enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

sunenzFitness voor mensen met dementie

Vanaf januari biedt Sûnenz Fit Focus aan. Deze fitness is bedoeld voor mensen met dementie die graag zouden willen bewegen, maar voor wie zelfstandig oefenen in een fitnessruimte lastig is omdat de fitnessoefeningen wel eens worden vergeten.

fitnes focusIMG 0946

 

WAT IS HET?
Er wordt geoefend in kleine groepen van maximaal 6 personen. Doordat de groepen klein zijn is er maximale aandacht van de aanwezige fysiotherapeut en vrijwilliger. De fitness wordt gegeven in een rustige fitnessruimte zodat er zo min mogelijk afleiding en overprikkeling is. Hierdoor kan het programma rustiger en met meer aandacht gevolgd worden.

DOEL
Het doel van de Fit Focus is het verbeteren van kracht, balans en uithoudingsvermogen. Daarbij staat het plezier in bewegen centraal.

INTAKE
Voorafgaand aan de eerste training vindt er een intakegesprek plaats. Hierin worden de doelen en wensen besproken.

AANMELDEN
De trainingen worden 1 keer per week op vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur gegeven en gaan van start bij voldoende deelname. Kosten voor deelname bedragen €40 euro per maand.

Lijkt het u leuk om mee te doen? Meld u dan aan. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via telefoonnummer 0512-571932 (ma t/m vrij 9:00 tot 12.00) of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Concrete stappen naar KBO-PCOB in 2017
 

Met een notariële akte is de oprichting van de nieuwe vereniging KBO-PCOB per 11 november een feit. In een eerste gezamenlijke vergadering nam de ledenraad van KBO-PCOB op 21 december 2016 belangrijke besluiten: een meerjarenbeleidsplan en een gezamenlijke begroting.
 
KBO en PCOB bundelen hun krachten in het belang van de Nederlandse senioren. Onze verenigingen hebben samen ruim een kwart miljoen leden. Landelijk is gekozen om samen op te trekken. Daarbij is en blijft de autonomie van de afdelingen gewaarborgd.
 
De integratie van de twee landelijke bureaus gebeurt onder leiding van directeur Manon Vanderkaa. Zij geeft leiding aan de uitvoering van het nieuwe beleidsplan binnen het kader van de goedgekeurde begroting 2017.
 
Speerpunten
Het is de ambitie van KBO-PCOB om zichtbaar te worden als opinieleider binnen de vijf speerpunten wonen/zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. We zijn ervan overtuigd dat geen enkel belangrijk publiek of politiek debat rond een van onze speerpunten gevoerd kan worden zonder input namens onze leden: de senioren zélf.
 
Verhuizing en locatie
De locatie van het gezamenlijke bureau KBO-PCOB wordt Europalaan 40, 3526 KS in Utrecht. KBO-PCOB is hier gevestigd vanaf 23 januari 2017. Het nieuwe algemene mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het nieuwe telefoonnummer wordt 030 - 3400 600.
Van 18-20 januari 2016 zijn we vanwege de verhuizing minder goed bereikbaar.
 
Structuur
Naast deze nieuwe vereniging KBO-PCOB blijven de beide verenigingen met hun eigen bestuur en ledenraad bestaan, inclusief de huidige bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat geldt ook voor de provincies en de plaatselijke afdelingsbesturen. Al op veel plaatsen is er samenwerking tussen de plaatselijke KBO- en PCOB-afdelingen. Het is daarbij van belang rekening te houden met diverse organisatorische, juridische en financiële verschillen die voorlopig nog bestaan.Als u n.a.v. dit bericht vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij Janneke van den Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

De vereniging bestaat inmiddels twee maanden en intussen hebben we 120 leden kunnen begroeten. Met verschillende zorgverzekeraars zijn collectiviteitskortingen afgesproken. Ook bieden we hulp bij het invullen van de belastingaangifte. Voor informatie van rijbewijskeuringen kunt u contact opnemen met Zorgcentrum De Wiken, telefoon 0512-581000.

Voor 1917 staan weer leuke activiteiten op het programma.
Wilt u ook lid worden van O.S.S. meld u aan bij het secretariaat, telefoon 0512-354850 of stuur een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

EXPO werkgroep 2017

schaopedobbe Dico de Klein

Foto: Dico de Klein

 

De Schaopedobbe is een mystiek natuurgebied tussen Elsloo en Appelscha met heide, vennen, een zandverstuiving en bos. Zaterdag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur neemt een gids van It Fryske Gea u mee op winterexcursie. Tijdens deze excursie gaan we op zoek naar sporen van de vos, das en ree.

