enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

PrincessehofHet Mondriaan Fonds heeft € 80.000 toegekend aan Keramiekmuseum Princessehof voor aankopen. De aanvraag van het museum voor een bijdrage aan het Collectieprogramma 2018 - 2019 werd door het fonds positief beoordeeld.

Het Mondriaan Fonds waardeert “de focus van het museum in verzamel- en presentatiebeleid, waarbij de relatie Oost-West centraal staat”. De commissie meent dat het Princessehof, het nationale keramiekmuseum, een voor de Collectie Nederland “belangwekkende historische keramiekcollectie bezit.” Ook de samenwerking met het Europees Keramisch Werkcentrum wordt gewaardeerd en de plannen om samenwerking te zoeken met internationale partijen, in bijvoorbeeld Japan en China, worden door het fonds onderschreven. Met de bijdrage van het Mondriaan Fonds kan het Princessehof het aankoopbeleid aanscherpen en de collectie versterken met relevante en belangrijke aanwinsten.

Tweejaarlijks
Kunstmusea met een belangwekkende collectie van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving kunnen eenmaal per twee jaar een bijdrage vragen voor hun collectieprogramma’s. De programma’s die de samenhang tussen het verzamel- en presentatiebeleid, het belang voor de Collectie Nederland, de relatie tot de eigen collectie en de kwaliteit van het collectie- en presentatieplan het beste weerspiegelen, worden gehonoreerd.


ZORGEN buren 2Als het nodig is, staan buren klaar voor elkaar. En heus niet alleen om de planten water te geven tijdens de vakantie, blijkt uit een onderzoek van Plus Magazine. Maar er zijn grenzen aan mantelzorg.

Marijke van Kampen (59) uit Stellendam: “Mijn overbuurvrouw is dementerend en eet dagelijks bij mij. Doordeweeks tafeltje-dek-je en in het weekend kook ik voor haar. Ik kende haar al langer, we gaan naar dezelfde kerk. Toen ik van de wijkverpleging hoorde dat ze een hersenbloeding had gehad, heb ik aangeboden om te helpen. ’s Avonds oefen ik taal en rekenen met haar. Woordjes leren en sommen maken. Ik ben echt haar mantelzorger. Ik let erop dat ze op tijd de boodschappen of de was doet en ga met haar mee naar het ziekenhuis. We gaan dit jaar voor de vierde keer op vakantie naar een bungalow bij een zorghotel.”

Buren helpen elkaar

Marijke van Kampen is niet uniek. Veel vijftigplussers staan voor hun buren klaar. Uit een online-onderzoek onder 1300 Pluslezers komt een beeld naar voren van vijftigplussers die met regelmaat voor buren koken, kleine reparaties uitvoeren, ogen druppelen na een staaroperatie en boodschappen doen. Onder buren verstaan we degenen die u beschouwt als uw buren. Dat kunnen directe buren zijn, maar ook het gezin van een paar huizen verderop waar u goed contact mee hebt.

Mantelzorgen voor buren

13 procent van de Pluslezers was in 2014 mantelzorger voor een buur. Dat is geen hemelbestormend aantal, maar dat is niet zo vreemd. De meeste buren voelen zich gelukkig kiplekker en dan is mantelzorg niet aan de orde. En mocht de nood plotsklaps toch aan de man komen: bijna de helft van de Pluslezers kan zich voorstellen dat hij of zij in geval van nood de buren helpt met zorgtaken.

Geen verplichting

“Ik geef mijn buurman af en toe een hapje eten en mijn man doet zijn tuin, maar het moet geen verplichting worden. Ik wil helpen als ik daar tijd voor heb en als mijn eigen gezondheid het toelaat”, aldus een Pluslezer in het onderzoek. Buren staan klaar voor elkaar. Maar een belangrijke voorwaarde voor bijna álle ondervraagden (97 procent) is dat burenhulp je eigen vrije keuze moet zijn. Het mag geen verplichting worden. Voor je ouders kom je in touw als die iets gaan mankeren, voor je partner en kinderen idem dito. Maar zorgen voor de buren? Dat is echt anders. Weigeren is geoorloofd en de andere kant op kijken ook. Al is dat misschien makkelijker gezegd dan gedaan.

Grenzen aan burenhulp

Mantelzorg voor de buren mag geen dagtaak worden, en ook geen nachtwerk. Acht op de tien Pluslezers vindt dat de eigen gezondheid er niet onder mag lijden. Bijna evenveel ondervraagden zeggen dat de grens is bereikt als ze het gevoel hebben dat er misbruik van hen wordt gemaakt. Ze willen er niet aan onderdoor gaan en ook tijd overhouden voor zichzelf. Medisch handelen is een brug te ver. Ook voor intieme zorg met lichamelijk contact deinst 65 procent terug. Tweederde van de ondervraagden is huiverig voor vaste hulp aan de buren. Ze zijn bang om daarmee ongewild te veroorzaken dat de buur geen professionele hulp via de gemeente kan krijgen. “Als iemand zorg nodig heeft, moet die niet afhankelijk zijn van een goedwillende buurvrouw die af en toe even komt binnenwippen.” Een belangrijke conditie voor 92 procent van de ondervraagden is dat de buur zijn eigen netwerk inschakelt. Een Pluslezer verwoordt: “Mijn ervaring is dat kinderen en familie steeds minder aandacht schenken aan een hulpbehoevende als er iemand is die de taken overneemt.”

