enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Donderdag 1 juni a.s. is er weer een braderie in het centrum van Drachten. Net als voorgaande jaren staat het centrum vol kramen en stalletjes met allerhande waar. Naast de tassen, kleding enz. vindt u er vele hebbedingetjes en een keur aan lekkere hapjes warm en koud, waarbij het goed toeven is op de terrassen.

De braderie met zo’n 250 standplaatsen begint om 13.00 uur en u kunt er tot 21.00 uur terecht.

Het standwerkersconcours heeft weer een ruim aanbod standwerkers, die allemaal hun best doen om hun producten te promoten. Een deskundige jury, zal hen beoordelen. Na afloop prijsuitreiking waarbij de beoordeling meetelt voor de landelijke beoordeling voor de beste standwerker.

Organisatie is in handen van de winkeliersvereniging H&I Drachten. Info: 0512-514546

Yn 1898 waard de Feriening Nut en Genoegen yn De Kompenije oprjochte. It doel wie en hat ek altyd west, om de belangen fan ús doarp ûnder de oandacht te bringen by de Gemeente en oare ynstânsjes. Yn de rin fan de tiid waard by wichtige saken gauris nei de miening fan Nut en Genoegen frege. Yn de gearkomsten fan de leden wie ûntspanning en gesellichheid fan grut belang. Der moast yn elk gefal in kaartsje lein wurde kinne en dat wie yn dy jierren foar grifformearde tsjerkeminsken noch in brêge te fier.

Doe’t yn 1930 de Feriening Pleatslik Belang oprjochte waard, hat it even faai stien foar Nut en Genoegen, mar de leden binne dochs troch gien. Pleatslik Belang, dêr’t wol elkenien lid fan wurde koe, naam de wichtichste taken fan de eardere klub oer en waard no it oansprekpunt fan de Gemeente. Boer Jelle Gurbes Veenstra, in man mei grutte bestjoerskwaliteiten, kaam al rillegau ek in yn it bestjoer fan P.B. It hat lykwols even duorre eardat de ferhâldings tusken beide ferienings wat nofliker waarden.

En no, yn 2017, nei in bestean fan hast 120 jier, is fanwegen it feit dat der benei gjin leden mear wienen, Nut en Genoegen opheven. Mar der siet noch wat jild yn de pot. Marten van der Bij en Sietse Buursma ha oan it bestjoer fan de âldheidskeamer in slûfke oerlange mei dêryn € 218,65 en dêr binne wy hiel wiis mei. Wy sille derfoar soargje dat dit jild in passende bestimming krijt!

Saterdei 13 maaie begjint it nije seizoen en sil de âldheidskeamer wer iepen wêze. We ha alles opnij wat teplak set en sille ek yn it nije gedielte ien en oar tentoanstelle. Der is nammentlik de lêste tiid fan alles by ús brocht wat mei de skoalle te krijen hat en dat is bêst nijsgjirrich. Ek by Soarchbuorkerij It Fallaet binne op dizze Iepen Dei ferskate aktiviteiten. Dus, kom mar even del as jo yn de gelegenheid binne!

Net allinne it argyf fan Nut en Genoegen sil by ús in plakje krije, ek dat fan It Griene Krús, fan de Kuorbalferiening en de Toaniel-feriening ha wy yn bewar. Sa njonkenlytsen ha wy yn ús argyf ek al in moaie samling âlde keapaktes, hierkontrakten ensfh. Mochten jo no ek noch sokssawat thús ha en jo betrouwe dat wol oan ús ta, dan wolle we dat hiel graach fan jo oernimme. Dat jildt trouwens ek foar guod dat neat mei it argyf út te stean hat, mar wol nijsgjirrich genôch is om yn de âldheidskeamer útstald te wurden.

Op saterdei 8 july binne wy fan doel om by de âldheidskeamer in sneupersmerk te hâlden. Der kin fan allerhanne guod by ús ynbrocht wurde foar dizze merk. Even berjocht jaan oan Appie (342375) of Tseard (0651042692) en dan wurdt ien en oar regele.

