enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Buismanskoai Ryptsjerk Dico de Klein

Foto: Dico de Klein

Zijn de hoog opgaande bossen rondom een eendenkooi in het verder zo open Friese landschap u wel eens opgevallen? Normaal is de Buismanskoai vlakbij Leeuwarden niet vrij toegankelijk, maar op zaterdag 11 februari van 8.00 tot 10.30 uur neemt een gids van It Fryske Gea u mee naar de eendenkooi en de vogelkijkhut met uitzicht over de vogelrijke Ryptsjerksterpolder. Geef u op voor vrijdag 10 februari 15.00 uur via (0512)381448 of www.itfryskegea.nl. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Een kijkje in de mysterieuze eendenkooi

Ze zijn niet vrij toegankelijk, maar wanneer je er één passeert vraag je je zeker af wat er zich binnen afspeelt. De Buismanskoai bestaat uit een waterplas, de zogenoemde kooiplas, met één of meerdere bochtige, smal toelopende sloten, zogenaamde vangpijpen. Met behulp van tamme eenden werden vroeger wilde eenden, smienten en talingen naar de kooiplas gelokt en vervolgens in de vangpijpen gevangen. De gids vertelt over dit oude ambacht.

Het spectaculaire ontwaken van een groep ganzen
Na een bezoek aan de eendenkooi gaat de excursie door naar de vogelkijkhut met uitzicht over de Ryptsjerksterpolder. Deze polder staat ’s winters deels onder water en is daardoor bekend als één van de eerste plekken waar in Fryslân geschaatst kan worden. Het korte gras en het kleine laagje water maakt het ook een ideaal gebied voor kolganzen en smienten. Deze excursie start zo vroeg in de ochtend, omdat het ontwaken van de ganzen spectaculair is om mee te maken. Of we het meemaken tijdens de excursie is altijd afhankelijk van wat de natuur beslist.