enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

roel oostra kopieMarike
Zag ik een paar dagen geleden Klaas Bruinsma door onze straat fietsen. En toen dacht ik: hoeveel plaatsgenoten zouden weten dat er een zeer knappe Klaas in hun midden woont die de klassieken vanuit het Latijn of het Grieks of het Middeleeuwse Nederlands of het Middeleeuwse Engels niet alleen voortreffelijk in hedendaags Fries vertaalt maar ook zorgt dat er boeken van komen.

No tink ik net dat der in grutte merk is foar in fryske Sofokles of Karel ende Elegast, om mar in pear te neamen. Dat is eink spitich want bygelyks De tocht fan de Argonauten sjocht der as boek treflik út en de aventoeren fan Orpheus, Jason en harren maten lêze as in trein. Hawar, by myn boeken seach ik ek Marike fan Nijmegen stean. Dit Midsieuwske ferhaal fan Marike dy’t mei de duvel as loverboy omslacht hat Bruinsma yn treflik en linich Frysk oerbrocht. In lust om te lêzen en, want it is fansels skreaun as in toanielstik, it soe sa spile wurde kinne.
Soe der net in taal-dosint op ien fan ús grutte middelbare skoallen te finen wêze, tink ik wolris, dyt de earm om dizze Marike slaan wol? Past doch prachtich yn it les pakket? Hoecht net folle tiid te kosjen en as lês-foarstelling hat men samar in útfiering foar de boppebou foar mekoar.

Der sil doch wol in ploechje studinten te finen wêze dy’t nocht oan sa’n putsje hat?

Ik sjoch it al foar my : Yn de aula In tolftal stuollen op in rige foar op it poadium. Foar elke stoel in stik karton mei de namme fan de rol: FERTELLER , MARIKE, GYSBERTde pastoar , MOENEN de duvel, in OBER, ensafuorthinne. Op de stuollen de akteurs dy ’t mei it boekje yn de hân harren tekst gloedfol foardrage. Wedzje dat it noflik oerke wurde kin. De lytse seal fan de Lawei soe der ek hiel geskikt foar wêze.

Mar ja, der moat fansels wol in learaar fûn wurde dy ’t it ynitiatyf nimt hoewol it bestjoer fan in skoalleklub dat ek wol dwaan kin. (Of bin der gjin skoalleklubs mear?) Marike fan Nijmegen is te krijen by Utjowerij Elixer, Ossekop 4, 8901 AA Ljouwert en faaks ek wol by boekhannel van der Velde.

Omdat ik weet dat er nogal wat medeburgers zijn die onze taal wel kunnen verstaan maar Fries lezen moeilijk vinden (en daarom het bovenstaande bij voorbaat overslaan) maak ik hier nog even de notitie dat het prachtig zou zijn als een paar toneelliefhebbers de Friese Marike fan Nijmegen tot leven zouden willen wekken.

Roel Oostra

de laweiDonderdag 9 maart om 12.00 uur startte de verkoop voor House of Horror, de nieuwste show van Hans Klok. Hij neemt Schouwburg De Lawei over op zaterdag 16 en zondag 17 december met spectaculaire illusies en vingervlugheid zoals alleen Hans Klok kan.

Horror in De Lawei
Horror fans van jong tot oud worden op hun wenken bediend in deze grootschalige familieshow met freakachtige wezens als vampiers, heksen, trollen en andere onaardse creaturen. De ‘master of magic’ gaat onverschrokken de strijd aan in deze griezelige theatervoorstelling. Het publiek – voor wie ook een bijzondere en actieve rol is weggelegd - ziet een totaal nieuwe Hans Klok. Met revolutionaire projecties en speciale effecten wordt iedereen meegezogen in een mystieke wereld waarin niets is wat het lijkt.

Hans Klok imagesKlok’s meest enerverende show - AD

Klok is bovenal gespecialiseerd in razendsnelle verschijningen en verdwijningen - NRC

De grootste ooit! De beste ooit! [...] Spraakmakend. Pure verleidingskunst [...] Vorstelijke ensembles - Dagblad van het Noorden

Kaartverkoop
House of Horror is drie keer te zien op zaterdag 16 december (20.00 uur) en zondag 17 december (12.00 & 16.00 uur). Kaarten zijn te bestellen aan de kassa, via www.lawei.nl of telefonisch via 0512 335050. Voor de echte fans die bovenop de trucs willen zitten is er de optie Gouden Rang, waarbij je verzekerd bent van de beste plaatsen en een meet & greet met Hans Klok.

