enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter.

De afgelopen jaren is het gebruik hiervan onder ouderen toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is veranderd. Dat meldt het CBS bij het verschijnen van de publicatie ICT, Kennis en Economie 2017.

In 2016 was bijna 80 procent van de 12-plussers actief op sociale netwerken, in 2014 was dit nog bijna 72 procent. Drie kwart gaf aan berichten met anderen uit te wisselen, bijvoorbeeld via Skype Messenger of WhatsApp. Twee jaar eerder was dit nog 63 procent. Ook de deelname aan andere sociale netwerken zoals Facebook of Twitter, en aan een professioneel netwerk als LinkedIn nam tussen 2014 en 2016 licht toe.

Verschil sociale media gebruik tussen jong en oud steeds kleiner

Jongeren maakten in 2016 weliswaar nog meer gebruik van sociale netwerken dan mensen in de oudere leeftijdsgroepen, maar het verschil is sinds 2014 kleiner geworden. Het gebruik van sociale netwerken onder 45- tot 65-jarigen nam toe van 70 procent naar 83 procent. Onder 65-plussers steeg dit aandeel in dezelfde mate, van 26 procent naar 39 procent. Vooral het direct uitwisselen van berichten, bijvoorbeeld via Skype Messenger of WhatsApp, nam fors toe onder 45-plussers, mede door het toegenomen smartphonebezit. Onder 15- tot 25-jarigen bleef het gebruik van sociale netwerken met 95 procent vrijwel gelijk.

Hoger opgeleiden vooral meer op professionele netwerken

In 2016 nam 91 procent van de Nederlanders met een hoger opleidingsniveau deel aan sociale netwerken, tegen 83 procent van de middelbaaropgeleiden en 66 procent van de lager opgeleiden. Het verschil naar opleidingsniveau is relatief het grootst bij deelname aan professionele netwerken (zoals LinkedIn) en het kleinst bij populaire sociale netwerken als Facebook en Twitter.
Tussen 2014 en 2016 is deelname aan sociale netwerken het sterkst gestegen onder middelbaaropgeleiden.

gevelsteen FrjentsjerYn de tachtichjierrige oarloch- 1560 oant 1648-  wie Frjentsjer belegere troch ferskate fijannen, it Spaanse mar ek troch oare legers en opstannelingen, want yn stêden wie jild en iten. No hie  Frjentsjer al stedsrjochten foar 1417 dat de stêd wie troch walen en bolwurken goed te ferdigenjen. De iennige mooglikheid wie de stêd omsingelje en de ynwenners ferhongerje te litten want de stêd ynnimme der hiene de fijannen gjin middelen foar. By ien fan dy oanfallen die lang doarde wie de krapte oan iten sa dreech oan beide kampen dat der by de fijân de soldaten yn opskoart kamen allinnich bliuwe woene as se de stêd plonderje mochten. Yn Frjentsjer wie ek net best der wie ek gjin brea mear.

No wiene der yn Frjentsjer twa tûke famkes út in bakkerswinkel, dy’t noch twa breaen yn de winkel hiene. Tegearre fregen se belet oan by de froedskip. Se hiemen de breaen by harren en stelden de froedskip foar dizze oan de fijân te jaan. De froedskip  fûn dat in frjemd foarstel en fregen de famkes wat se der mei berikke wûnen. De famkes anderjen: wy witte dat de fijân it erch dreech hawwe want ek der is gjin iten mear. As wy dizze breaen oer de muorre smite dan sille se tinke dat wy noch genôch hawwe en dan fuortgean om earne oars oan iten te kommen.

Nei oerlis gong de froedskip akkoard mei it foarstel. Under eskorte fan de stedswacht gongen se nei de Stedspoarte. De famkes klommen de poarte op en se âljen nei de fijân : Hjir is brea foer jimme want wij hawwe noch genôch. Fijân trape der yn. Twa oere letter wie der gjin soldaat mear yn de omkriten fan Frjentsjer te bekennen.

It wie feest yn Frjentsjer.  Dizze famkes stien no yn it wapen fan Frjentsjer ôfbylde  sûnt.

Het is haast niet te geloven, maar er bestaan samenlevingen, waar de sterksten en de knapsten automatisch tot leiders worden verkozen. Bij de bavianen bijvoorbeeld.

Bibliotheek ZO FrieslandVanaf 1 juni gaat de VakantieBieb weer open: hét zomercadeautje van de Bibliotheek
Meer dan zestig e-books voor het hele gezin op smartphone of tablet

Vanaf 1 juni is de VakantieBieb er weer, hét zomercadeautje van de Bibliotheek. Met de VakantieBieb heeft iedereen toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele zomer. De VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus. De VakantieBieb is een initiatief van de Bibliotheek om mensen kennis te laten maken met e-books en kinderen te stimuleren in de vakantie te blijven lezen. Sinds de start in 2013 hebben ruim 762.000 mensen de VakantieBieb-app gedownload.

Lezen in de vakantie is leuk en slim
In de VakantieBieb staan ruim dertig e-books voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen ze lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en de leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil.

Mooie e-books voor 6-18 jaar
De VakantieBieb omvat ook deze zomer een mooie lijst met avontuurlijke, griezel-, detective, fantasie- en humoristische e-books voor diverse leeftijdsklassen zoals De Grijze Jager (De vroege jaren, Het toernooi van Gorlan) van John Flanagan, Dolfje Weerwolfje (Boze drieling) van Paul van Loon, Klem! van Mirjam Oldenhave of Verdacht van Carry Slee.

Ook ruime keuze voor volwassenen
Ook volwassenen hebben vanaf 1 juli ruime keuze uit romans of spannende en informatieve e-books zoals De gevleugelde van Arthur Japin, De eerste vrouw van Susan Smit, Neem een geit van Claudia de Breij of Hittegolf van Suzanne Vermeer.

Lezen zonder internet
De VakantieBieb is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. De geselecteerde e-books komen op de boekenplank in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal dus voor vakantie.

Goed toegankelijk voor iedereen
Jeugd en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aangepast lettertype lezen (ePub-versie).

Openingstijden
VakantieBieb jeugd: 1 juni t/m 31 augustus 2017
VakantieBieb volwassenen: 1 juli t/m 31 augustus 2017