enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Rysterbosk Tjerk Kunst

Foto: Tjerk Kunst

In Gaasterland, dichtbij het dorp Rijs, ligt het Rysterbosk. Een oud wandelbos met statige lanen. Op zondag 8 oktober van 09.30 tot 11.30 uur organiseert It Fryske Gea hier een wandelexcursie onder begeleiding van natuurgids Piter Dijkstra. Tijdens de wandeling is er aandacht voor de veranderde de natuur in de herfst. Het bos heeft de meest prachtige kleuren en is het onderkomen voor vele dieren. Daarnaast kent het Rysterbosk een rijke historie. Onderweg is een koffiestop gepland bij het Murnser Klif (kosten koffie niet inbegrepen). Opgave is mogelijk tot vrijdag 6 oktober om 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of  0512 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Terug naar de tijd van Napoleon

Naast dat de natuur verandert in deze tijd van het jaar is er ook veel over de historie van het Rysterbosk te vertellen. In 1849 is er een steenkist gevonden die stamt uit de jonge steentijd. Dit geeft aan dat in de jonge steentijd er al mensen leefden. De steenkist zelf is er niet meer, een plaquette geeft nu deze plaats aan. In het bos staat verder een vredestempeltje dat opgericht is in de tijd van Napoleon. Tijdens de wandelexcursie vertelt onze natuurgids je graag meer!

stenen broden 001Dokkum de stêd fan St. Bonifacius

St.Bonifacius wie yn de 7e iew in geastelike, dy’t it roomske leauwen brocht hat yn Fryslân. Hy kaam út Ierlân en wie de opfolger fan St. Willibrord. Hy hat besocht om Redbad de kening fan de Friezen ta leauwen te bringen en it wie safier dat hy him dope su. Hy wie al mei ien fIut yn it doopwetter doe’t St. Willibrord him de tekst foarlês, wêryn stie dat hy syn Frysk leauwen ôfswarre moast.  Redbad waard sa lilk dat hy St. Willibrord ferbanne hat nei Helgoland, in eilân foar de kust fan Denemarken.

St. Bonifacius koe syn wurk oernimme sûnder problemen mei Redbad. Hiel Fryslân hat er troch reizge om it leauwen te bringen. Hy hat ek yn Beetstersweach west dat is te sjen oan de buorkerij Bethlehim, tsjinoer  it Hotel Lauswold. Bethlehim wie in dependânse fan it kleaster yn Smelle Ee yn de omjouwing fan Drachten.

Troch it protte reizgjen kaam er oeral ek yn streken wer net alles foarhannen wie. Sa kaam er op in lette jun mei de honger yn é hals by in boerespultsje. St. Bonifatius rûkte dat se krekt brea bakt hie. Mar hy krie neat. Se swarde dat se gjin brea hie en dat strafte God ôf troch It brea te feroaren yn stiennen.

Yn de Parochytsjerke fan de Hillige Bonifacius kinne jo it stiennen brea noch sjen yn de fitrine mei de boadskip: “Stean iepen foar de oar en diel wat je hawwe mei dyjinge dy’t net hat”

Ype Jan de Vries

PrincessehofHet Mondriaan Fonds heeft € 80.000 toegekend aan Keramiekmuseum Princessehof voor aankopen. De aanvraag van het museum voor een bijdrage aan het Collectieprogramma 2018 - 2019 werd door het fonds positief beoordeeld.

Het Mondriaan Fonds waardeert “de focus van het museum in verzamel- en presentatiebeleid, waarbij de relatie Oost-West centraal staat”. De commissie meent dat het Princessehof, het nationale keramiekmuseum, een voor de Collectie Nederland “belangwekkende historische keramiekcollectie bezit.” Ook de samenwerking met het Europees Keramisch Werkcentrum wordt gewaardeerd en de plannen om samenwerking te zoeken met internationale partijen, in bijvoorbeeld Japan en China, worden door het fonds onderschreven. Met de bijdrage van het Mondriaan Fonds kan het Princessehof het aankoopbeleid aanscherpen en de collectie versterken met relevante en belangrijke aanwinsten.

Tweejaarlijks
Kunstmusea met een belangwekkende collectie van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving kunnen eenmaal per twee jaar een bijdrage vragen voor hun collectieprogramma’s. De programma’s die de samenhang tussen het verzamel- en presentatiebeleid, het belang voor de Collectie Nederland, de relatie tot de eigen collectie en de kwaliteit van het collectie- en presentatieplan het beste weerspiegelen, worden gehonoreerd.


