enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Peazemerlannen 44B9

Foto: Dico de Klein

Het kwelderlandschap van de Peazemerlannen, bij Peasens en Moddergat, verandert met de seizoenen. In de nazomer kleurt het er paars door de plant lamsoor en elk jaargetijde klinken er andere vogelgeluiden. Natuurgids Sieds Boersma van It Fryske Gea vertelt over het ontstaan van het gebied en de bijzondere vogels en planten. Ga mee in het verhaal van de waddennatuur.

Bewonder de zonsondergang vanaf de kwelders, vrijdag 4 augustus van 19.00 tot 21.30 uur.  Opgave voor deze excursie kan tot donderdag 3 augustus om 15.00 uur via www.itfryskegea.nl of 0512 – 38 14 48 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (kinderen t/m 12 jaar € 2,-).


Spontane natuur dankzij dijkdoorbraak
De kwelder zoals hij nu is, is te danken aan een extreem zware  storm die in april 1973 in het waddengebied woedde. Het beukende water sloeg een gat in de dijk, waardoor de hele buitenste polder overstroomde. De Waddenzee kreeg vrij spel, waardoor het gebied geleidelijk opslibde. Dit heeft geleid tot een gevarieerd kwelderlandschap met grote vogelrijkdom. Stil is het dan ook nooit in de Peazemerlannen. In de zomerpolders broeden steltlopers zoals de scholekster, kievit, tureluur en kluut. De strandjes die bij de doorgebroken dijk zijn ontstaan bieden een goede broedplaats aan de bontbek- en strandplevier. Verder broeden op de kwelder bergeend, graspieper, rietgors en gele kwikstaart.