enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

 Visarend Hans Pietersma

Foto Hans Pietersma

In Zuidoost-Fryslân, niet ver van Heerenveen, ligt het Easterskar. Laat u verrassen door de vogelrijkdom in dit waterrijke natuurgebied. We wandelen langs moerasbos, open water, riet- en ruigtevelden en grasland. Door de variatie in natuur komen hier veel vogelsoorten voor. Wilt u op zondag 21 mei van 8.00 tot 11.00 uur met gids Andries Dijkstra op excursie? Geef u dan uiterlijk een dag van tevoren op via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t\m 12 jaar €2,-). Vergeet laarzen en een verrekijker niet!

Aantrekkingskracht van de zeearend
Het Easterskar heeft een grote aantrekkingskracht op vogelliefhebbers. Het gehele jaar door ziet u er een grote vogelrijkdom met soorten als blauwe kiekendief, boomvalk, houtsnip en klapekster. Ook bijzondere soorten als de visarend en de zeearend, ook wel de vliegende deur genoemd, zijn hier regelmatig waar te nemen. Verder zijn er in dit gebied enorme aantallen ganzen te vinden, maar ook de adder en ringslang voelen zich er thuis. Benieuwd naar dit natuurgebied? Ga dan mee op pad met It Fryske Gea!