MS image005

 

MS Collecteweek 20 t/m 25 november

Gedurende deze week organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Help MS-patiënten

Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –groot of klein– is welkom! De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo.

Collectant gemist?

Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online om alsnog een donatie te doen. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2.

Samen staan we sterker tegen MS!

Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Meld je aan via de website www.mscollecte.nl of bel met het Nationaal MS Fonds op (010) 591 98 39.

ZORGEN buren 2Als het nodig is, staan buren klaar voor elkaar. En heus niet alleen om de planten water te geven tijdens de vakantie, blijkt uit een onderzoek van Plus Magazine. Maar er zijn grenzen aan mantelzorg.

Marijke van Kampen (59) uit Stellendam: “Mijn overbuurvrouw is dementerend en eet dagelijks bij mij. Doordeweeks tafeltje-dek-je en in het weekend kook ik voor haar. Ik kende haar al langer, we gaan naar dezelfde kerk. Toen ik van de wijkverpleging hoorde dat ze een hersenbloeding had gehad, heb ik aangeboden om te helpen. ’s Avonds oefen ik taal en rekenen met haar. Woordjes leren en sommen maken. Ik ben echt haar mantelzorger. Ik let erop dat ze op tijd de boodschappen of de was doet en ga met haar mee naar het ziekenhuis. We gaan dit jaar voor de vierde keer op vakantie naar een bungalow bij een zorghotel.”

Buren helpen elkaar

Marijke van Kampen is niet uniek. Veel vijftigplussers staan voor hun buren klaar. Uit een online-onderzoek onder 1300 Pluslezers komt een beeld naar voren van vijftigplussers die met regelmaat voor buren koken, kleine reparaties uitvoeren, ogen druppelen na een staaroperatie en boodschappen doen. Onder buren verstaan we degenen die u beschouwt als uw buren. Dat kunnen directe buren zijn, maar ook het gezin van een paar huizen verderop waar u goed contact mee hebt.

Mantelzorgen voor buren

13 procent van de Pluslezers was in 2014 mantelzorger voor een buur. Dat is geen hemelbestormend aantal, maar dat is niet zo vreemd. De meeste buren voelen zich gelukkig kiplekker en dan is mantelzorg niet aan de orde. En mocht de nood plotsklaps toch aan de man komen: bijna de helft van de Pluslezers kan zich voorstellen dat hij of zij in geval van nood de buren helpt met zorgtaken.

Geen verplichting

“Ik geef mijn buurman af en toe een hapje eten en mijn man doet zijn tuin, maar het moet geen verplichting worden. Ik wil helpen als ik daar tijd voor heb en als mijn eigen gezondheid het toelaat”, aldus een Pluslezer in het onderzoek. Buren staan klaar voor elkaar. Maar een belangrijke voorwaarde voor bijna álle ondervraagden (97 procent) is dat burenhulp je eigen vrije keuze moet zijn. Het mag geen verplichting worden. Voor je ouders kom je in touw als die iets gaan mankeren, voor je partner en kinderen idem dito. Maar zorgen voor de buren? Dat is echt anders. Weigeren is geoorloofd en de andere kant op kijken ook. Al is dat misschien makkelijker gezegd dan gedaan.

Grenzen aan burenhulp

Mantelzorg voor de buren mag geen dagtaak worden, en ook geen nachtwerk. Acht op de tien Pluslezers vindt dat de eigen gezondheid er niet onder mag lijden. Bijna evenveel ondervraagden zeggen dat de grens is bereikt als ze het gevoel hebben dat er misbruik van hen wordt gemaakt. Ze willen er niet aan onderdoor gaan en ook tijd overhouden voor zichzelf. Medisch handelen is een brug te ver. Ook voor intieme zorg met lichamelijk contact deinst 65 procent terug. Tweederde van de ondervraagden is huiverig voor vaste hulp aan de buren. Ze zijn bang om daarmee ongewild te veroorzaken dat de buur geen professionele hulp via de gemeente kan krijgen. “Als iemand zorg nodig heeft, moet die niet afhankelijk zijn van een goedwillende buurvrouw die af en toe even komt binnenwippen.” Een belangrijke conditie voor 92 procent van de ondervraagden is dat de buur zijn eigen netwerk inschakelt. Een Pluslezer verwoordt: “Mijn ervaring is dat kinderen en familie steeds minder aandacht schenken aan een hulpbehoevende als er iemand is die de taken overneemt.”

