enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Wandelexcursie Dico de Klein

Foto Dico de Klein

Ruik de zilte zeelucht onder het krijsen van de meeuwen, maar geniet bovenal van het uitzicht over de kwelders en het wad. Deze excursie door Noard-Fryslân Bûtendyks, één van Europa's grootste kwelders, neemt u mee in de waddennatuur met zijn vogelrijkdom en vergezichten.

Zaterdag 29 april van 11.00 tot 14.00 uur organiseert It Fryske Gea een excursie met als thema voorjaarstrek. Deze excursie vindt plaats buiten de dijken, in deelgebied Westhoek. Opgave kan tot een werkdag van tevoren 15.00 uur via www.itfryskegea.nl of 0512 - 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Vergeet laarzen en verrekijker niet.

Trekvogels in het voorjaar

Loop vanaf de dijk richting Waddenzee en je ziet de begroeiing veranderen. Geleidelijk krijgt het zoute zeewater meer invloed. Gras wordt kweldergras, en verdwijnt dichter bij zee volledig om plaats te maken voor planten als schorrekruid en zeekraal. Soorten die het zoute water verdragen. Uiteindelijk verdwijnt de begroeiing en maakt het plaats voor de slikvelden van het wad. Nergens zijn de luchten mooier dan hier en de natuur verandert mee met de seizoenen. In deze tijd van het jaar tref je hier de vele vogels die op voorjaarstrek zijn. Een eldorado voor de vogelliefhebber.

zuidoostzorg

Alles onder één dak en van alles te beleven

Sinnehiem, onderdeel van ZuidOostZorg, is een kleinschalige woonlocatie voor 28 bewoners. Sinnehiem is een nieuw, modern vormgegeven zorgcomplex vlakbij het centrum van Haulerwijk wat deels zorg biedt aan cliënten van zorggroep Liante en deels van ZuidOostZorg. De beide organisaties creëren gezamenlijk een zo prettig mogelijke woon- en leefomgeving voor ouderen.

Voordelen van gezamenlijkheid
Samen onder één dak geeft de nodige voordelen. Zo nemen bewoners van Sinnehiem van ZuidOostZorg deel aan de recreatieactiviteiten van Liante en wordt er regelmatig met familie gebruik gemaakt van de themamaaltijden die in het restaurant worden geserveerd. Afgelopen maand was onder andere het zangkoor Looft den Heer uit Donkerbroek in de recreatiezaal en muziek van het  fiskwiven koor De lekkerbekjes uit Akkrum, georganiseerd door de  Soos van Haulerwijk/ Waskemeer.  Donderdag 20 april genoten bewoners en familie weer van een themamaaltijd in het restaurant en zaterdag 22 april was er muziek van de ‘Sjongstra’s. Kortom er is van alles te beleven in Sinnehiem.

Samenwonen onder één dak
In Sinnehiem zijn twee echtparen waarvan de ene bij ZuidOostZorg woont en de andere bij Liante, maar wel samen onder één dak. Het voordeel is dat men elkaar elk moment van de dag kan opzoeken.

Belevingsgerichte zorg
Sinnehiem ZuidOostZorg  is een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen, waar vanuit de visie belevingsgerichte zorg gewerkt wordt. Bewoners maken deel uit van een kleine woongroep van zeven cliënten, die mee helpen aan de dagelijkse huishoudelijke taken, zoals koken of was opvouwen. Elke woongroep heeft een eigen huiskamer, keuken en voorzieningen zoals een wasmachine. Het uitgangspunt is dat de bewoner waar mogelijk de eigen regie houdt en dat de levensstijl zoveel mogelijk wordt voortgezet.

bloesem sized IMG 5384 

Een bloesemwandeling door het karakteristieke landschap van de Betuwe

Op verzoek van diverse bezoekers heeft BurenStad.nl een eigen fruit- en bloesemtocht ontwikkeld. Deze prachtige 10 km (kan ingekort worden tot 7 km) lange wandeltocht start en eindigt in de historische stad Buren. Vanaf de parkeerplaats aan de Onderdreef loopt u door het oude centrum en steekt de Korne over. Via verschillende landelijke wegen loopt u richting het op en top Betuwse dorpje Erichem.

