enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Noard Fryslan Butendyks 6 Dico de Klein

Zondag 12 maart van 09.00 tot 12.00 uur organiseert It Fryske Gea een wandelexcursie door het Noarderleech, onder leiding van een gids. Hier kun je volop genieten van de weidsheid, ruigheid en stilte van de natuur in het voorjaar. Stevige wandelschoenen en verrekijker zijn aan te bevelen. Opgave kan tot uiterlijk een werkdag van tevoren voor 15.00 uur op via www.itfryskegea.nl of tel. 0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en niet-leden t/m 12 jaar € 2,-.

Waar eens de slikwerkers hun ruggen kromden…

…ligt nu een uniek natuurgebied. Door het zoute water meer invloed te geven is de Waddenkust één van Europa's grootste vastelandskwelders. Zilte graslanden, slikvelden en kwelder wisselen elkaar af. Voor vogelliefhebbers is het gebied een paradijs. Jaarlijks rusten, broeden en foerageren meer dan een miljoen vogels in het gebied. In het najaar en de winter zijn er gigantische aantallen ganzen. Van de rotgans verblijft soms een vijfde deel van de wereldpopulatie in dit buitendijkse land, van de brandgans zelfs een derde deel