enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

bouwepet 06adig11

Foto: Dico de Klein

Het uitgestrekte natuurgebied it Bûtenfjild bevindt zich dichtbij Leeuwarden, maar eenmaal in de natuur lijkt de stad ver weg. Vrijdag 11 augustus kunt u mee op excursie met It Fryske Gea. De wandeltocht neemt u mee terug naar de ijstijd. Samen met natuurgids Teartse van der Zee van It Fryske Gea wandelen we door het stroomdal van de Bouwepet. Hij vertelt aan de hand van het geologische monument over de ontstaansgeschiedenis van dit natuurgebied. Onderweg luisteren we naar de vele zangvogels. Kleine karekiet, matkop, buidelmees en de rietzanger laten zich vaak horen.

De excursie start om 19.00 uur en duurt ongeveer twee uren. Geef u uiterlijk donderdag 10 augustus voor 15.00 uur op via www.itfryskegea.nl of via 0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas gratis, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).


Scandinavië in zwerfkeien

Een kenmerkend onderdeel van de Bouwepet is het geologisch monument. Het monument is gemaakt van zwerfkeien die in de voorlaatste ijstijd (150.000 tot 100.000 jaar geleden) door landijsgletsjers uit de Scandinavische streken werden meegevoerd. De zwerfkeien zijn tijdens de ruilverkaveling in 1996 in de omgeving gevonden en in het monument verwerkt. Ze vormen de landen Noorwegen, Zweden en Finland. Al wandelend is goed te zien dat de Bouwepet een natuurgebied is dat dwars door het boerenland loopt en de Grutte Wielen met het Ottema-Wiersmareservaat verbindt. Het stroompje slingert prachtig tussen de aangrenzende, hogere zandgronden.