Vers fruit bij Marijke's Fruitkorfje

Tijdens de bloesemwandeling komt u langs fruitbedrijf Marijke's Fruitkorfje, van woensdag t/m zaterdag kunt u hier tussen 9.00 en 17.00 uur terecht voor diverse fruit gerelateerde producten. (bekijk website)

Wanneer u de weg vervolgt ziet u in de verte de kerk van Erichem terwijl u langs de vele verschillende boomgaarden wandelt.

Wijngaard van het Betuws Wijndomein

Vanuit het centrum van Erichem loopt u langs het wandelpad naar de Erichemsewal om via deze weg en de Burensewal langs het Betuws Wijndomein te wandelen. Het Betuws Wijndomein is vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. U kunt hier kennis maken professionele wijnbouw in de Betuwe. (bekijk website)

De Karekiet - Camperen in de Betuwe

Vanaf het BetuwsWijndomein loopt u door de wijngaard via tractorpaden naar camping De Karekiet. Deze rustieke camping beschikt over huisjes, vaste plaatsen en een natuurkampeerterrein met zo'n 40 plaatsen. (bekijk website)

Wandelend langs water met prachtige oude overhangende bomen komt u weer terug op de verharde weg. Via deze weg keert u terug naar de Buren waarvan u vanuit de verte al de karakteristieke kerktoren ziet.

Eenmaal terug bij de rondweg van de stad steekt u hier weer de Korne over om via het romantische Kastanjelaantje terug te keren bij de parkeerplaats.

Winkels in Buren ook op zondag geopend

Hopelijk heeft u nog voldoende tijd om een bezoekje te brengen aan de verschillende leuke winkeltjes en horecagelegenheden die Buren te bieden heeft. Ook op zondag bent u daar van harte welkom

Wandeling Bloesemtocht BurenStad
Afstand 10 km (korte versie 7 km)
Wandelduur 2,5 uur (korte versie 1,5 uur)
Terrein Zowel verhard als onverhard. LET OP: In natte periodes kunnen de paden modderig zijn

Ook buiten de bloesemperiode is deze wandeling aanbevolen, zeker wanneer het fruit rijpt en in de oogst periode na de zomer. Vanaf eind juni tot eind juli kunt u op deze route genieten van verse kersen.

it fryske geaVolgens de Friese natuurorganisaties It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en Natuurmonumenten dreigt er een grote achterstand in de uitvoering van het natuurbeleid in Fryslân. Zo verloopt de realisatie van natuur in de Ecologische Hoofdstructuur te traag doordat de provincie Fryslân steeds vaker functiewijziging naar natuur weigert op plaatsen waar dat wel is afgesproken. De reden is dat de provincie meent dat er te weinig geld voor natuur beschikbaar is. Dit leidt tot een impasse in de uitvoering. Als er niets verandert, dreigen afspraken met het Rijk en maatschappelijke organisaties niet nagekomen te worden en worden kansen gemist om Fryslân mooier te maken.

Fryslân dreigt natuurdoelen te missen

De provincie is sinds 2013 verantwoordelijk voor het natuurbeleid. In ruil voor de afspraak om nieuwe natuur te realiseren en landelijke en Europese natuurdoelen na te komen, kreeg de provincie geld en ruilgrond. Tegelijk werd er bezuinigd op natuur. In Fryslân zijn die afspraken bekrachtigd in het Grien Manifest. Dat is een afspraak tussen de provincie en de natuur- en landbouworganisaties, waarin veel hectares te realiseren natuur zijn geschrapt. Nu dreigt de provincie deze verlaagde doelen echter ook niet te realiseren.

Meerwaarde van natuur

De Friese natuur is van belang voor planten en dieren, maar ook voor de mens, voor hun gezondheid, werk en geluk. In geen andere provincie voelen de mensen zich zo verbonden met hun natuur en landschap als in Fryslân. Daarnaast is de bijdrage van natuur aan veiligheid van dijken, zuivering van water en lucht en aan de lokale economie aanzienlijk. Vorig jaar bleek bijvoorbeeld uit onderzoek dat alleen al aan Nationaal Park de Alde Feanen een toegevoegde economische waarde van meer dan 20 miljoen euro per jaar kan worden toegeschreven, terwijl de beheerkosten slechts een miljoen euro bedragen. Zo zorgen tegenwoordig vrijwel alle natuurprojecten voor maatschappelijke meerwaarde. Ook deze kansen dreigen gemist te worden als de realisatie van natuur stagneert.

