enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Internationaal onderzoek naar leesgedrag

In Nederland wordt minder gelezen dan in andere landen. In Nederland leest 16% nooit een boek, wereldwijd gezien is dit 6%. Samen met Zuid Korea, vormen we de grootste groep die nooit een boek leest. GfK deed online onderzoek bij 22.000 respondenten, over 17 landen verspreid, naar de frequentie waarmee men een boek leest. 

Maar liefst 23% van de mannen geeft aan nooit een boek te lezen. Bij vrouwen is dit slechts 9%. 22% van de Nederlanders leest (bijna) dagelijks een boek (14% mannen versus 30% vrouwen). Wereldwijd gezien geeft 30% van de bevolking aan (bijna) dagelijks een boek te lezen en 18% laat weten minder vaak te lezen. 27% van de Nederlandse bevolking leest minder vaak een boek.