enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

it fryske geaBegin juni week zijn er voor de otter werkzaamheden uitgevoerd aan de Ottemaweg vlakbij Hurdegaryp. Eerder zijn er aan weerszijden van de nieuwe brug, die aangelegd is in het kader van de electric-only vaarroute door het Bûtefjild, twee droge faunaduikers aangebracht. Daaropvolgend zijn nu ter afronding aan beide kanten faunarasters aangebracht.

Door deze otterpassage te plaatsen kunnen otters (en uiteraard andere dieren) nu veilig onder de weg doorlopen. In het Bûtenfjild leven namelijk otters, maar de Ottemaweg splits hun leefgebied als het ware in tweeën. Om te voorkomen dat hier verkeersslachtoffers vallen namen de Gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea het initiatief om de otterpassage te plaatsen.

De voorziening wordt gefinancierd door het otterfonds van It Fryske Gea en de Gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeente Tytsjerksteradiel wil de kansen benutten om bij geplande werkzaamheden ook de knelpunten voor otters en andere dieren zo veel mogelijk weg te nemen. Daarom heeft zij ook op andere plaatsen, bij vervanging of nieuwe aanleg van bruggen, ervoor gezorgd dat deze voor otters en andere dieren passeerbaar zijn.

 

De opkomst van de otter

De otter is de ambassadeur van het waterrijke Fryslân. Als het goed gaat met de otter, dan gaat het ook goed met de gebieden waarin hij leeft en dus met de Friese natuur. In 2002 is de otter geherintroduceerd in Nederland en op dit moment groeit het aantal otters. Helaas zijn er nog altijd knelpunten voor de otter in Fryslân. Niet alleen door het verkeer en aanrijdingen, maar ook door versnippering van de verschillende leefgebieden en de visserij. It Fryske Gea heeft een speciaal Otterfonds opgericht om de bescherming van de otter te stimuleren. Hiermee vervult zij een rol als katalysator bij lokale initiatieven en kansen. Het fonds is afhankelijk van giften van particulieren en fondsen. Het raster en de droge duiker bij de Ottemawei is het tweede grote project dat deels uit het otterfonds wordt bekostigd.