enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

A5 liggend schets litg3 1

 

Nog een paar dagen en dan start de voorverkoop van Lost in the Greenhouse. Kaarten zijn vanaf 27 mei verkrijgbaar via www.lawei.nl. Lost in the Greenhouse is een muziektheatervoorstelling van De Lawei en Orkater en maakt deel uit van het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

De van oorsprong Friese theatermakers Titus Tiel Groenestege (Angerlo) en Geert Lageveen (Drachten) maken Lost in the Greenhouse. De voorstelling wordt gespeeld in de kassen van glastuinbedrijf Hartman in Sexbierum, het grootste glastuinbouwbedrijf van Friesland.

Iepenloftspul De Omkearde staking poster

 

Iedere twee jaar organiseert de gemeente in samenwerking met Smelne’s Erfskip een cultuurhistorisch jaar. Voor 2017 is gekozen voor het thema: Roerige tiden yn Smellingerlân.

In het kader hiervan zal in Houtigehage het Iepenloftspul De Omkearde Staking plaatsvinden.

Begin jaren vijftig lag het werkloosheidspercentage in Houtigehage ver boven het gemiddelde in Nederland. De armoede in dit Friese dorp was groot. Een aantal oudere werklozen zat in werkverschaffingsprojecten als DUW-arbeider (Dienst Uitvoerende Werken) en verdiende daarbij nog een klein loon. Werkloze jonge mannen zaten echter zonder uitkering thuis. Toch was er naar hun mening voldoende werk in Houtigehage: er was achterstand in de uitvoering van openbare werken en de herontginning van een aantal wegen wachtte al jaren op uitvoering. Een groep werklozen begon vervolgens een unieke aktie en ging uit protest aan het werk: de Parkwyk, een bij regen onbegaanbare weg, werd ontgonnen. Werklozen die aan het werk gingen: een omgekeerde staking, dit tot grote verbijstering van de autoriteiten.

21 januari 1952 is de omgekeerde staking een feit. Houtigehage kwam in het nieuws: er verscheen een verslag in De Waarheid, het partijblad van de CPN. Het dorp stond op de kaart en fungeerde vervolgens als voorbeeld voor omliggende dorpen. Voor de provincie en het gemeentebestuur was de omgekeerde staking aanleiding om nu wel aan de slag te gaan met het uitvoeren van de openbare werken.

Dit alles is verwerkt in een Friestalig iepenloftspul met daarin de houding van de diverse gezinsleden ten opzichte van de stakers, de bureaucratie en een geheime liefde met verstrekkende gevolgen. Onder leiding van schrijver en regisseur Wimpy de Vries wordt het geheel met humor en realiteit voor het voetlicht gebracht!

Voorstellingen: 30 juni, 1 juli, 7 juli en 8 juli: aanvang 20.30 uur

                          2 juli en 9 juli: aanvang 15.00 uur.

Locatie:            bij ’t Wâldhûske, Skoallewyk 10, Houtigehage

Kaarten à € 5,00 zijn vanaf 15 mei te bestellen via tel. 06 23537264 of via www.dorphoutigehage.nl

Nieuw onderzoek naar de meerwaarde van drietalig basisonderwijs, met duidelijk meer aandacht voor Fries en Engels, heeft opnieuw positieve effecten op de beheersing van het Nederlands aangetoond. Uit het onderzoek, de monitor 3TS, blijkt namelijk dat leerlingen op 3TS-scholen bij Nederlandse spelling en begrijpend lezen boven het landelijk gemiddelde scoren. Ook in eerdere onderzoeken werd al de voorzichtige conclusie getrokken dat drietalig onderwijs tot hogere leerprestaties leidt.

Internationale studies wijzen al jarenlang op het belang van meertalig onderwijs voor een betere ontwikkeling. Onderzoeken van o.a. Willis (2012), Paradowski (2010) en Bialystok (2004) tonen aan dat kinderen met een meertalige opvoeding en scholing sneller zijn in aandachts-, taal- en rekentaken. Meertaligen ontwikkelen meer verbindingen in de hersenen en hebben gemiddeld later last van dementie. Meertalig onderwijs en een meertalige opvoeding zorgen voor een beter zelfbeeld en bieden wereldwijd meer kansen op werk.

