enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Windpark Fryslân zal duidelijke negatieve effecten hebben op de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Alterra. Het instituut toetste, in opdracht van een coalitie van natuur- en recreatieve organisaties, de plannen om een windmolenpark midden in het IJsselmeer te bouwen op de gevolgen voor de natuur. De organisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen voor dit open landschap en het Europees beschermde, kwetsbare natuurgebied. Het onderzoeksrapport van Alterra is naar de Raad van State, de overheden en initiatiefnemers van het windmolenpark gestuurd. De Raad van State bepaalt het verdere verloop van het beroep dat door de organisaties is ingesteld tegen het besluit om Windpark Fryslân te bouwen.

Uitkomsten onderzoek en studie
De betreffende organisaties streven naar een rijk IJsselmeer voor natuur en mens. Alhoewel zij vóór een overgang naar duurzame energie zijn, vragen zij nadrukkelijk om een zorgvuldige inpassing in natuur en landschap. Het onderzoek en een aanvullende studie van Alterra laten zien dat de risico’s voor vogels van het IJsselmeer en de Waddenzee onaanvaardbaar zijn. Met de bouw van dit park wordt een grens overschreden met betrekking tot het aantal windmolenparken in en om het IJsselmeer.

Woordvoerder Chris Bakker: “Belangrijke studies, waarin veel vogelslachtoffers van windmolens zijn geteld, worden door Windpark Fryslân onterecht buiten beschouwing gelaten. Tevens is de beoordeling gebaseerd op onzekere schattingen over de kans dat een vogel geraakt wordt, door gebrekkige gegevens over vlieghoogtes en ontwijkingsgedrag.’ In het gebied leven bijzondere soorten en met name veel vogels trekken hier langs. De windmolens leiden tot verstoring van de trek en vogels kunnen door de wieken worden geraakt. De organisaties vinden dat de bescherming van de dieren in dit speciaal aangewezen natuurgebied voorop gesteld moet worden.

Misplaatst optimisme
Windpark Fryslân gaat uit van een verwaarloosbare sterfte van veel vogelsoorten door aanleg van het park. De studie van Alterra toont echter aan dat de vogelsterfte door een aanvaring met de molenwieken het voortbestaan van populaties zoals de visdief en zwarte stern wel degelijk in gevaar kan brengen. Alterra wijst erop dat ook vogels die niet in het IJsselmeergebied broeden, zoals trekvogels of roofvogels die op zoek naar voedsel het gebied doorkruisen, gevaren lopen. Om het effect van de plannen van Windpark Fryslân goed te kunnen beoordelen stelt zij dat de vogelsterfte door windmolenparken en andere projecten bij elkaar opgeteld moet worden. Daarnaast zet zij grote vraagtekens bij het optimisme van Windpark Fryslân over de positieve effecten van een te bouwen werkeiland. Dit werkeiland zou de negatieve effecten voor veel vogelsoorten te niet doen. Volgens Alterra wordt dit overschat.

De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond, Don Quichot, de Vereniging van Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

Kamp wbork 2011 PMS281260Symposium over de bewakers van Westerbork

Vrijdag 17 februari 2017 vindt het symposium: Schakels in een systeem, de bewakers van Westerbork, plaats bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Over bewakers van kampen als Westerbork wordt al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog stevig gedebatteerd. Schuldig of onschuldig? Dader of omstander? Wel of geen kennis van de vernietiging in het Oosten? Onmenselijke beulen of gewone mensen? Deze vragen staan centraal op het symposium.

Op basis van nieuw onderzoek van historicus dr. Frank van Riet maakte het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de tentoonstelling De bewakers van Westerbork. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd kamp Westerbork bewaakt door Duitse en Nederlandse SS’ers, Marechaussee, Nederlandse politiemensen en Joodse gevangenen. De deportatietreinen naar het Oosten werden begeleid door de Grüne Polizei. De tentoonstelling en het boek geven inzicht in het systeem waarbinnen deze mensen handelden.

Door middel van discussie, debat, gesprek en lezingen wordt geprobeerd een antwoord te formuleren op de centrale vraag: Wie waren nu die bewakers van kamp Westerbork? Historici, sociologen, psychologen en betrokkenen als onder andere: dr. Bart van der Boom, dr. Marnix Croes, dr. Guus Meershoek, dr. Frank van Riet, prof. dr. Abram de Swaan, prof.dr. Johannes Houwink ten Cate, dr. Gerrit Breeuwsma, Rinke Smedinga en Ad van Liempt dragen bij aan het programma.

Het symposium zal gedeeltelijk in de overkapping van de historische commandantswoning plaatsvinden en wordt gepresenteerd door Margriet Vroomans.

U kunt zich uiterlijk voor 15 februari 2017 aanmelden voor het symposium Schakels in een systeem. De bewakers van Westerbork via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. óf 0593 59 26 00. De kosten voor het bijwonen van het symposium bedragen € 35,- (€ 25,- voor studenten), inclusief lunch en borrel.