 

bontespechtdig28

Vogels kom je overal tegen, maar welke vogels houden zich schuil in het Ketliker Skar? Dit prachtige natuurgebied vlakbij Heerenveen is een unieke locatie voor het beleven van de vogelzang. Naast de vele bosvogels beheert een kudde Schotse hooglanders het gebied. En wist u dat we hier tijdens excursies regelmatig damherten treffen? It Fryske Gea organiseert op

Zondag 14 mei organiseert It Fryske Gea van 10.00 tot 12.00 uur een excursie met het thema bosvogels. Aanmelden kan tot vrijdag 12 mei 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en (t/m 12 jaar € 2,-).

Oude beukenbomen en vogelzang

We wandelen door statige lanen met oude beukenbomen. Het grootste deel is cultuurbos en sommige bomen staan hier dan ook al vanaf de negentiende eeuw. Al wandelend door het Ketliker Skar zien we de variatie in planten- en diersoorten. In het oude vochtige loofbos behoren dalkruid, lelietje-van-dalen en gewone salomonszegel tot de bijzondere planten. Maar ook vogels zoals de grote en kleine bonte specht, gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger voelen zich hier thuis. In het naaldbos komen weer andere soorten voor, zoals goudhaan, kuifmees en zwarte mees. Laat je verrassen door de prachtige vogelzang in deze tijd van het jaar en ga mee op excursie.

sm image

Appingedam 16

Bent u ooit naar het gemeentehuis gegaan voor een sprankje geluk? Donderdag 18 mei kan het tijdens een extra bijzonder Vraagelkaarcafé. Niet alleen kunt u deze ochtend genieten van gezellige activiteiten en een gratis lunch, ook wordt het Vraagelkaar Geluksbankje aangeboden aan burgemeester Tjeerd van Bekkum en wethouder Jos van der Horst.

Tijdens deze bijzondere ochtend ervaart u hoe hartverwarmend deelname kan zijn. Sprankjes voor iedereen! Na uitleg over het ervaren van geluk, volgt een energieke inspiratieworkshop, verzorgd door initiatiefneemster Janet Turkstra.

Het doel? Inwoners van Drachten inspireren om aan te geven wat ze leuk vinden om te doen, of wat ze voor een ander willen betekenen. Vindt u het bijvoorbeeld leuk om eens samen te wandelen, naar Olterterp te fietsen of gewoon gezellig koffie te drinken? Of juist iets voor een ander te betekenen door een boodschap mee te nemen of de hond uit te laten voor iemand die dat goed kan gebruiken? Vraagelkaar is spontaan en voor iedereen! Wat is er te doen?

Na de inspiratieworkshop kunt u deelnemen aan één van de verschillende workshops verzorgd door leden van Vraagelkaar en studenten van Singelland College. Wat dacht u van gelakte nagels of een (gezichts)massage in het VerwenCafé, uitleg over uw tablet of telefoon in het ICT-Café, gezellig kletsen en spelletjes spelen in het Praat- en SpelCafé, creatief aan de slag in het CreaCafé of het Haak- en BreiCafé of de lunch voorbereiden in het KookCafé?

Het kan allemaal tijdens het Vraagelkaarcafé van 18 mei van 9.30 tot 13.00 uur. Aanmelden is verplicht U kunt zich aanmelden via de website www.vraagelkaar.nl/cafe of bellen met 088-7878901. Vermeld graag het café van uw keuze, dan rekenen wij op uw komst. Het aantal plekken is beperkt dus reageer snel, want vol is vol. Let op: aanmelden is verplicht.

cultbeeDonderdag 4 mei – 19.00 uur - Dodenherdenking m.m.v. Euterpe in Dorpskerk, Beetsterzwaag

Vrijdag 5 mei – 16.00 uur - Vijf Mei Concert door Amarins Wierdsma, viool, en Edward Liddall , piano, Sonates van o.a. Beethoven, Ravel, Bosmans; entree  € 10. Organisatie: Cultbee. Kaartnummer = Stoelnummer. Reserveren: 06-40225196. In de Dorpskerk, Van Lyndenlaan 3, Beetsterzwaag.