Aardig zijn loont

Buren helpen elkaar omdat ze een goede verstandhouding hebben (61 procent) en omdat ze elkaar dagelijks tegenkomen of al heel lang kennen. De omstandigheden spelen ook een rol. Bij buren die alleenstaand zijn of ouderen die geen kinderen dichtbij hebben, komen buren eerder in actie om het gat te vullen. “Hij heeft hulp nodig en er is niemand anders om te helpen.” Aardig zijn loont de moeite. De helft van de ondervraagden is ervan overtuigd dat aardige mensen sneller hulp krijgen van hun buren dan onaardige mensen.

Twitter Facebook Google+ WhatsApp Pinterest

Wij willen onanboze leden graag helpen met het vergroten van de veiligheid in en om hun woning. Daarvoor hebben we een nieuwe vrijwilligersfunctie in het leven geroepen: de ANBO Woonconsulent. Deze deskundige vrijwilligers zijn dit jaar opgeleid en starten vanaf nu met hun werkzaamheden.

Als daar behoefte aan is komen Woonconsulenten op huisbezoek bij onze leden. Ze doen dan, in samenwerking met de bewoner(s), een check hoe veilig de woning is. De Woonconsulent geeft advies over maatregelen om de veiligheid in en om de woning te vergroten. Het gaat dan met name om voorlichting op het gebied van inbraakpreventie, valpreventie, brandveiligheid en woningaanpassingen met als doel langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Woonplezier

Langer zelfstandig thuis wonen is het credo. Enerzijds omdat mensen dat zelf willen, anderzijds omdat zorg en ondersteuning steeds meer op maat en thuis wordt aangeboden. Een veilige woning draagt bij aan woonplezier en gevoel van comfort.

Op het Raad & Daad-onderdeel van onze site vindt u meer informatie over onderwerpen als:

Wilt u weten of uw huis veilig is? Bel met de ANBO Raad & Daad Advieslijn (0348) 46 66 88 voor advies of als u wilt dat een ANBO Woonconsulent bij u thuis komt.

Natuurfotografie Albert allema

Foto: Albert Allema

Noard-Fryslân Bûtendyks is een enorm natuurgebied dat grotendeels bestaat uit buitendijks land aan de rand van de Waddenzee. Het gebied kenmerkt zich door rust, ruimte en leegheid. Een ultiem decor voor het maken van schitterende foto’s, vooral wanneer de kwelders in bloei staan. It Fryske Gea organiseert zondag 24 september van 14.00 uur tot 17.30 uur een excursie natuurfotografie vanaf het Kweldercentrum Noarderleech. Opgave is verplicht en kan tot vrijdag 22 september 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of  0512 – 38 14 48 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (kinderen t/m 12 jaar € 2,- ).

Fotograferen in de natuur

Dan is dit de kans voor amateurfotografen. Een ervaren fotograaf/excursieleider neemt deelnemers mee om foto`s te maken van de prachtige natuur van Noard-Fryslân Bûtendyks. De drinkdobbes lijken soms wel terpen in het kale landschap en zijn met hun ringvorm fotogenieke punten in de natuur. Op het slik is het volop spelen met weerkaatsing, weerspiegeling en tegenlicht. Ben u op zoek naar een uitdaging? Dan is het fotograferen van de vele vogels zeker een hele uitdaging. Neem de camera mee de natuur in en beleef de natuur door uw lens.

 Eenzaamheid 2 iStock 585599342

Iedereen die ouder wordt, verliest belangrijke contacten. Vrienden overlijden, broers en zussen worden ziek, de levenspartner overlijdt. Nieuwe kennissen en vrienden zijn dan hard nodig.

Telefooncirkels en koffieochtenden

Om eenzaamheid te verlichten zijn er veel initiatieven. In sommige gemeenten organiseren het welzijnswerk of de kerk huisbezoeken. In andere steden zijn er lotgenotengroepen of praatgroepen of inloopochtenden in het buurthuis. Er zijn telefooncirkels van mensen die elkaar bellen en vrijwilligers die bij eenzame mensen langsgaan. Daar kunnen eenzame mensen erg van opknappen, of zelfs door uit hun isolement getrokken worden. Maar het kan ook zijn, dat al deze initiatieven een tegengesteld effect hebben. En dat u zich er nog eenzamer van gaat voelen.

Wat werkt tegen eenzaamheid?

