enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Urker MFh

Zaterdag 26 augustus 2017 treedt de Urker MANS Formatie op in de Grote of Martinuskerk in Dokkum. Ze presenteert haar nieuwe CD: Morgen, die zojuist is verschenen. Het album is gevuld met arrangementen van onder andere populaire klassiekers als: Edelweiss, Leningrad en Comrades in Arms. Daarnaast maken diverse spirituals zoals: Get on board en Soon and very soon deel uit van het repertoire.

De dertien zangers zingen in traditionele Urker kleding onder leiding van de professionele dirigent Martin Mans. Aan het orgel en de vleugel zit het Mark Brandwijk die het programma een extra dimensie geeft. De zangers brengen elk een solo ten gehore waardoor hun unieke stemmen nog meer tot hun recht komen. Twee van hen bespelen, naast hun zang, een taragot en een altviool. Een taragot is een Roemeens blaasinstrument. De mannen komen zingend in processie op waarmee de toon is gezet voor een avond ontspannen genieten in een sfeervolle ambiance.

Toegang: € 17,50. Online en bij reservering € 16,-. Kinderen t/m 11 jaar € 5,-. ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas € 13,-.

Reserveren   : www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03.

Voorverkoop van kaarten bij: Evangelische Boektiek, Keppelstraat 30, Dokkum.

Mandefjild Dico de Klein

Foto: Dico de Klein

Het Mandefjild bij Bakkeveen is een groot wandelgebied met bos, water en heide, maar staat vooral bekend om haar zandverstuiving. Op dinsdag 8 augustus van 19.00 tot 21.00 uur organiseert It Fryske Gea hier een wandelexcursie bij avond. De rust keert terug in het gebied en natuurgidsen Jan Falkena en/of Arjen de Boer vertellen over het begrazingsbeheer en de bijzondere planten en dieren die hier leven. Ook grazen er Drentse heideschapen en Exmoorpony’s! Geïnteresseerden kunnen zich tot maandag 7 augustus voor 15.00 uur opgeven via www.itfryskegea.nl of 0512 - 38 14 48 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2, -).

Zandverstuiving, klimbomen en Drentse heideschapen
De zandverstuiving in het bos blijft een mysterieuze verschijning. Op het open heidelandschap groeien hier en daar vrijstaande berken en grove dennen. Die laatste staan bekend als mooie klimbomen voor de kinderen. De heide wordt onderhouden door grazende Drentse heideschapen die aan de rand van het terrein een eigen schaapskooi hebben om de nacht door te brengen. De schapen krijgen bij het beheren van het gebied hulp van Exmoorpony’s. De grote grazers helpen It Fryske Gea bij het beheer en zorgen ervoor dat de heide niet verdwijnt door gras en jonge bomen te begrazen. Zo krijgt de heide de kans om elk jaar weer haar kleurenpracht te laten zien.

Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter.

De afgelopen jaren is het gebruik hiervan onder ouderen toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is veranderd. Dat meldt het CBS bij het verschijnen van de publicatie ICT, Kennis en Economie 2017.

In 2016 was bijna 80 procent van de 12-plussers actief op sociale netwerken, in 2014 was dit nog bijna 72 procent. Drie kwart gaf aan berichten met anderen uit te wisselen, bijvoorbeeld via Skype Messenger of WhatsApp. Twee jaar eerder was dit nog 63 procent. Ook de deelname aan andere sociale netwerken zoals Facebook of Twitter, en aan een professioneel netwerk als LinkedIn nam tussen 2014 en 2016 licht toe.

Verschil sociale media gebruik tussen jong en oud steeds kleiner

Jongeren maakten in 2016 weliswaar nog meer gebruik van sociale netwerken dan mensen in de oudere leeftijdsgroepen, maar het verschil is sinds 2014 kleiner geworden. Het gebruik van sociale netwerken onder 45- tot 65-jarigen nam toe van 70 procent naar 83 procent. Onder 65-plussers steeg dit aandeel in dezelfde mate, van 26 procent naar 39 procent. Vooral het direct uitwisselen van berichten, bijvoorbeeld via Skype Messenger of WhatsApp, nam fors toe onder 45-plussers, mede door het toegenomen smartphonebezit. Onder 15- tot 25-jarigen bleef het gebruik van sociale netwerken met 95 procent vrijwel gelijk.