Concrete stappen naar KBO-PCOB in 2017
 

Met een notariële akte is de oprichting van de nieuwe vereniging KBO-PCOB per 11 november een feit. In een eerste gezamenlijke vergadering nam de ledenraad van KBO-PCOB op 21 december 2016 belangrijke besluiten: een meerjarenbeleidsplan en een gezamenlijke begroting.
 
KBO en PCOB bundelen hun krachten in het belang van de Nederlandse senioren. Onze verenigingen hebben samen ruim een kwart miljoen leden. Landelijk is gekozen om samen op te trekken. Daarbij is en blijft de autonomie van de afdelingen gewaarborgd.
 
De integratie van de twee landelijke bureaus gebeurt onder leiding van directeur Manon Vanderkaa. Zij geeft leiding aan de uitvoering van het nieuwe beleidsplan binnen het kader van de goedgekeurde begroting 2017.
 
Speerpunten
Het is de ambitie van KBO-PCOB om zichtbaar te worden als opinieleider binnen de vijf speerpunten wonen/zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. We zijn ervan overtuigd dat geen enkel belangrijk publiek of politiek debat rond een van onze speerpunten gevoerd kan worden zonder input namens onze leden: de senioren zélf.
 
Verhuizing en locatie
De locatie van het gezamenlijke bureau KBO-PCOB wordt Europalaan 40, 3526 KS in Utrecht. KBO-PCOB is hier gevestigd vanaf 23 januari 2017. Het nieuwe algemene mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het nieuwe telefoonnummer wordt 030 - 3400 600.
Van 18-20 januari 2016 zijn we vanwege de verhuizing minder goed bereikbaar.
 
Structuur
Naast deze nieuwe vereniging KBO-PCOB blijven de beide verenigingen met hun eigen bestuur en ledenraad bestaan, inclusief de huidige bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat geldt ook voor de provincies en de plaatselijke afdelingsbesturen. Al op veel plaatsen is er samenwerking tussen de plaatselijke KBO- en PCOB-afdelingen. Het is daarbij van belang rekening te houden met diverse organisatorische, juridische en financiële verschillen die voorlopig nog bestaan.Als u n.a.v. dit bericht vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij Janneke van den Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

roel oostra kopieFatsoen
De verkiezingen staan voor de deur en we mogen over een paar dagen stemmen. Nog meer dan anders ben ik nieuwsgierig hoe’t it diskear útpakke sil. Want hoewel ik absoluut niet politiek actief ben volg ik toch graag de debatten op TV en in de krant. En zie en lees tot mijn verbazing hoeveel mensen precies weten hoe het anders moet en als ze niet hun zin krijgen, tegen elkaar gaan schreeuwen of maar weer een nieuwe partij oprichten. Zelf hoef ik niet aan de stemwijzer, elke partij heeft zijn plussen en minnen. Mijn stem gaat naar een kandidaat die, in mijn ogen, fatsoen in zijn vaandel heeft staan.


Want onze samenleving zou een stuk aangenamer zijn als gewone fatsoensregels wat meer in acht werden genomen.
Ons dorp is in de jaren dat ik hier woon uitgegroeid tot een kleine stad. Met zijn voordelen maar ook minpunten. Een paar jaar voor de oorlog werkte ik bij de toenmalige Kingma’s Bank en fietste als wisselloper een paar dagen per week bij winkeliers langs om kwitanties te innen. En dat deed Jan Hiemstra voor de Amsterdamse en Wiebe Gaaikema voor de Rotterdamse Bank. Fietsten dus wekelijks door het dorp met tassen vol geld. Het zou nu niet meer kunnen.
In mijn vorige praatje zei ik al dat we momenteel thuishulp hebben. Eén van de verpleegsters vertelde, dat ze in haar werk, zaterdag ’s avonds niet meer over het K.O. plein durfde te fietsen en er een bloedhekel aan had op de Kaden te moeten zijn. Ging dan met de auto, maar had zelfs als ze reed, de deuren op slot.