Buismanskoai Ryptsjerk Dico de Klein

Foto: Dico de Klein

Zijn de hoog opgaande bossen rondom een eendenkooi in het verder zo open Friese landschap u wel eens opgevallen? Normaal is de Buismanskoai vlakbij Leeuwarden niet vrij toegankelijk, maar op zaterdag 11 februari van 8.00 tot 10.30 uur neemt een gids van It Fryske Gea u mee naar de eendenkooi en de vogelkijkhut met uitzicht over de vogelrijke Ryptsjerksterpolder. Geef u op voor vrijdag 10 februari 15.00 uur via (0512)381448 of www.itfryskegea.nl. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Een kijkje in de mysterieuze eendenkooi

Ze zijn niet vrij toegankelijk, maar wanneer je er één passeert vraag je je zeker af wat er zich binnen afspeelt. De Buismanskoai bestaat uit een waterplas, de zogenoemde kooiplas, met één of meerdere bochtige, smal toelopende sloten, zogenaamde vangpijpen. Met behulp van tamme eenden werden vroeger wilde eenden, smienten en talingen naar de kooiplas gelokt en vervolgens in de vangpijpen gevangen. De gids vertelt over dit oude ambacht.

Het spectaculaire ontwaken van een groep ganzen
Na een bezoek aan de eendenkooi gaat de excursie door naar de vogelkijkhut met uitzicht over de Ryptsjerksterpolder. Deze polder staat ’s winters deels onder water en is daardoor bekend als één van de eerste plekken waar in Fryslân geschaatst kan worden. Het korte gras en het kleine laagje water maakt het ook een ideaal gebied voor kolganzen en smienten. Deze excursie start zo vroeg in de ochtend, omdat het ontwaken van de ganzen spectaculair is om mee te maken. Of we het meemaken tijdens de excursie is altijd afhankelijk van wat de natuur beslist.

Help pake en beppef1be389c 5494 4d40 99de 814f0fe5ecb9 

 

Van 21 t/m 24 februari 2017 organiseert Museumfederatie Fryslân voor de 16e keer 'Help pake en beppe de vakantie door!'. Dit jaar is het thema: 'Ga mee op reis'. Kinderen hebben, op vertoon van pake of beppe (of andere volwassene), gratis entree bij meer dan 30 musea in Fryslân. 

Kijk voor alle activiteiten op www.museum.frl

Ik wens U een jaar
Als een alfabet
Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en
Creativiteit
Tot zegen, zon en zaligheid.


Guido Gezelle (1830-1899)

Ketliker Skar Bart Schoppers

Foto: Bart Schoppers

Het Ketliker Skar, dichtbij Heerenveen, is een oud cultuurbos. De verschillende boomsoorten zijn erg fotogeniek. Op vrijdag 17 februari van 9.00 tot 11.00 uur neemt een ervaren fotograaf/excursieleider van It Fryske Gea u mee op excursie door het gebied. Opgeven kan tot een werkdag van tevoren 15.00 uur via tel. (0512) 381448 of www.itfryskegea.nl. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Damherten en oude lanen

Het Ketliker Skar, dichtbij Heerenveen, is een oud cultuurbos. De verschillende boomsoorten zijn erg fotogeniek. Vrijdag 17 februari van 9.00 tot 11.00 uur neemt een ervaren fotograaf/excursieleider van It Fryske Gea u mee op excursie door het gebied. Opgeven kan tot een werkdag van tevoren 15.00 uur via tel. (0512) 381448 of www.itfryskegea.nl. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Het Ketliker Skar is een oud wandelbos dichtbij Heerenveen. Een kudde Schotse hooglanders helpt It Fryske Gea dit prachtige natuurgebied open te houden. Wie weet verschijnt er zo’n imposant beest voor het oog van de lens. Door het open uitzicht krijgt dit bos een grootse en imposante uitstraling. Dit gebied herbergt een groot scala aan plant- en diersoorten. Naast de Schotse hooglanders, ingezet voor begrazingsbeheer, kunt u hier damherten en reeën treffen. Kortom, een inspirerende omgeving waar u prachtige plaatjes kunt schieten.

rode kruisHeeft u de afgelopen dagen de hartverscheurende beelden uit Aleppo gezien?

Onze hulp is daar hard nodig

Vanochtend stonden onze hulpverleners weer klaar om burgers uit Oost-Aleppo te evacueren. Mensen die vaak niets meer hebben dan de kleren die ze aanhebben. Ze zijn uitgeput en getraumatiseerd. Onze vrijwilligers verlenen via mobiele klinieken medische hulp en geven medicijnen aan hen die dat nodig hebben. Ook delen ze warme maaltijden en drinkwater uit.

Laat ze niet in de kou staan en geef nu

In heel Syrië zijn mensen op de vlucht. Ze hebben hun huizen en bezittingen moeten achterlaten. Inmiddels is de winter begonnen. Er is dringend behoefte aan warme maaltijden, matrassen, dekens, winterkleding en medische hulp. Geef nu en onze vrijwilligers zorgen dat het goed terecht komt.

U kunt een donatie ook overmaken naar IBAN NL83 INGB 0000 0068 68 ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.