Hoger opgeleiden vooral meer op professionele netwerken

In 2016 nam 91 procent van de Nederlanders met een hoger opleidingsniveau deel aan sociale netwerken, tegen 83 procent van de middelbaaropgeleiden en 66 procent van de lager opgeleiden. Het verschil naar opleidingsniveau is relatief het grootst bij deelname aan professionele netwerken (zoals LinkedIn) en het kleinst bij populaire sociale netwerken als Facebook en Twitter.
Tussen 2014 en 2016 is deelname aan sociale netwerken het sterkst gestegen onder middelbaaropgeleiden.

 Martin Mans organist 12

Dinsdag 15 augustus 2017 geeft de bekende organist Martin Mans een orgelconcert in De Flambou in Surhuisterveen. Het concert maakt deel uit van een nieuwe serie Orgel Anders in de Zomer, waarin hij tien grote orgels bespeelt. Het programma bevat improvisaties, toccata’s van componisten zoals: Widor en Boëllmann en na de pauze speelt hij verzoeken. Het orgel van De Flambou brengt prachtige klanken voort waarop luisteraar zich kan laten meevoeren en een avond ontspannen kan genieten.

Martin Mans heeft zijn muziek in vele uithoeken van de wereld gebracht en daarmee volgers verzameld die hij onder andere via social media voorziet van informatie. Het orgel is van oudsher een geliefd instrument dat in deze tijd weer volop in de aandacht staat. De mogelijkheden zijn legio. ‘Je hebt een heel orkest tot je beschikking’ zijn woorden die de organist vaak gebruikt.

Aanvang: 20:00 uur  De Flambou, Jan Binneslaan 49, Surhuisterveen Toegang: € 10,= Online en bij reservering € 9,=.

Leden PCOB, KBO en ANBO: € 8,=.

Kinderen t/m 11 jaar € 5,=. Reserveren: www.martinmans.nl of t. 06-25391903  Ook kaartverkoop aan de kerk.

Achtergrond Martin Mans (1965):

Onlangs vierde Martin dat hij 40-jaar organist is. Als jongen van 12 jaar kreeg hij zijn eerste vaste aanstelling. Sindsdien heeft hij vele tournees gemaakt naar orgel minnende landen zowel binnen als buiten Europa zoals Zuid-Afrika, Canada, Amerika, Israël, Frankrijk en West-Australië. Martin is van jongs af aan bezig zijn improvisatietalent te ontwikkelen en heeft daarmee velen weten te bereiken. Zijn improvisatietalent is de basis van zijn muzikale carrière.

De gedreven musicus geeft per jaar 250 concerten. Naast organist is hij dirigent van vier mannenkoren en drie kleinere vocale ensembles. In 2010 kreeg Martin een ridderorde vanwege zijn muzikale en culturele verdiensten.

gevelsteen FrjentsjerYn de tachtichjierrige oarloch- 1560 oant 1648-  wie Frjentsjer belegere troch ferskate fijannen, it Spaanse mar ek troch oare legers en opstannelingen, want yn stêden wie jild en iten. No hie  Frjentsjer al stedsrjochten foar 1417 dat de stêd wie troch walen en bolwurken goed te ferdigenjen. De iennige mooglikheid wie de stêd omsingelje en de ynwenners ferhongerje te litten want de stêd ynnimme der hiene de fijannen gjin middelen foar. By ien fan dy oanfallen die lang doarde wie de krapte oan iten sa dreech oan beide kampen dat der by de fijân de soldaten yn opskoart kamen allinnich bliuwe woene as se de stêd plonderje mochten. Yn Frjentsjer wie ek net best der wie ek gjin brea mear.

No wiene der yn Frjentsjer twa tûke famkes út in bakkerswinkel, dy’t noch twa breaen yn de winkel hiene. Tegearre fregen se belet oan by de froedskip. Se hiemen de breaen by harren en stelden de froedskip foar dizze oan de fijân te jaan. De froedskip  fûn dat in frjemd foarstel en fregen de famkes wat se der mei berikke wûnen. De famkes anderjen: wy witte dat de fijân it erch dreech hawwe want ek der is gjin iten mear. As wy dizze breaen oer de muorre smite dan sille se tinke dat wy noch genôch hawwe en dan fuortgean om earne oars oan iten te kommen.