Hangjongeren, zei ze.

In mijn ogen ontbreekt in zo’n situatie het doodgewone fatsoen.Vroeger hadden we de slogan ‘een beter milieu begint bij jezelf’.Maar dat geldt ook voor fatsoen. Ook een fatsoenlijke maatschappij begint bij jezelf.

Daarom ga ik stemmen op een, in mijn ogen, fatsoenlijke kandidaat. Er zijn er natuurlijk best nog wel een aantal maar je kunt maar één vakje rood maken en deze heb ik uitgekozen.

Hij hangt op de achterkant van het grote verkiezingsbord aan het begin van onze straat. Vanuit ons huis kan ik hem recht in de ogen kijken. Nee, ik moet schrijven: ‘kon ik hem’. De regen en harde wind van een paar dagen geleden hebben gezorgd dat, omdat de onderkant van de grote affiche vast is blijven zitten en de bovenkant losgeweekt, zijn hoofd niet meer de G.B.straat inkijkt maar hij, voorover gevallen, ondersteboven hangt en de Lawei op de kop ziet staan. En zo is het al een dag of wat. Ik hoop oprecht dat het voor hem geen slecht voorteken is, maar hoe dan ook, hij kan op mij rekenen !

Roel Oostra

P.S. Net toen ik dit stukje naar de redactie zou mailen zie ik uit het raam dat er iemand met de stijfselkwast is langs geweest. Want hij hangt weer mooi rechtop en kijkt mij weer aan en het leek wel of hij even knipoogde . . .

 

 

Aan onze leden en belangstellenden

Het jaar 2016 is alweer bijna voorbij en wij gaan er in het volgend jaar weer met veel enthousiasme tegenaan.

De koffieochtend op 8 november jl. was zeer geslaagd. Men heeft genoten van de verhalen die Rients Tysma vertelde. Ook kon men meezingen met de muziek van Te Pas en Te Onpas.

17 januari 2017 ’s middags om 14.00 uur in @Holdert

Geeft notaris Lever uit Meppel een lezing over alles wat met erfrecht te maken heeft.

14 februari 2017 ’s morgens om 9.30 uur in @Holdert

Mevrouw Diderika v.d. Wal gaat een lezing geven over hulphonden. Zij neemt een hulphond mee en misschien nog een pup.

14 maart 2017 ’s middags om 14.00 uur in @Holdert houden wij onze ledenvergadering.

Voor de kascontrole hebben mevrouw M.Zijlstra en de heer G.Spoelstra zich aangemeld.

Afgelopen zomer hebben een aantal leden zich opgegeven om te willen meedenken over de invulling van activiteiten naast de koffieochtenden. De koffieochtenden worden georganiseerd door Trijnie Santema.

Bridgeles: Johan van Ravensberg gaat bridgeles geven. Om te beginnen met minimaal vier personen.  

Telefoon: 0512-512423

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fietstochten: Hiltje Bakker gaat de fietstochten organiseren.

Telefoon: 0512-512855

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gezelschapsspellen: Trienke Brouwer neemt deze gezellige middagen op zich.

Telefoon: 0625008009

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Workshop bloemschikken: Sieneke v.d.Wal gaat dit voor het volgend jaar omstreeks Pasen organiseren.

Telefoon: 0512-511785

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het rijden van en halen van activiteiten heeft Anne Faber zich aangemeld.

Telefoon: 0512-515774

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het verspreiden van de nieuwsbrieven naar de bezorgers heeft zich Geert Spoelstra aangemeld.

U kunt zich voor deze activiteiten bij bovenstaande vrijwilligers aanmelden. In 2017 worden er nog meer uitjes/activiteiten georganiseerd.

Het O.S.S. bestuur heeft een Collectieve Overeenkomst Zorgverzekering afgesloten met Zorgverzekeraar de Friesland. Alle leden van de O.S.S. kunnen hiervan gebruik maken. U kunt contact opnemen met de Friesland: telefoon 058-2913131 of kijken op de website www.defriesland.nl

U kunt de wijziging ook doorgeven op het kantoor van de Friesland in Sûnenz.

De korting bedraagt voor zowel de basisverzekering als de aanvullende

verzekering van de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis 6%.