De monitor 3TS vond in 2015-2016 voor de tweede maal plaats. De metingen werden verricht in opdracht van de Provincie Fryslân. De onderzochte scholen maken deel uit van Netwurk 3TS.
Scholen binnen dit netwerk bieden Nederlands, Fries en Engels niet alleen als vak aan, maar ook als voertaal bij andere vakken en activiteiten. Momenteel zijn er 80 basisscholen aangesloten bij het Netwurk Trijetalige Skoallen.

Op het congres Wow Meartalich, 21 juni 2017 in het Adverium te Drachten, zullen de resultaten van de monitor 3TS verder worden toegelicht.

Cedin, centrum meertaligheid.

 

Arjan Jongsma, oudleerling Ferwerda Academie, speelt marimba

In de reeks Fermanje concerten in de doopsgezinde kerk  te Drachten vindt dit concert plaats: zondag 4 juni om 16.00 uur

Arjan Jongsma (1995) was leerling van Roel Jan Jongsma via Centrum voor de Kunsten de Meldij in Drachten en maakte deel uit van de Talentenklas van de Ferwerda Academie en de JTK van het Prins Claus Conservatorium Vanaf september 2013 studeert hij Klassiek Slagwerk aan het Conservatorium van Amsterdam. Arjan volgde Summer Schools zoals het Mallet & Percussion Camp van Ney Rosauro in Orlando en de International Marimba Academy van Keiko Abe in Lausanne. Hij volgde vele masterclasses. Op 28 juni a.s. hoopt Arjan zijn Bachelor examen aan het Conservatorium te behalen.

Op elfjarige leeftijd won Arjan op het Haydn Muziek Festival 2007 in Groningen zowel de jury- als de publieksprijs. In 2009 behaalde hij een 1e prijs tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours in Den Haag en ontving daarnaast de Rubens Quartet Prijs en de KPMG Pers Prijs. In de daarop volgende jaren kreeg hij de Accelerando Classic Award, de Stimuleringsprijs Muziek Smallingerland en een studiebeurs van het Herbert Duintjer Fonds uitgereikt. In 2011 was hij winnaar van de online talentenjacht Nederland gaat Klassiek tijdens de Week van de Klassieke Muziek.

Arjan gaf recitals op meerdere plaatsen in Nederland zoals het Festival Classique Den Haag, Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht, Festival Wonderfeel 's-Graveland en Bach Festival Dordrecht. Hij trad op als solist met orkesten als het Noordpool Orkest, Philips Symfonie Orkest, Philips Harmonie Orkest, Nederlands Theater Orkest, Haydn Jeugd Strijkorkest en JeugdOrkest Nederland.

Arjan maakt deel uit van het Colori Ensemble, bestaande uit fluit, hobo, marimba en piano. Met dit ensemble bracht hij de afgelopen jaren verschillende werken van hedendaagse componisten in première en werkte mee aan de Peter Schat Special van VPRO Vrije Geluiden in 2013. In samenwerking met het Frysk Muzyk Argyf presenteerde het Colori Ensemble in 2015 de CD Colori miti voor het label Aliud Records. Het ensemble was in 2015 te horen op Radio 4 inOpium op 4 en Muziekwijzer en verzorgde in 2016 o.a. concerten in de Nieuwe Kerk in Den Haag en de Kleine Zaal van het Concertgebouw.

Het programma zal o.a. bestaan uit:  

 J.S. Bach: uit Toccata BWV 913

·  Introductie

·  Fuga

 E. Grieg: uit Poetische Tonbilder 

·  Allegro ma non troppo

·  Allegro Cantabile

·  Allegro Scherezando

Joseph Schwanter: Velocities

Een optreden van Arjan staat garant voor een prachtig, sprankelend en vooral bijzonder concert in het sfeervolle kerkgebouw aan de Zuiderbuurt. Een aanrader voor liefhebbers van slagwerk en klassieke muziek.

