enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

raad van toezicht DSC07609

Vlnr: mr. W. Visser, J. Hylkema, mw. M. de Roos en S. van der Wal R.A. (ontbrekend: M. Dijkhoff)

Bij It Fryske Gea staan toezicht op en transparantie van beleid en financiën hoog in het vaandel. Daarom is tijdens de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering een statutenwijziging aangenomen en de bestuursstructuur gemoderniseerd.

It Fryske Gea is opgericht in 1930 en kent met haar ruim 34.000 leden een belangrijke vertegenwoordiging van de bevolking van Fryslân. Die betrokkenheid komt terug in de juridische structuur van een vereniging, waarin de leden een belangrijke stem hebben. It Fryske Gea kende een structuur waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het beleid en waarbij dat beleid en de uitvoering ervan wordt getoetst door een verenigingsraad. De verenigingsraad van It Fryske Gea was breed samengesteld en tevens vertegenwoordigd in verschillende adviescommissies. De leden van het bestuur en de verenigingsraad werden gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

Omdat toezicht op en transparantie van beleid en financiën hoog in het vaandel staan bij It Fryske Gea en de wettelijke regels en maatschappelijke ontwikkelingen de laatste jaren zijn gewijzigd, is de verenigingsraad opgeheven en een Raad van Toezicht ingesteld. Dit interne toezichthoudende orgaan heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de financiën en de realisatie van de doelstelling door het bestuur, de directie en de medewerkers.

Net als voorheen worden de leden van de Raad van Toezicht gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de algemene ledenvergadering in mei jongstleden is de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd en zijn mr. W. Visser, J. Hylkema, mw. M. de Roos, S. van der Wal R.A. en M. Dijkhoff als leden van de Raad van Toezicht gekozen. Een aantal andere leden van de verenigingsraad hebben plaats genomen in één van de adviescommissies voor natuurkwaliteit, verenigingszaken of cultuurhistorie en erfgoed.