enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

drogist Clement 2 

Expositie: Mottenballen, Poeders, Kruiden en Zalfjes

Van 17 september 2017 t/m 5 november 2017

Robert Henri Clement was vanaf 1963 drogist, eerst in Haarlem en vanaf 1979 in Gorredijk. De heer Clement leerde het vak in een tijd waarin de mottenballen nog los over de toonbank gingen, poeders in zakjes gevouwen werden en een drogist geneesmiddelen nog met de hand maakte. 

In 2017, na 55 jaar, sloten hij en zijn vrouw hun werkzame leven af. Hoewel de heer Clement zich niet verveelt, mist hij het altijd afwisselende contact met zijn klanten. In de loop van de jaren heeft hij een unieke verzameling aangelegd van o.a. gapers, weegschalen, flessen, kruidenpotten en vijzels.

De heer Clement stelt een deel van zijn privé-verzameling ter beschikking voor deze expositie.

Museum Opsterlân, Hoofdstraat 59 8401 BW Gorredijk
www.museumopsterlan.nl

Buismanskoai Piaam Dico de Klein

Foto: Dico de Klein

Zijn de hoog opgaande bossen rondom een eendenkooi in het verder zo open Friese landschap u wel eens opgevallen? Deze mysterieuze elementen zijn van grote cultuurhistorische waarde. Normaal is de Buismans Einekoai bij Piaam niet vrij toegankelijk, maar op woensdag 20 september van 14.00 tot 16.00 uur neemt natuurgids Wouter Schothorst van It Fryske Gea u mee naar de eendenkooi en de vogelkijkhut in de Koaiwaard. Opgave voor deze wandelexcursie kan tot dinsdag 19 september 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit  of 0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Een kijkje in de mysterieuze eendenkooi

Ze zijn niet vrij toegankelijk, maar wanneer je er één passeert vraag je je zeker af wat er in die bosjes in het verder zo open landschap ligt. De eendenkooi bestaat uit een waterplas, de zogenoemde kooiplas, met één of meerdere bochtige, smal toelopende sloten, zogenaamde vangpijpen. Deze sloten zijn omringd met rietschermen, hierdoor blijft het een mysterie wat zich daar binnen afspeelt. Met behulp van tamme eenden werden vroeger wilde eenden, smienten en talingen naar de kooiplas gelokt en vervolgens in de vangpijpen gevangen. Natuurgids Wouter Schothorst vertelt over de historie van dit oude ambacht.

Van kiekendieven tot baardmannetjes
Na een bezoek aan de eendenkooi gaat de excursie door naar de IJsselmeerkust en de vogelkijkhut in de Koaiwaard. Vanwege de zeer grote waarde voor vogels heeft een deel van de Friese IJsselmeerkust een beschermde status en dat is niet voor niets. De verscheidenheid aan vogels is prachtig. Van roofvogels zoals de blauwe kiekendief, baardmannetjes, vele soorten eenden tot de grote hoeveelheden ganzen.

 

Doopsgezinde kerk Drachten ,  Zuiderbuurt 26, Drachten.

Donderdag 21 september.

19.15 – 19.45 uur:  VredesWake op het Mennoplein voor de kerk

Contactpersoon: Ineke Visser. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 20.00 uur duo-lezing met dialoog ‘Brandhaarden en Vrede’  in de kerk.

Dhr. Anne Zweers (legerpredikant) en dhr. Maarten van der Werf (Christian Peacemaker Teams) houden elk een inleiding van 30 minuten en daarna volgt er na de pauze een dialoog met de toehoorders.

Christian Peacemaker Teams (CPT) is een internationale organisatie die zich inzet voor de vrede. Oorspronkelijk werd de organisatie opgericht door doopsgezinden. Vrijwilligers van CPT zijn op geweldloze wijze actief als internationale waarnemers en bemiddelaars in conflicten op verschillende plaatsen in de wereld. (Canada, Colombia, Noord Irak, Hebron, zuidelijke Westbank).

Contactpersoon: Jehannes Regnerus. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Breteler Gerrit parsefoto gerrit

Laatste zomerconcert: Gerrit Breteler & Peter van der Zwaag (piano)

Zondagmiddag 10 september is het klooster deze zomer voor het laatst geopend van 13 tot 17 uur! Gerrit Breteler brengt samen met pianist Peter van der Zwaag een zeer afwisselend programma met humoristische en scherpe introducties van hun muziek.

 Geboren in Enschede (1954) komt Gerrit met zijn Twentse vader en Friese moeder als 13-jarige jongen in 1967 naar Friesland. Hoewel geen geboren Fries, beheerst Gerrit de Friese taal perfect.


Al op jonge leeftijd voelt hij zich aangetrokken tot de beeldende kunst en ontvangt hij zijn opleiding aan de kunstacademie “Vredeman de Vries” in Leeuwarden.


Hij ontwikkelt zich tot een veelzijdig kunstenaar.
Zijn grote scheppingsdrang beperkt zich niet alleen tot het schilderen, hij uit zich ook graag in muziek, zang, gedichten en het schrijven van toneelstukken.

Het platteland ervaart hij als een onuitputtelijke bron van inspiratie. Zijn zorg om de teloorgang van het Friese platteland is een wederkerend thema in zijn werk.


Hij toont zich erg strijdbaar wanneer politieke systemen in de landbouw tot catastrofes leiden of wanneer het landschap wordt aangetast.

Gerrit Breteler & Peter van der Zwaag treden op om 2 uur, 3 uur en 4 uur.

