enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Fryske gea IMG 7305

 Foto Dico de Klein

Natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea heeft ruim vier hectare grasland gekocht in de voormalige droogmakerij de Heanmar nabij Koudum. Door deze bijzondere verwerving is een belangrijk weidevogelgebied in Fryslân veilig gesteld voor de toekomst.

De Heanmar ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur en wordt voor het grootste deel beheerd door Staatsbosbeheer. Het resterende gebied is voor een groot deel eigendom van de heer S. Venema uit Koudum, een extensief en traditioneel werkende boer die de weidevogels goed weet te beschermen op zijn land. Hij wilde een deel - vier hectare - van zijn grond verkopen, maar zag het graag voor weidevogelbeheer behouden.

Redding dankzij steun Nationale Postcode Loterij

Het was niet ondenkbaar dat een intensief werkend landbouwbedrijf uit de omgeving zonder weidevogeldoelstelling deze grond nu zou aankopen. Een unieke kans om een bijzonder waardevol weidevogelgebied verder af te ronden en voor de toekomst te behouden, dreigde dan verloren te gaan. Gelukkig kon It Fryske Gea in goed overleg met de verkopende partij, met Staatsbosbeheer en met financiële hulp van de Nationale Postcode Loterij deze landerijen in de polder Heanmar aankopen (met een optie voor de aankoop van de overige grond). Op die manier is een belangrijk weidevogelgebied in Fryslân behouden.