Toegang € 5,00 p.p. Vanaf 15.30 uur zijn de kerkdeuren geopend.

VEC Drachten Gemeentehuis 28

Rood-wit geruite kleden, vrolijke tulpen op tafel, foto’s van stralende mensen, vrouwen in rood-wit gestipte rokjes en studenten die u warm welkom heten. Wie 18 mei het gemeentehuis binnenkwam kon niet om het Vraagelkaarcafé heen. In deze bijzondere editie van het café namen burgemeester Tjeerd van Bekkum en wethouder Jos van der Horst het Vraagelkaar geluksbankje in ontvangst.

Van Bekkum sprak lovend over het initiatief, dat hij zag ontwikkelen tot een beweging die vele Drachtsters een sprankje geluk bezorgd. En dat is ook precies de bedoeling volgens van der Horst, die blij is dat er voor iedereen iemand is, om iets mee te ondernemen of elkaar een hart onder de riem te steken. Extra stoelen werden aangesleept om alle deelnemers te kunnen huisvesten in de kleurrijk versierde raadszaal. Vraagelkaar voorziet duidelijk in een behoefte. De aanmelding werden dinsdag stopgezet toen de teller op 130 stond. De beweging die inmiddels is uitgewaaierd door heel Nederland heeft duizenden verbonden voor een sprankje geluk.

Het initiatief van Janet Turkstra, geboren Drachtster die iets wilde doen om mensen met elkaar in contact te brengen. Van Bekkum was lovend over haar inzet om echt het verschil te maken. En was blij dat er zoveel jongeren bij betrokken zijn. Van der Horst en van Bekkum namens als eerste plaats op het bankje met de tekst: Ervaar een sprankje op het Vraagelkaar Geluksbankje. Adri (66) al twee jaar lid van Vraagelkaar zat tussen de heren in. Ze gaf aan wat Vraagelkaar haar opleverde. Veel ondersteuning maar ook een vriendin met wie ze op fietsvakantie ging en met wie ze deze zomer graag weer op stap gaat.  

Tijdens de inspiratieworkshop ontstonden hartverwarmende verbindingen: Aukje (72) kan met maar liefst vier mensen op de fiets richting het Witte Huis in Olterterp. Jozua’s aanbod om de stamboom voor iemand uit te zoeken leverde vijf enthousiaste reacties op. Ook Iepie (68) kreeg vier reacties op haar vraag wie een keertje mee naar de Fraijlemaborg in Slochteren wilde. Marlies (70) vindt het lastig om ondersteuning te vragen. Maar door de inspiratieworkshop raakte ze overtuigd: Ik kan het niet alleen. En dat hoeft ook niet. Lineke (69) en Saakje (63) zaten gezellig naast elkaar. Ze ontmoetten elkaar al eerder via Vraagelkaar en dronken een kopje koffie bij de Hema. Toen het klikte spraken ze vaker af en gingen fietsen.

Studenten van Singelland VHS ontvingen alle Drachtsters hartelijk. Ze vormden vandaag samen met een aantal betrokken Drachtsters het hart van de beweging door ouderen uit te leggen hoe de tablet/telefoon of PC werkt, deelnemers in de watten te leggen in het Verwencafé, samen een spelletje te spelen of gezellig te kletsen, te haken of creatief aan de slag te zijn. De bijzondere ochtend werd afgesloten met een heerlijke lunch. Het gemeentehuis werd weer zoals het was...hoewel het Geluksbankje de komende weken in de hal staat. Tot het naar Sûnenz gaat waar buurtbewoners ervan kunnen genieten.  

sunenzSenioren uit Drachten en omgeving opgelet: Het Danspaleis komt er aan!

Het Danspaleis is een ouderwets gezellig dansfeest waarbij alles is geïnspireerd op de jaren `40 en `50. De PD (=PlatenDraaier) trekt de oude krakers uit de koffer zoals Johny Hoes, Louis Prima, Doris Day en vele andere sterren van Weleer. Van meezingers tot tranentrekkers, van polonaise tot ouderwets rock-en-rollen: met het Danspaleis is het altijd bal.