Nei oerlis gong de froedskip akkoard mei it foarstel. Under eskorte fan de stedswacht gongen se nei de Stedspoarte. De famkes klommen de poarte op en se âljen nei de fijân : Hjir is brea foer jimme want wij hawwe noch genôch. Fijân trape der yn. Twa oere letter wie der gjin soldaat mear yn de omkriten fan Frjentsjer te bekennen.

It wie feest yn Frjentsjer.  Dizze famkes stien no yn it wapen fan Frjentsjer ôfbylde  sûnt.

Bolsward moor image001

 It stedhûs fan Boalsert mei de moar boppeyn.

 

It stedhûs yn  Boalsert

Ien fan ús 11 stêden is Boalsert. Eltse fries kin dit plakje fan de  Alvestedentocht op ‘e fyts. Fan de Heamealwike mar ek as geboarteplak fan Titus Brandsma. En ynkoarten ek noch sil de R.K. Franciscustsjerke ferheffe wurde ta basilyk en der boppe op  noch it Riedshûs.

It is in prachtich stedhûs, bout troch Jacob Gijsbert yn 1614-1617, de heit fan ús Fryske dichter Gysbert Japicks. Der is in protte wat besjen lijen docht, mar der is ien ding wat in ferliene hat en dat sit boppe yn de gevel. De kop fan in moar.

It wie yn de Tachtichjierrige Oarloch(1568 – 1648)  en ús lân hat in protte te lijen hân yn dy tyd fan de Spaanse besetting ûnder Philips II.

Al reedlik gau, nei dat it klear wie,  waard it stedhûs ynnommen troch de besetters en perfoarst de offisieren mei harren fersoargers en dat wiene Moaren. De slaven fan de Spanjoalen.

No hiene se net folle te dwaan dat feestfieren en sûpen wie alle dagen oan de oarder. Op in dei wie de greve van Nassau foar de poarten fan Boalsert en Boalserters  hawwe doe de doarren iepen brutsen.

De Spanjoalen jouwden de moar de skuld. Dy krige it Spaans benaud en fleach nei boppe ta en woe troch in lyts finsterke nei bûten. Troch it goede libben wie er te fet wurden en hy koe noch foar noch efterút. Hy hat it net oerlibbe..

Letter hawwe se it finster ticht makke mei syn byltenis as oantinken oan dy tiid. 

Ype J. de Vries

                    

Bibliotheek ZO FrieslandVanaf 1 juni gaat de VakantieBieb weer open: hét zomercadeautje van de Bibliotheek
Meer dan zestig e-books voor het hele gezin op smartphone of tablet

Vanaf 1 juni is de VakantieBieb er weer, hét zomercadeautje van de Bibliotheek. Met de VakantieBieb heeft iedereen toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele zomer. De VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus. De VakantieBieb is een initiatief van de Bibliotheek om mensen kennis te laten maken met e-books en kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen. Sinds de start in 2013 hebben ruim 762.000 mensen de VakantieBieb-app gedownload.

Lezen in de vakantie is leuk en slim
In de VakantieBieb staan ruim dertig e-books voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen ze lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en de leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil.

Mooie e-books voor 6-18 jaar
De VakantieBieb omvat ook deze zomer een mooie lijst met avontuurlijke, griezel-, detective, fantasie- en humoristische e-books voor diverse leeftijdsklassen zoals De Grijze Jager (De vroege jaren, Het toernooi van Gorlan) van John Flanagan, Dolfje Weerwolfje (Boze drieling) van Paul van Loon, Klem! van Mirjam Oldenhave of Verdacht van Carry Slee.

Ook ruime keuze voor volwassenen
Ook volwassenen hebben vanaf 1 juli ruime keuze uit romans of spannende en informatieve e-books zoals De gevleugelde van Arthur Japin, De eerste vrouw van Susan Smit, Neem een geit van Claudia de Breij of Hittegolf van Suzanne Vermeer.

Lezen zonder internet
De VakantieBieb is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. De geselecteerde e-books komen op de boekenplank in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie.

Goed toegankelijk voor iedereen
Jeugd en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aangepast lettertype lezen (ePub-versie).

Openingstijden
VakantieBieb jeugd: 1 juni t/m 31 augustus 2017
VakantieBieb volwassenen: 1 juli t/m 31 augustus 2017