1. Ga erop uit!

Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen denken dat het geen zin heeft om in hun sociale netwerk te investeren. En dus steken ze er geen tijd en energie in. Terwijl het wel degelijk veel kan opleveren om dit wel te doen. Een paar mogelijkheden:  

  • Word lid van een vereniging.
  • Zoek een hobby of pak een oude hobby op.
  • Ga vrijwilligerswerk doen, zorg dat u de deur uitkomt.
  • Maak een lijstje van oude contacten die verwaterd zijn. Misschien kunt u iemand bellen of mailen?
  • Verbeter de vriendschappen en contacten die u al heeft: Vaker bellen, vaker langsgaan, vaker zelf initiatief nemen.
  • Als u last heeft van gezondheidsproblemen, is het misschien een idee om online actiever te worden. Skypen, appen, lid worden van online community’s.
  • Bied buren of kennissen uw hulp aan: oppassen op kinderen of huisdieren, de vuilnisbak buiten zetten, planten water geven in de vakantie, enz.enz.
  • Oefen uzelf in praten 'over koetjes en kalfjes'. Zo maakt u ook op straat contact met mensen in de buurt.
  • Word lid van een lotgenotenvereniging, bijvoorbeeld een patiëntenvereniging of een nabestaandengroep.
  • Werk aan uw computer- en internetvaardigheden. Met een computer heeft u altijd vrienden en familie binnen handbereik.

2. Stel uw verwachtingen bij

U bent eenzaam als u niet de contacten of vriendschappen heeft, die u eigenlijk wilt hebben. Een oplossing zou kunnen zijn, om uw verwachtingen bij te stellen. Dat klinkt misschien vervelend, maar toch is het goed om u dit af te vragen. Zijn uw verwachtingen wel realistisch? Misschien moet u uw standaard wat verlagen en blij en dankbaar zijn met de contacten die u wél heeft?

3. Leer omgaan met eenzaamheid

Er zijn veel goedbedoelde initiatieven zoals huisbezoeken, gezellige middagen, projecten met studenten die iets voor ouderen doen. Het levert misschien een dag gezelligheid op, maar de eenzaamheid verdwijnt er niet door. Sterker nog: soms is het effect zelfs tegengesteld. Want na een gezellige bijeenkomst drukt de stilte nog zwaarder. Zeker op latere leeftijd en bij ernstige gezondheidsproblemen, is het oplossen van eenzaamheid een bijna onmogelijke opgave. De kring wordt kleiner, aanspraak is er nauwelijks meer. De mogelijkheden om nog mensen te ontmoeten nemen af en en dus is het ook belangrijk om te leren omgaan met eenzaamheid. De eenzaamheid te leren verdragen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is het mogelijk. Relativeren werkt. Het besef dat ieder mens zich weleens alleen, verdrietig of angstig voelt. Dat dit gevoelens zijn die onderdeel uitmaken van het menselijk bestaan. Genieten is een belangrijke remedie tegen eenzaamheid. Hoe alleen u ook bent, er is veel moois in de wereld te ontdekken.

4. Schakel hulpverleners in

Hoe moeilijk het ook is, laat de wereld weten dat u eenzaam bent. Als u bijvoorbeeld via het Welzijnswerk in uw gemeente laat weten wat uw situatie is, hoe stil het iedere dag bij u is, kunnen er ook hulptroepen in actie komen. Mogelijk kunnen maatschappelijk werkers, de wijkverpleegkundige of vrijwilligers die in uw gemeente actief zijn, iets voor u betekenen.

Lendevallei Dico de Klein

Foto: Dico de Klein

Vanaf het water beleef je een natuurgebied vanuit een ander perspectief. We varen met de praam over de beek De Lende, dichtbij Wolvega. Een natuurgids van It Fryske Gea vertelt u over de ontwikkelingen in de Lendevallei en wijst u op de vogels en waterplanten. Ontdek zelf hoe sprookjesachtig deze vallei is en ga zaterdag 23 september van 10.00 tot 12.00 uur mee op vaarexcursie. Meld je uiterlijk vrijdag 22 september voor 15.00 uur aan via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0512 – 38 14 48 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-), niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5,-).

De Lendevallei behoort tot de toplocaties van It Fryske Gea. Het gebied werd na de vervening een tijd lang aan haar lot gelaten. Er ontwikkelde zich een prachtig laagveenmoerasgebied in het beekdal. Een afwisselend gebied met polders, moerasbosjes en kronkelende rivierarmen. In deze afwisselende natuur groeien bijzondere planten en deze lokken weer bijzondere dieren. Ontdek het zelf en ga mee op deze excursie.

Zit je in een revalidatietraject, heb je een fysieke beperking of ben je niet meer zo piepjong? En heb je altijd al aan yoga willen doen, maar is het voor jou gewoon te heftig, te lenig, te zwaar of te snel? Dan is er YogaPlus. Want het effect ervan, dat je je vrijer, fitter, krachtiger en vrolijker voelt, kun je goed gebruiken.

YogaPlus is speciaal voor mensen die niet (meer) zo goed meekomen in een gewone yogales. Er is meer aandacht voor individuele vragen en de oefeningen zijn een stuk rustiger. Bij de meeste fysieke en psychische problemen is het belangrijk te blijven bewegen, maar wel aangepast aan wat goed voor je is.

Bij YogaPlus kun je ook tijdelijk meedoen tot je er weer aan toe bent in de gewone les mee te draaien.

Instromen is altijd mogelijk.

Elke donderdag van 13-14:30 uur in wijkcentrum de Skammel, Melkkelder 84 in Drachten.

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel. 06-40224083

www.yogametjehart.nl