Zaterdag 6 mei – 20.15 uur - Two Dutch Tenors - Caspar van Wijk (zanger tenor) en Gideon Tazelaar (tenor-sax), beiden winnaars van het Prinses Christina Concours spelen de sterren van de hemel in het Concertgebouw, in Sint Petersburg en nu voor € 12,50 in Le Brocope, Oosterwoldseweg 5, 8421 PA Oldeberkoop

Zondag 7 mei – 14.00 uur - Midsummer Tales; Laїs, een optreden van wereldvermaard folktrio uit België. Zangeressen: Jorunn Bauweraert, Annelies Brosens en Nathalie Delcroix. Op contrabas Tim Vandenbergh en cello/harp en  viool, Seraphine Stragier. Entree € 15.00. Reserveren wenselijk. Het is een openluchttheater dus zorg voor regenkleding bij slechtweerverwachting. In Selatuinen , aan De Bult 3, Appelscha.

20.15 – 22.00 uur – kamermuziek concert door Jean Guihen Queyras (cello) & Alexander Melnikov (piano). Zij spelen Schumann: Vijf stukken in de volkstoon, voor cello en piano, op. 102 / Beethoven: Sonate voor cello en piano nr. 3 in A op. 69 / Webern: Drie kleine stukken voor cello en piano op. 11 / Rachmaninov: Sonate voor cello en piano in g op. 19 € 34,- in De Oosterpoort, Kleine Zaal, Groningen.

Zaterdag 13 mei van 10.00 – 16.00 uur – Groenmarkt van de Tropische Kas Beetsterzwaag - Planten, zaden, bollen en andere tuinproducten bij elkaar gebracht door leden van Groei & Bloei en vrijwilligers van de Tropische Kas. Toegang: gratis. Hoofdingang van de Kas: in de overtuin van het Lycklamahûs, Tegenover Hoofdstraat nr 80, Beetsterzwaag.

20.00 uur - Voorjaarsconcertenconcert : het koor Het Cantoor o.l.v. Tjalling Wijnstra, zingt een fraaie mix van modern en klassiek, eigentijds en muziek van wat oudere datum, van componisten uit vrijwel alle windstreken, van teksten in het Fries, het Nederlands, het Engels en het Duits. Entree: € 10 p.p. Reserveren kan! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; in Dorpskerk, Van Lyndenlaan 3 of Hoofdstraat 15, Beetsterzwaag.

Zondag 14 mei 11.00 uur – Moederdag-concert door het Colori Ensemble: Rianne (fluit), Wilma (hobo) en Arjen Jongsma (marimba) en Robert Poortinga  (piano).  Zij brengen van de Friese componist Sipke Hoekstra nieuw werk in première: Spectrum a 4 is geschreven voor en opgedragen aan het ensemble. Daarnaast highlights uit het romantische Russische repertoire: De Notenkrakersuite van Tchaikovsky en de Schilderijen van een Tentoonstelling van Mussorgsky.€ 20,00; in kleine zaal (vrije zit) De Lawei, Laweiplein 1, 9203 KL Drachten

15.00 uur - Concert door het Byzantijns Mannenkoor Friesland, a-capellakoor o.l.v. de uit Georgië afkomstige dirigente Nana Tchikhinashvili. Liederen uit de Russische- en andere Oost-Europese kerken, en volksliederen, in de talen Oud-Russisch of Kerk-Slavisch, een oude taal, en een Oost-Europese taal. Bezoekers krijgen een programma met een vrije vertaling van de gezongen liederen. Reserveren is mogelijk: T.: 0512-300 942 / M.: 06-49 788 334. €13,00 uur, Vrienden van BMF halve prijs. In de Zuiderkerk, De Drift 46, Drachten.