Provincie reageert niet op dynamiek grondmarkt

Momenteel stoppen in onze provincie een kleine honderd agrarische bedrijven per jaar. Er is dus grond te koop. En de veranderingen in de mestwetgeving versnellen dat nog eens. Tegelijk oriënteren steeds meer boeren zich op een toekomst met natuurinclusieve landbouw.

Natuur wordt op basis van vrijwillige verkoop gerealiseerd. Daarom zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de provincie reageert als een boer grond voor realisatie van natuur te koop aanbiedt of functiewijziging naar natuur aanvraagt. Helaas zien we steeds meer voorbeelden waarbij dit wordt genegeerd. Door een starre aankoopstrategie van de provincie Fryslân worden kansen helaas niet benut Voorbeelden hiervan zien we in weidevogelgebied de Heanmar, bij de Tjonger en langs de Friese IJsselmeerkust.

Hogere eigen bijdrage provincie Fryslân

Uit een recente landelijke evaluatie van het natuurbeleid blijkt dat de provincie Fryslân van alle provincies het minst investeert in de realisatie van natuur. De eigen bijdrage is nu 1,7 miljoen euro per jaar. De provincie is op dit moment aan het evalueren of de huidige middelen voldoende zijn om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. Omdat deze evaluatie te laat lijkt te komen voor de Kadernota 2018, laten de natuurorganisaties in Fryslân nu hun pleidooi horen voor een hogere eigen bijdrage van de provincie. Voor aankoop in deze periode met extra dynamiek op de grondmarkt is naar schatting een extra bedrag nodig van vijf miljoen euro per jaar. Daarmee zou Fryslân in de middenmoot belanden, achter Drenthe, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland met eigen bijdrages tot 10 miljoen euro per jaar. Omdat natuur van groot belang is voor de inwoners van Fryslân en de Friese economie, is zo’n hogere eigen bijdrage volgens de natuurorganisaties gerechtvaardigd.

Windpark Fryslân zal duidelijke negatieve effecten hebben op de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Alterra. Het instituut toetste, in opdracht van een coalitie van natuur- en recreatieve organisaties, de plannen om een windmolenpark midden in het IJsselmeer te bouwen op de gevolgen voor de natuur. De organisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen voor dit open landschap en het Europees beschermde, kwetsbare natuurgebied. Het onderzoeksrapport van Alterra is naar de Raad van State, de overheden en initiatiefnemers van het windmolenpark gestuurd. De Raad van State bepaalt het verdere verloop van het beroep dat door de organisaties is ingesteld tegen het besluit om Windpark Fryslân te bouwen.

Uitkomsten onderzoek en studie
De betreffende organisaties streven naar een rijk IJsselmeer voor natuur en mens. Alhoewel zij vóór een overgang naar duurzame energie zijn, vragen zij nadrukkelijk om een zorgvuldige inpassing in natuur en landschap. Het onderzoek en een aanvullende studie van Alterra laten zien dat de risico’s voor vogels van het IJsselmeer en de Waddenzee onaanvaardbaar zijn. Met de bouw van dit park wordt een grens overschreden met betrekking tot het aantal windmolenparken in en om het IJsselmeer.

Woordvoerder Chris Bakker: “Belangrijke studies, waarin veel vogelslachtoffers van windmolens zijn geteld, worden door Windpark Fryslân onterecht buiten beschouwing gelaten. Tevens is de beoordeling gebaseerd op onzekere schattingen over de kans dat een vogel geraakt wordt, door gebrekkige gegevens over vlieghoogtes en ontwijkingsgedrag.’ In het gebied leven bijzondere soorten en met name veel vogels trekken hier langs. De windmolens leiden tot verstoring van de trek en vogels kunnen door de wieken worden geraakt. De organisaties vinden dat de bescherming van de dieren in dit speciaal aangewezen natuurgebied voorop gesteld moet worden.