Aardig zijn loont

Buren helpen elkaar omdat ze een goede verstandhouding hebben (61 procent) en omdat ze elkaar dagelijks tegenkomen of al heel lang kennen. De omstandigheden spelen ook een rol. Bij buren die alleenstaand zijn of ouderen die geen kinderen dichtbij hebben, komen buren eerder in actie om het gat te vullen. “Hij heeft hulp nodig en er is niemand anders om te helpen.” Aardig zijn loont de moeite. De helft van de ondervraagden is ervan overtuigd dat aardige mensen sneller hulp krijgen van hun buren dan onaardige mensen.

Twitter Facebook Google+ WhatsApp Pinterest

Als u een wens mag doen, wat wenst u dan? Droomt u ervan om nog een keer met blote voeten in de branding te staan? Of om uw ouderlijk huis te zien of die vriendin van vroeger? Of wilt u het liefst weer eens naar het theater of ergens lunchen?

Hoe werkt Nationale Ouderendag?

Het Ouderfonds organiseert de Nationale Ouderendag. Lokale comités van vrijwilligers verzamelen de wensen van ouderen bij hen uit de buurt. Er zijn meer dan dertig comités, van Den Helder tot Eindhoven en van Den Haag tot Deventer. U kiest zelf het comité bij u in de buurt en geeft uw wens op. Uw wens verschijnt (anoniem) op de website www.nationaleouderendag.nl. Een vrijwilliger kan zich vervolgens aanmelden om uw wens in vervulling te laten gaan. Het lokale comité neemt dan contact met u op om af te spreken hoe en wanneer u de wens wilt laten uitkomen. Uiteraard gaan het Ouderenfonds en de vrijwilligers vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wat voor wensen?

Vaak gaat het om kleine wensen, zoals nog één keer het ouderlijk dorp bekijken, een kroket uit de muur trekken, een trouwjurk passen, samen op pad of herinneringen ophalen op het strand. Kleine dromen, maar de impact van Nationale Ouderendag is groot. Neem Truus Rook (89) die heel blij werd van de vervulling van haar grote droom: "Dit had ik echt nooit verwacht. Ik heb op een paard durven rijden!"

Vrijwilligers, bedrijven en banken

Nationale Ouderendag is niet mogelijk zonder de steun van duizenden vrijwilligers. Maar ook bedrijven, verenigingen en banken zetten zich onbaatzuchtig in. Zo plaatst Rabobank Bollenstreek dit jaar een speciale wensboom in alledrie de filialen. Iedereen die het bankkantoor bezoekt mag tot 6 oktober een keuze maken uit vier wensen die vooraf al bedacht zijn - zoals een bon voor een high tea of diner ter waarde van 100 euro of een diner bon ter waarde van 100 euro - of een eigen wens invullen. De gekozen wens is bedoeld voor een oudere en/of mantelzorger en mag in een envelop in de boom gehangen worden. Op vrijdag 6 oktober zal vanuit ieder bankkantoor in ieder geval één wens worden vervuld.

Twitter Facebook Google+ WhatsApp Pinterest

Natuurfotografie Albert allema

Foto: Albert Allema

Noard-Fryslân Bûtendyks is een enorm natuurgebied dat grotendeels bestaat uit buitendijks land aan de rand van de Waddenzee. Het gebied kenmerkt zich door rust, ruimte en leegheid. Een ultiem decor voor het maken van schitterende foto’s, vooral wanneer de kwelders in bloei staan. It Fryske Gea organiseert zondag 24 september van 14.00 uur tot 17.30 uur een excursie natuurfotografie vanaf het Kweldercentrum Noarderleech. Opgave is verplicht en kan tot vrijdag 22 september 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of  0512 – 38 14 48 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (kinderen t/m 12 jaar € 2,- ).

Fotograferen in de natuur

Dan is dit de kans voor amateurfotografen. Een ervaren fotograaf/excursieleider neemt deelnemers mee om foto`s te maken van de prachtige natuur van Noard-Fryslân Bûtendyks. De drinkdobbes lijken soms wel terpen in het kale landschap en zijn met hun ringvorm fotogenieke punten in de natuur. Op het slik is het volop spelen met weerkaatsing, weerspiegeling en tegenlicht. Ben u op zoek naar een uitdaging? Dan is het fotograferen van de vele vogels zeker een hele uitdaging. Neem de camera mee de natuur in en beleef de natuur door uw lens.