het ontbijt zijn € 3,- .
Opgeven kan via www.bibliotheekdrachten.nl of via www.sunenz.nl

15e boekrubriek kb 1 en toen de stijl

Joost Swarte, En toen De Stijl, kunsthistorisch prentenboek

In 2017 wordt de honderd jaar jonge kunststroming De Stijl in Drachten en vele andere met De Stijl verbonden plaatsen in Nederland uitgebreid onder de aandacht gebracht. Museum Dr8888 en Stichting Van Doesburg-Rinsemahuis houden museale tentoonstellingen, lezingen, (virtuele) rondleidingen en andere activiteiten. En er zijn vele publicaties rond De Stijl verschenen, waaronder het informatieve kunsthistorische prentenboek En toen De Stijl over Theo van Doesburg, Vilmos Huszár, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld, Bauhaus, J.J. P. Oud, Ko Verzuu, Joaquin Torres Garcia, Piet Mondriaan en Piet Zwart. In deze uitgave van Leopold Amsterdam en Gemeentemuseum geeft Joost Swarte - die een patent lijkt te hebben op de vertaalslag van de volwassen wereld naar de kinderwereld - letterlijk en figuurlijk een helder en humoristisch beeld van de kunststroming De Stijl.

 

15e boekrubriek kb 2 JS TheoVanDoesburg

Joost Swarte, Van Doesburgs atelier in En toen De Stijl

Ideaal
Swarte laat zien hoe de tien kunstenaars, architecten en ontwerpers die deel uitmaakten van De Stijl of erdoor werden beïnvloed in hun ateliers werkten. In die ruimte staan ook hun iconische werken. Op de bladzijde naast elke ateliertekening staat een kleine samenvatting en interviewt de staande kat-journalist-stripfiguur de kunstenaar. Deze vraagt waarom de leden van De Stijl begin twintigste eeuw de kunst wilden vernieuwen? Omdat die achterliep bij hun moderne tijd. In plaats van alsmaar de werkelijkheid te kopiëren, wilden de kunstenaars en ontwerpers kunst, gebouwen, interieurs, speelgoed en meubels met rechte lijnen en rechthoeken in rood, blauw en geel, soms ook zwart, wit en grijs. Het prentenboek is een mooie en doeltreffende handleiding om deze werken te bekijken. Achterin staan de titels van alle afgebeelde objecten, kunstwerken, straatmeubilair, reclame, meubels en gebouwen en hun jaar van ontstaan.

Bundelen
De ideeën over deze nieuwe kunst in een nieuwe wereld stonden in het in 1917 opgerichte tijdschrift ‘De Stijl’, dat in een oplage van 100 verscheen. Volgens de baanbrekende kunstenaar en ontwerper Theo van Doesburg zou de gevoelige kunstenaar verdwijnen omdat hij en de andere kunstenaars van De Stijl de kunsten definitief gingen veranderen: eenvoudige vormen in rood, blauw en geel, was de nieuwe schoonheid. In zijn atelier staat hij bij een kubistisch blokkenmodel en houden hij en zijn medewerker Cornelis van Eesteren een rode, gele en blauwe kleurkaart vast. Zijn abstracte schilderijen hangen aan de muur en de vrouw die piano speelt is zijn vriendin Nelly van Moorsel, die bij de Duitse en Nederlandse Dada-tournees in 1922 en 1923 (ook in Drachten), met Theo van Doesburg, De Stijl-kunstenaar Vilmos Huszár en Dada en Merzkunstenaar Kurt Schwitters optrad en avantgardistische muziek speelde, zoals een mars voor een krokodil.

15e boekrubriek kb 4 detail de zaaier Theo van Doesburg 155

De Zaaier, een detail van het glas-in-loodraamontwerp De grote pastorale van Theo van Doesburg dat links voor in het atelier van Theo van Doesburg is afgebeeld.

Drachten
Doesburgs glas-in-loodraamontwerp De grote pastorale voor de voormalige Winterlandbouwchool in Drachten (uit 1922) hangt ook in het atelier. De zaaier uit dit raam vorm het logo van het Museum Drachten. Ouderen en jongeren die dit boek van Schwarte lezen zullen het meteen herkennen. Je ziet bij het atelier van Vilmos Huszár dat hij het vignet voor De Stijlontwerp en door de deur zie je zijn beroemde sigarettenreclame Dame Blanche. Op de muur is de vooraan in het atelier staande mechanische danser geprojecteerd, die vele hoekige houdingen kon aannemen wanneer de kunstenaar tijdens optredens in de Dadatournee de knoppen onder dit beeld te bewoog. Er is veel meer herkenbaars, ook bij de andere kunstenaars. Voor wie bekend is met de werken van deze kunstenaars en kunststroming is het geestige boek van Swarte een feest de herkenning, voor anderen is het de ideale kennismaking met het werk, de werkwijze en het gedachtengoed van De Stijl en een inspiratie voor museumbezoek. Eke school zou dit boek van nog geen tien euro in de boekenkast horen te hebben, omdat het mede door de stripvorm zo toegankelijk is. Dit meesterwerk vol iconische kust is een kijkboek, voorleesboek en leesboek en inspiratie voor museumbezoek.

Drachten, Aldtsjerk, 2017, © Gerhild van Rooij

Zie http://joostswarte.blogspot.nl/2017/02/joost-swarte-tekent-kinderboek-en-toen.html
https://www.stripwinkelblunder.nvan