Misplaatst optimisme
Windpark Fryslân gaat uit van een verwaarloosbare sterfte van veel vogelsoorten door aanleg van het park. De studie van Alterra toont echter aan dat de vogelsterfte door een aanvaring met de molenwieken het voortbestaan van populaties zoals de visdief en zwarte stern wel degelijk in gevaar kan brengen. Alterra wijst erop dat ook vogels die niet in het IJsselmeergebied broeden, zoals trekvogels of roofvogels die op zoek naar voedsel het gebied doorkruisen, gevaren lopen. Om het effect van de plannen van Windpark Fryslân goed te kunnen beoordelen stelt zij dat de vogelsterfte door windmolenparken en andere projecten bij elkaar opgeteld moet worden. Daarnaast zet zij grote vraagtekens bij het optimisme van Windpark Fryslân over de positieve effecten van een te bouwen werkeiland. Dit werkeiland zou de negatieve effecten voor veel vogelsoorten te niet doen. Volgens Alterra wordt dit overschat.

De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond, Don Quichot, de Vereniging van Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

Internationaal onderzoek naar leesgedrag

In Nederland wordt minder gelezen dan in andere landen. In Nederland leest 16% nooit een boek, wereldwijd gezien is dit 6%. Samen met Zuid Korea, vormen we de grootste groep die nooit een boek leest. GfK deed online onderzoek bij 22.000 respondenten, over 17 landen verspreid, naar de frequentie waarmee men een boek leest. 

Maar liefst 23% van de mannen geeft aan nooit een boek te lezen. Bij vrouwen is dit slechts 9%. 22% van de Nederlanders leest (bijna) dagelijks een boek (14% mannen versus 30% vrouwen). Wereldwijd gezien geeft 30% van de bevolking aan (bijna) dagelijks een boek te lezen en 18% laat weten minder vaak te lezen. 27% van de Nederlandse bevolking leest minder vaak een boek. 

Denk je aan boerenkool, dan denk je waarschijnlijk meteen aan stamppot en aan stevige kost voor koude winterdagen. Maar boerenkool is veel meer dan dat. In New York is het al jaren hip en ook in Nederland wordt boerenkool steeds vaker op andere manieren gegeten, bijvoorbeeld rauw door de granola of als groente in een quiche.
Want boerenkool is goed voor je, maar waarom? Deze groene bladgroente zit boordevol goede voedingsstoffen zoals vitamine A, B2, B6 en C. Daarnaast is het rijk aan foliumzuur, calcium en ijzer. Allemaal stoffen die je elke dag nodig hebt en die de kans dat je ziek wordt helpen verkleinen.


Weinig calorieën
Een andere reden om 's winters boerenkool, en andere kolen, veel op tafel te zetten, is omdat kool relatief weinig calorieën bevat. Een portie boerenkool van 250 gram bevat ruim 100 calorieën. Je kunt er dus gerust een bord vol van eten. Denk er wel aan dat als je ouderwetse stamppot maakt met spekjes en rookworst dat daar veel verzadigde vetten in zitten. Je zou ze kunnen vervangen door magere varianten. Wist je dat bijvoorbeeld een augurk heel lekker is bij de boerenkool of in plaats van worst vis?


Bewaren
Boerenkool kun je het beste heel en ongesneden op een koele plek of in de koelkast, in de groentela bewaren. Boerenkool, mits koel bewaard, is zo'n 5 tot 7 dagen houdbaar. Je kunt het ook invriezen. Als je het voor stamppot wilt gebruiken, kun je het dan het beste bevroren in het water doen en dan laten koken.


Duurzaam
Omdat veel boerenkool uit Nederland komt is het in de herfst en winter ook nog een duurzame keuze.


Groente en fruit
Iedere dag twee ons groente en twee stuks fruit: dat is niet alleen heel gezond, maar ook ontzettend lekker. Kies vooral voor veel kleur. Dat ziet er gezellig uit en u krijgt ook nog eens de meeste vitaminen en mineralen binnen!