Entree: € 15,- incl. concerten om 2, 3 en 4 uur, bezichtiging van klooster & slottuinen & koffie/thee

Bij mooi weer is het concert in de tuin van het klooster, bij minder mooi weer in de kapel. Maximale bezetting in de kapel 130 personen. Bij mooi weer in de tuin kan het aantal gasten omhoog. Aanmelden tevoren wordt aangeraden!

 Karmelklooster, Burgemeester Wuiteweg 162, 0512 51 21 03 www.karmelklooster.nl   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Tip: www.facebook.com/karmelklooster

Na alle vakantiereizen gaan we nog een reis maken met Arita Baayens. Deze bijzondere schrijfster is ook bioloog en ontdekkingsreiziger. Zij publiceerde diverse boeken over haar jarenlange verblijf in verschillende woestijngebieden en kreeg internationale erkenning voor onderzoek naar de betekenis van het landschap.

Zij is lid van de Royal Geographical Society. Zij ontving de Women of Discovery Humanity Award 2014 en Traveller of the Year 2014 Award.

Haar laatste boek: Zoektocht naar het paradijs, gaat over een ontdekkingsreis naar een verblijf in het grensgebied van China, Mongolië, Siberië en Kazachstan. In het Altajgebergte, zou het legendarische Shambhala te vinden zijn, een aardsparadijs in een doolhof van gletsjers en ravijnen.

Vergezeld door gidsen probeert zij verschillende routes uit om haar doel te bereiken. Onvoorstelbare problemen moeten overwonnen worden en het paradijs blijft

onvindbaar.

Als u geïnteresseerd bent in reizen is dit een avond om niet te missen.

Wij verzoeken u om te reserveren, www.slas.nl

26 september, aanvang 19.45 uur, De Holdert te Drachten

     Entree: twaalf euro voor niet donateurs, acht euro voor donateurs en vijf euro voor studenten.

     Reserveren: www.slas.nl   Info: www.slas.nl

    

Professor Van Zomeren geeft 19 september 2017 om 19.30 uur een lezing over sociale onrust en protest in de brede school De Drait te Drachten. Titel van de lezing: Wanneer vertaalt sociale onrust zich in protest?

De lezing wordt gehouden in het kader van het cultuurhistorisch jaar 2017 van Smelne’s Erfskip, in samenwerking met het Filosofisch Café Drachten. Thema van het jaar is: Roerige tiden yn Smellingerlân.

Protestgedrag kent vele vormen, variërend van meedoen aan risicovolle revolutionaire opstanden tot aan ordinaire online petities. Wat drijft mensen ertoe om in opstand te komen tegen de autoriteiten? Onder welke omstandigheden kunnen we massale protesten verwachten, en wanneer leidt onrust tot totale passiviteit onder de bevolking? En wat is de invloed van hoe de autoriteiten omgaan met sociale onrust?

In deze lezing combineert Van Zomeren filosofie en sociale psychologie (met nadruk op de laatste) om antwoorden te geven op deze vragen. Deze antwoorden zijn niet alleen "academisch" gezien interessant, maar zijn ook direct toepasbaar op allerhande voorbeelden van sociale onrust in het hier en nu. Zo gaat de spreker bijvoorbeeld  in op de vraag hoe mensen omgaan met de aardbevingsproblematiek in Groningen. Op breder niveau bespreekt hij voorbeelden van de Arab Spring - (Arabische Lente) revoluties en een aantal thema’s waarvan hij vermoedt dat die in de komende tijd tot veel protesten zullen leiden.

Prof. dr. M. (Martijn) van Zomeren is adjunct-hoogleraar Sociale Psychologie aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Groningen.

Locatie: Brede School De Drait, Flevo 190 te Drachten.

Toegangsprijs: € 4,00, inclusief twee consumpties.

sunenzOktober 2017 start ZuidOostZorg/Sûnenz i.s.m. fysiotherapiepraktijken Moleneind en

De Oppers op verschillende locaties in Drachten het OTAGO-oefenprogramma. Wanneer men ouder wordt, kunnen de beenspierkracht, het evenwicht en de algehele conditie achteruit gaan. Hierdoor kan men onzeker worden en minder gaan bewegen. Dit gaat ten koste van de zelfstandigheid.

OTAGO

Het OTAGO-oefenprogramma is een effectief programma, waarbij beenspierkracht, evenwicht en lenigheid worden geoefend. Oefeningen die belangrijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven, op visite te kunnen gaan en hobby’s uit te kunnen voeren.  

Voor wie
Wanneer u merkt dat bijvoorbeeld het lopen, het opstaan uit de stoel, normale huishoudelijke taken meer moeite kosten of wanneer u bang bent om te vallen dan is het OTAGO- oefenprogramma wellicht iets voor u. 

Er wordt 10 weken, 1x per week, een uur lang in een groep geoefend onder begeleiding van een fysiotherapeut. Daarnaast krijgen de deelnemers een instructieboekje mee naar huis om thuis ook aan de slag te gaan met de oefeningen. Kosten zijn 120 euro voor 10 lessen, een intake en evaluatie (wordt door sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoed).

Veiligheid staat voorop!
Ook mensen die met een rollator of stok lopen, kunnen zonder problemen deelnemen aan dit oefenprogramma. Oefeningen vinden plaats op of achter een stoel.

Locaties en tijden waar het Otago-oefenprogramma wordt aangeboden zijn:  
Sûnenz: maandag van 15.00-16.00 uur, opgeven via 0512-571932, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fysiotherapie Moleneind: dinsdag 13.00-14.00 uur, opgeven via 0512- 51 41 50, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fysiotherapiepraktijk De Oppers: donderdag 10.00-11.00, opgeven via: 0512- 51 55 91, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ZuidOostZorg, locatie de Wiken: vrijdag 10.30-11.30, opgeven via 0512- 57 19 32, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer informatie op www.sunenz.nl