Opgave kan tot vrijdag 16 december 15.00 uur via www.itfryskegea.nl of tel. (0512) 381448. Deelname is gratis voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Sporen zoeken
In dit gebied leven vossen, dassen, reeën en veel soorten zangvogels. De gids wijst u op sporen en slaapplekken. Omdat veel van deze wilde dieren zich pas in het donker of in de schemer laten zien, is de kans klein dat we oog in oog met een vos of das staan. Reeën laten zich soms wel zien en de aanwezigheid van zangvogels horen in hun prachtige vogelzang.

Schapen wassen voor de scheerbeurt
Tegenwoordig heeft het heideven niets meer met schapen te maken, maar vroeger was dat anders. Voor de dieren hun jaarlijkse scheerbeurt kregen, werden ze in de dobbe gewassen. Daar heeft het natuurgebied zijn naam Schaopedobbe aan te danken.

 

 

Aan onze leden en belangstellenden

Het jaar 2016 is alweer bijna voorbij en wij gaan er in het volgend jaar weer met veel enthousiasme tegenaan.

De koffieochtend op 8 november jl. was zeer geslaagd. Men heeft genoten van de verhalen die Rients Tysma vertelde. Ook kon men meezingen met de muziek van Te Pas en Te Onpas.

17 januari 2017 ’s middags om 14.00 uur in @Holdert

Geeft notaris Lever uit Meppel een lezing over alles wat met erfrecht te maken heeft.

14 februari 2017 ’s morgens om 9.30 uur in @Holdert

Mevrouw Diderika v.d. Wal gaat een lezing geven over hulphonden. Zij neemt een hulphond mee en misschien nog een pup.

14 maart 2017 ’s middags om 14.00 uur in @Holdert houden wij onze ledenvergadering.

Voor de kascontrole hebben mevrouw M.Zijlstra en de heer G.Spoelstra zich aangemeld.

Afgelopen zomer hebben een aantal leden zich opgegeven om te willen meedenken over de invulling van activiteiten naast de koffieochtenden. De koffieochtenden worden georganiseerd door Trijnie Santema.

Bridgeles: Johan van Ravensberg gaat bridgeles geven. Om te beginnen met minimaal vier personen.  

Telefoon: 0512-512423

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fietstochten: Hiltje Bakker gaat de fietstochten organiseren.

Telefoon: 0512-512855

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gezelschapsspellen: Trienke Brouwer neemt deze gezellige middagen op zich.

Telefoon: 0625008009

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Workshop bloemschikken: Sieneke v.d.Wal gaat dit voor het volgend jaar omstreeks Pasen organiseren.

Telefoon: 0512-511785

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het rijden van en halen van activiteiten heeft Anne Faber zich aangemeld.

Telefoon: 0512-515774

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het verspreiden van de nieuwsbrieven naar de bezorgers heeft zich Geert Spoelstra aangemeld.

U kunt zich voor deze activiteiten bij bovenstaande vrijwilligers aanmelden. In 2017 worden er nog meer uitjes/activiteiten georganiseerd.

Het O.S.S. bestuur heeft een Collectieve Overeenkomst Zorgverzekering afgesloten met Zorgverzekeraar de Friesland. Alle leden van de O.S.S. kunnen hiervan gebruik maken. U kunt contact opnemen met de Friesland: telefoon 058-2913131 of kijken op de website www.defriesland.nl

U kunt de wijziging ook doorgeven op het kantoor van de Friesland in Sûnenz.

De korting bedraagt voor zowel de basisverzekering als de aanvullende

verzekering van de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis 6%.

De korting gaat in zodra u contact opneemt met de Friesland. U dient uw polisnummer door te geven evenals het lidmaatschapsnummer van de O.S.S. en aangeven dat u gebruik wilt maken van het Collectiviteitscontract nummer 429300. Dit geldt ook voor leden die een zorgverzekering hebben bij de Menzis. Het Collectiviteitscontract nummer van de Menzis is PMA 138. Telefoon 088-2224040. Zorgverzekeraar VGZ heeft ons ook een contract aangeboden. Wanneer u een zorgverzekering heeft bij Zilveren Kruis, dan kunt u dit onder vermelding van uw zorgpasnummer doorgeven aan het secretariaat, zij is contactpersoon.

Het lidmaatschap voor het jaar 2017 is € 25,00, tweede lid op hetzelfde adres € 15,00.

Wij verzoeken u de contributie voor 1 januari 2017 over te maken op IBAN NL 32 INGB 0007 4845 46.

LIEF EN LEED

Mevrouw Janny Jeeninga, de Wetterwille 80, 9207 BL Drachten, verzorgt voor ons o.a. de verjaardagskaartjes. Haar kunt u ook bellen of mailen wanneer één van onze leden ziek is of is overleden. Telefoon 0512-511646 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ZIEKENHUISBEGELEIDING

Heeft u niemand om met u mee naar te ziekenhuis te gaan voor een afspraak. Wij hebben enkele mensen bereid gevonden om met u mee te gaan. Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Manna Breider. Zij zal dan een afspraak met één van de vrijwilligers voor u regelen. Telefoon 0512-354850.