Het Danspaleis creëert op een innovatieve, verrassende wijze ontmoetingen tussen oud en jong. De setting van een Danspaleis is open, uitnodigend en is daarom niet alleen aantrekkelijk voor de oudere bewoners van de verzorgingshuizen, maar voor een veel bredere doelgroep.

Het Danspaleis is in Sûnenz op:
maandagmiddag 29 mei van 15.00- 17.00 uur
Het winkelplein van Sûnenz wordt omgetoverd tot een prachtige balzaal.

Discomenu
Na die tijd (h)eerlijk uit eten? Restaurant Bysûnder in Sûnenz kunt u genieten van een (h)eerlijk driegangen menu.

Opgeven is alleen nodig als u in het restaurant wilt eten. Bel naar 0512 – 57 19 39 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Iedereen (jong en oud) is van harte welkom!

De toegang is gratis (excl consumpties)

roel oostra kopieSongfestival

Ziezo, het internationale songfestival hebben we weer achter de rug. Het was net als vorige keren weer een heel spektakel en De Draaimolen, dat leuke nummer waarmee Heddy Lester vele jaren geleden het festival won, zou vandaag de dag niet eens meer in de uitslagenlijst voorkomen. Enfin, andere tijden andere zeden. Zelf heb ik lang niet alle uitzendingen gezien. Heb wel geprobeerd die drie Nederlandse zusjes wat te volgen en als ik in de jury had gezeten waren ze een stuk hoger op de uitslagenlijst gekomen.

Ieder jaar wanneer ik wat brokken van dit gebeuren tot mij neem moet ik denken aan het feit hoe de geluids- en lichttechniek er in de loop der jaren op is vooruit gegaan. Toen na de oorlog het gewone leven langzaam op gang kwam en ook het verenigingsleven begon te draaien werd er uiteraard ook weer toneelgespeeld. Ik deed daaraan enthousiast mee. Het was, gelooft u mij, een prachtige tijd. Maar technisch hadden we niks. Terwijl we zo graag een schijnwerper wilden gebruiken.
‘k Sil wol even ien meitsje! riep Eise Bruinsma, alleskunner uit de Folgeren. Hij nam een emmer. monteerde daar een lamp van 400 Watt in en ziedaar: een schijnwerper. Een paar maanden later was het lastig dat je die spots niet kon dimmen. Jaap Jager kwam met een elektrisch staaf-straalkacheltje, streek met één of andere weerstand over de staaf en ziedaar: het licht kon langzaam gedimd.

Toen ik later in de Lawei terecht kwam heb ik een heel stuk ontwikkeling op dat gebied meegemaakt. Niet dat ik er ook maar een greintje verstand van had maar voor Gabe Faber en Henk Bergsma, Lawei technici par excellence, ging geen zee te hoog. Maar wat je aan lichtkunsten nu bij dat song festival ziet is bijna niet te geloven. Van achter een klein kastje worden de honderden spots bediend, kunnen draaien, kunnen dimmen , kunnen van licht veranderen, enzovoort. Prachtig. Alleen, je (ik tenminste) wordt er gek van. Als ik naar dat songfestival kijk denk ik vaak dat er een paar technici aan de knoppen zitten die tegen elkaar zeggen: Weet je wat ook kan? Heb je dit al eens geprobeerd? Twee knapen die nog nooit gehoord hebben van: De beperking toont de meester.

Nu weet ik best dat ik een oud baasje ben en niet meer van deze tijd, maar ik zou toch wel eens willen dat er es een onderzoek kwam hoe de gewone man over die lichtexplosie denkt. Ik vind, maar dat had u al begrepen, ik vind het niks.
En dat zwaaien met vlaggetjes als kinderen op de kleuterschool vind ik ook niks.
en die lieve zusjes van O’s3me hadden best kunnen winnen.

Roel Oostra