De korting gaat in zodra u contact opneemt met de Friesland. U dient uw polisnummer door te geven evenals het lidmaatschapsnummer van de O.S.S. en aangeven dat u gebruik wilt maken van het Collectiviteitscontract nummer 429300. Dit geldt ook voor leden die een zorgverzekering hebben bij de Menzis. Het Collectiviteitscontract nummer van de Menzis is PMA 138. Telefoon 088-2224040. Zorgverzekeraar VGZ heeft ons ook een contract aangeboden. Wanneer u een zorgverzekering heeft bij Zilveren Kruis, dan kunt u dit onder vermelding van uw zorgpasnummer doorgeven aan het secretariaat, zij is contactpersoon.

Het lidmaatschap voor het jaar 2017 is € 25,00, tweede lid op hetzelfde adres € 15,00.

Wij verzoeken u de contributie voor 1 januari 2017 over te maken op IBAN NL 32 INGB 0007 4845 46.

LIEF EN LEED

Mevrouw Janny Jeeninga, de Wetterwille 80, 9207 BL Drachten, verzorgt voor ons o.a. de verjaardagskaartjes. Haar kunt u ook bellen of mailen wanneer één van onze leden ziek is of is overleden. Telefoon 0512-511646 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ZIEKENHUISBEGELEIDING

Heeft u niemand om met u mee naar te ziekenhuis te gaan voor een afspraak. Wij hebben enkele mensen bereid gevonden om met u mee te gaan. Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat Manna Breider. Zij zal dan een afspraak met één van de vrijwilligers voor u regelen. Telefoon 0512-354850.

COMPUTER

Er kunnen onverwacht problemen opduiken waar men zich geen raad mee weet. U kunt dan een afspraak maken met de heer Alma. Telefoon 0512-546911. De kosten zijn € 5,00 per uur. Buiten Drachten worden te rijden kilometers in rekening gebracht.

RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht in Drachten via Regelzorg: Drachten, de Brede School de Drait, Flevo 190, 9204 JT Drachten. Voor senioren kost de keuring € 30,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 49,00. Voor informatie en een afspraak maken belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen 088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl

BELASTINGSERVICE

In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

SAMENWIJZER SMALLINGERLAND

Samenwijzer is een online catalogus met een wereld aan informatie over zorg en gezondheid, woonomgeving en vervoer, actief zijn en meedoen, wonen en huishouden en geldzaken.

Ga naar: samenwijzer. smallingerland.nl (zonder www)

Heeft u nog vragen over O.S.S. dan kunt u contact opnemen met:

Tiny Nicolai, voorzitter 0512-519914 of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Manna Breider, secretaris 0512-354850 of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Carl Dreis, penningmeester 06-15613943 of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij willen u allen fijne en gezellige kerstdagen en een voorspoedig 2017 toewensen.

Manna Breider, secr. O.S.S

MOSDriebanden
B-team wint van grote broer A-team: 14 -18
De altijd met de nodige spanning tegemoet geziene clash tussen de A en B driebandenteams voor de FFBC competitie, zorgde ook nu weer voor onverwachte mooie en minder mooie (slechte) partijen. Het niveau, in zijn totaliteit, was prima te noemen, getuige de moyennes: A-team 0.405 en het B-team 0.345.

Beide teams waren op volle oorlogssterkte. Het A-team bestond uit: Hans Veugelers, Martin Liefrink, Jitze Wijbenga en Henk de Vries, terwijl captain Gerard Beerling de administratie verzorgde.

Ook het B-team startte in de meest sterke bezetting met good old Romke Overzet, Sijtze v.d. Molen, Eppie Betten en Peter Hoekstra. Na de koffie brandde de strijd los. Voor de lunchpauze werden acht partijen (de helft) afgewerkt en de punten broederlijk verdeeld : 8 - 8.

Zo kon het na de lunch nog alle kanten op. Voor het B-team was het noodzakelijk door een overwinning in de race te blijven voor het kampioenschap. Eén en ander resulteerde in een 12 - 16 eindstand, in het voordeel van het B-team. Met nog twee wedstrijden te spelen is de spanning te snijden. Te meer omdat koploper Burgum A tegen Dokkum A kopje onder ging.