COMPUTER

Er kunnen onverwacht problemen opduiken waar men zich geen raad mee weet. U kunt dan een afspraak maken met de heer Alma. Telefoon 0512-546911. De kosten zijn € 5,00 per uur. Buiten Drachten worden te rijden kilometers in rekening gebracht.

RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht in Drachten via Regelzorg: Drachten, de Brede School de Drait, Flevo 190, 9204 JT Drachten. Voor senioren kost de keuring € 30,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 49,00. Voor informatie en een afspraak maken belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen 088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl

BELASTINGSERVICE

In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

SAMENWIJZER SMALLINGERLAND

Samenwijzer is een online catalogus met een wereld aan informatie over zorg en gezondheid, woonomgeving en vervoer, actief zijn en meedoen, wonen en huishouden en geldzaken.

Ga naar: samenwijzer. smallingerland.nl (zonder www)

Heeft u nog vragen over O.S.S. dan kunt u contact opnemen met:

Tiny Nicolai, voorzitter 0512-519914 of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Manna Breider, secretaris 0512-354850 of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Carl Dreis, penningmeester 06-15613943 of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij willen u allen fijne en gezellige kerstdagen en een voorspoedig 2017 toewensen.

Manna Breider, secr. O.S.S

Hans Roelfs januari 2016Jawel, het is zo ver. Na een laatste weekendje zomer en een korte herfstvakantie bereiden we ons voor op de Kerstdagen en Oud en Nieuw. De laatste weken is het razendsnel gegaan er was geen houden meer aan. We staan weer met z'n allen bij de supermarkt in lange rijen voor de kassa met de ingrediënten voor het kerstdiner in onze winkelwagentjes. We doen iets lichts dit jaar. Geen wild meer, hoewel dat - met al die reeën in de duinen - een goedkope aanschaf zal zijn.

Maar zo zijn we weer ten voeten uit, hè! Is er een keer een voordeeltje te behalen, laten we het liggen. Geheel tegen de trend ingaan. Zo maken we ons ook nooit druk over wat dit jaar de actuele mode is qua kleur van de kerstballen. We doen al jaren dezelfde versiering in de boom, dan zit je vanzelf een keertje helemaal goed, dat mag je nooit uitsluiten. We zullen het snel genoeg weten.

Om te beginnen is ons bruingebrande vel in hoog tempo verbleekt. De tijd van de creditcardafschrijvingen van de vakantie zijn we langzaam te boven. De stamppottentijd is daar altijd een fijne periode voor, want die groenten kosten nooit zoveel. We hebben met de aanhang op een tochtige kade staan zwaaien naar de bisschop uit Myra. Tussentijds zijn we er weer aan gewend hoe het is om naar het werk te gaan. Hervonden we het ritme van filerijden en oeverloos vergaderen, zijn de geuren van de Provence, de heuvels van de Toscane en de ontbijtbuffetten van het all-in arrangement in Turkije vage herinneringen geworden. Tuurlijk maakten we al weer plannen voor de wintersport, waarmee we onze najaarsdepressie te lijf gaan. De lichte spanning die er is in het vooruitzicht van het jaarlijkse functioneringsgesprek steekt de kop op. Met de huidige economische crisis weten we ook wel dat die salarisverhoging er niet in zal zitten. Maar goed, proberen kan altijd en niet geschoten is altijd mis. Dan zijn er nog al die sociale verplichtingen. De bezoekjes aan goede vrienden en familie die we al die tijd niet gezien hebben.

Zoals ieder jaar zijn er zo veel weken verstreken en moet er nodig eens worden bijgepraat. Want zij waren net weg of net terug toen jij net weg of terug was.

Dat we met kerst wat aan cadeautjes doen. Eigenlijk is de tijd er niet voor, maar het staat zo gezellig. Met Sint deden we de wat kleinere dingetjes en met kerst gaat het om de meer luxe presentjes. Mijn vriendin is dit jaar weer toe aan wat eau de toilettes, heeft ze tijdig laten doorschemeren. Ondertussen moeten al die digitale vakantiefoto's die nog steeds op de computer staan, worden verwerkt in zo'n mooi maar o zo bewerkelijk on-line fotoalbum. Bedenk me ineens dat we nog een ticket heb liggen voor een Belgische stedenreis. Afijn, de conclusie is helder. We hebben nog veel te doen.

Met een schok schrik ik wakker. Wat was dit een nare droom!!

Hans Roelofs