Woensdag 24 mei – Oanfang: 21.00 oere - Première De lytse Prins – Iepenloft Opsterlân : In piloat, ferdwaald yn it bosk fan Opsterlân en fêstrûn yn it libben (want, o dy gelearde grutte minsken...) moetet de lytse prins. De wize en betoverjende ferhalen dy’t de prins fertelt en dy’t de piloat en it publyk meinimt op in reis troch de stjerren meitsje ‘De Lytse Prins’ ta in hearlike foarstelling foar jong en âld. Rezjy: Elske Klooster; Tekst: Antoine de Saint-Exupéry; Fryske bewurking fan Bouke Oldenhof.De Lytse Prins wurdt in prachtige, muzikale foarstelling foar jong en âld. Gean mei op reis en ferwûnderje jim…
Kaartverkoop via de website van De Skans of belje: 0513 - 46 86 00
Locatie: De Bosheuvel, in bos Beetsterzwaag, toegang via Talant, De Wissel 1, of via De Walle, Beetsterzwaag
Daarna nog op: freed 26 maaie, sneon 27 maaie, woansdei 31 maaie, freed 2 juny, sneon 3 juny, snein 4 jjunywoansdei 7 juny, freed 9 juny, sneon 10 juny

Reservedata: snein 28 maaie, snein 4 juny en snein 11 juny

Zaterdag 27 mei -9.00 - 15.00 uur – RADIOMARKT- Kom langs en vind wat je nodig hebt op de Friese Radio Markt. Inmiddels voor de 39e keer organiseert de afdeling Friese Wouden A63 een grote radio- en elektronicamarkt onder de naam 'Friese Radio Markt'. Entree gratis, in en rondom Zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag

Zondag 28 mei – 14.00 uur - Parken-rondleiding van de Tropische Kas Beetsterzwaag. Tekst en uitleg bij de planten en cultuurhistorie van het kassencomplex. Entree 5. Ingang tegenover Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag

vanaf 16 april - Tentoonstelling De Stijl in Drachten: Theo van Doesburg, kleur in architectuur. Deze tentoonstelling bestaat onder andere uit kleurontwerpen, glas-in-loodramen, schilderijen en poëzie van kunstenaars als Theo van Doesburg, Thijs Rinsema en Evert Rinsema. Bijna alle ontwerpen van Theo van Doesburg in Drachten zijn hier voor het eerst bij elkaar te zien. In het themajaar “Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl.” I.v.m. de herinrichting van de zalen is Museum Dr8888 van 3 t/m 10 april gesloten. Daarna gedeeltelijk geopend tot 16 april. Nog te zien tot 25 juni 2017. Museum Drachten.

van 31 mrt t/m 11 juni – Expositie Miriam Knibbeler: unieke presentatie van 'Drifter', een meer dan levensgroot paard van was. In Museum Belvédère, Heerenveen-Oranjewoud.

De plaat poetsen

Dagelijks worden er zegswijzen en uitdrukkingen gebruikt waarvan de oorspronkelijke betekenis onbekend is. Wie denkt er bij “iemand in de luren leggen” nog aan de doeken, waarin kinderen met Engelse ziekte werden gewikkeld om het kromtrekken van armen en benen tegen te gaan?

Veel uitdrukkingen die ontleend zijn aan dergelijke voorwerpen kan men tegenwoordig alleen nog in musea bekijken. Historische gebruiksvoorwerpen en praktijken zijn gekoppeld aan Nederlandse uitdrukkingen en zegswijzen.

De plaat poetsen

Betekenis: er heimelijk vandoor gaan, zich uit de voeten maken.

Verklaring: Deze uitdrukking betekent oorspronkelijk deserteren. Wie zich van de groep verwijderde met het voorwendsel de kolfplaat van zijn musket te gaan poetsen en daarna niet meer opdook was gedeserteerd. Een andere verklaring houdt verband met het feit dat de musket zo zwaar was (ca. 9 kilo) dat deze bij een aftocht vaak niet normaal gedragen kon worden. De musketier sleepte dan het wapen achter zich aan, waarbij de kolfplaat over de grond schuurde en aldus werd gepoetst.