Einduitslag: 14 -18 in het voordeel van het B-team. De individuele resultaten van de teams waren als volgt:

A-team:
Jitze Wijbenga won drie van de vier partijen met een moyenne van 0.459 (het hoogst), Martin Liefrink en Hans Veugelers wonnen allebeide twee partijen met respectievelijk een moyenne van 0.412 en 0.424. Henk de Vries had een ‘off-day’ en verloor alle vier partijen met een moyenne van 0.333.

B-team:
Peter Hoekstra won alle vier partijen. Hij was goed op dreef en scoorde het hoogste moyenne van de dag: 0.543.
Als goede tweede won Romke Overzet drie partijen met een moyenne van 0.29. Sijtze v.d. Molen en Eppie Betten wonnen allebeide een partij met resp. moyennes van 0.344 en 0.273.
Resumerend kan worden geconcludeerd dat het weer een super gezellige en sportieve wedstrijd is geweest. De strijd om het kampioenschap is nog lang niet gestreden. Het B-team, geholpen door Dokkum A dat koploper Burgum A met 23 – 9 vernederde, voert nu de Burgum de ranglijst aan van de FFBC competitie.

Peter Hoekstra

roel oostra kopieSinterklaas

Lang geleden heb ik het voorrecht gehad jarenlang Sinterklaas te mogen spelen in de toenmalige kleuterschool van Wijnjewoude. Of was het toen nog Wijnjeterp? Dat weet ik niet meer, zo lang is het al geleden. Maar daar elk jaar heilige te mogen zijn is voor mij onvergetelijk. En ik heb ook nog een prachtige herinnering aan die keer dat ik mocht invallen voor Henk Hof die meer dan dertig jaar de rol van officiële Drachtster Sint glorieus vervulde. Maar die ene keer moest hij vanwege studie redenen verstek laten gaan. En toen reed ik als bisschop op een groot wit paard door Drachten. Ik glim nog als ik daaraan denk!

Het lag dus voor de hand dat ik zaterdag 12 november ging kijken naar de komst van de Goedheilig Man. Want we hebben weer een vaart en binnenmonds zingend ‘Zie ginds komt de stoomboot’ nestelde ik mij op het balkon van een flat boven de Aldi, want daar woont mijn broer. Goed weer en een prachtig vrij uitzicht op de vaart. Grote publieke belangstelling langs kaden en bij het carrillon. En daar kwam de verwachte boot. Boordevol zwarte Pieten en waar de staf omhoog stak vermoedde ik Sinterklaas. ‘Och leave stakker, wat in skiterich boatsje’ zei ik ‘Ik sjoch hiele Sinteklaas net, it liket wol sa’n boatsje stiiffol Afrikanen dy ’t de sé oerstekke om yn Jeropa te kommen’.

‘Moast net sa seure’ zei mijn broer ‘dat boatsje kin net grutter want dat moat ommers ûnder it brechje troch’. En ja, daar zakte de Sint al door de knieën zodat de mijter niet van zijn hoofd gestoten werd. ‘No, glorieuze yntocht’ waagde ik te zeggen. ‘Kin doch net oars, hoe soe it no oars moatte’ zei broer.

‘Lústerje mar es’ zei ik en vertelde hem dat ik allereerst een groter soort boot zou nemen, desnoods ús Drachtster skûtsje, en dan langs het Moleneind richting carrillon varen. Bij de brug een zestal trompettisten zetten en onder een stevige fanfare de brug open draaien. Boot aanleggen bij De twee Heeren en dan, om de aandacht op de hoofdpersoon te vestigen, stappen Sint en de Hoofdpiet over in een luxe snelboot en varen kalm naar het carrillon. Overige Pieten gaan op hun wijze lopend naar het centrum. De Peijesjongers hebben daar dan al een half uur Sinterklaasliedjes staan zingen. Ontvangst door burgemeester en dan, nee, niet op een schimmel, maar in het klaarstaande golfkarretje door Drachten. Zo’n groot wit paard geeft wel meer cachet aan de zaak maar dat karretje is een vondst. Sint en zijn Edelachtbare chauffeur contact makend vlak bij de doelgroep langs. Prachtig!

‘No broerke, wat seist derfan’ vroeg ik ‘dan binne we dat skiterige boatsje kwyt’.
‘Moast net sa ouwehoere’ was het antwoord.

Roel Oostra