enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Gaasterland21Bdig1

Bossen, meren, adembenemende vergezichten en een glooiend landschap. Dat is Gaasterland in een notendop. De sfeer van deze hoek van Fryslân tussen de IJsselmeerkust en de Friese meren is bijzonder. It Fryske Gea organiseert op zondag 27 augustus van 09.30 tot 11.30 uur een fietsexcursie van ongeveer 20 kilometer onder leiding van natuurgids Piter Dijkstra. Aanmelden kan tot vrijdag 25 augustus voor 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of het hoofdkantoor van It Fryske Gea, tel. 0512 – 38 14 48 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas gratis. Niet leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). U dient zelf de fiets mee te nemen.

Gaasterland

Het glooiende landschap van Gaasterland werd gevormd in de voorlaatste ijstijd (Saalien). In deze ijstijd werd door het landijs keileem opgestuwd en de keileemruggen gevormd. Geniet tijdens de fietstocht van de slingerende bospaadjes, de vergezichten over het boerenland en de vele vogels langs de IJsselmeerkust. Er is tijdens of na de excursie de gelegenheid om op eigen kosten ergens koffie/thee te drinken.

collectant image001

 

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou?

Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook.

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS!

bouwepet 06adig11

Foto: Dico de Klein

Het uitgestrekte natuurgebied it Bûtenfjild bevindt zich dichtbij Leeuwarden, maar eenmaal in de natuur lijkt de stad ver weg. Vrijdag 11 augustus kunt u mee op excursie met It Fryske Gea. De wandeltocht neemt u mee terug naar de ijstijd. Samen met natuurgids Teartse van der Zee van It Fryske Gea wandelen we door het stroomdal van de Bouwepet. Hij vertelt aan de hand van het geologische monument over de ontstaansgeschiedenis van dit natuurgebied. Onderweg luisteren we naar de vele zangvogels. Kleine karekiet, matkop, buidelmees en de rietzanger laten zich vaak horen.

De excursie start om 19.00 uur en duurt ongeveer twee uren. Geef u uiterlijk donderdag 10 augustus voor 15.00 uur op via www.itfryskegea.nl of via 0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas gratis, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).


Scandinavië in zwerfkeien

Een kenmerkend onderdeel van de Bouwepet is het geologisch monument. Het monument is gemaakt van zwerfkeien die in de voorlaatste ijstijd (150.000 tot 100.000 jaar geleden) door landijsgletsjers uit de Scandinavische streken werden meegevoerd. De zwerfkeien zijn tijdens de ruilverkaveling in 1996 in de omgeving gevonden en in het monument verwerkt. Ze vormen de landen Noorwegen, Zweden en Finland. Al wandelend is goed te zien dat de Bouwepet een natuurgebied is dat dwars door het boerenland loopt en de Grutte Wielen met het Ottema-Wiersmareservaat verbindt. Het stroompje slingert prachtig tussen de aangrenzende, hogere zandgronden.

stoip 2017

Zeearend 2 Hans Pietersma

Foto: Hans Pietersma

We varen langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt excursieleider Andries Dijkstra van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa; Nationaal Park De Alde Feanen. En dat vlakbij Leeuwarden en Drachten.

Donderdag 3-, 5.- en 8 augustus kunt u van 19.00 tot 21.00 uur mee op vaarexcursie. Opgave kan tot resp. woensdag 2,- 4- en 7 augustus  15.00 uur via 0511 - 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-), niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5). Het uitzicht vanaf het open bovendek is prachtig, vergeet daarom warme kleding en een verrekijker niet! 

Varen langs aalscholverkolonie, rietlanden en moerasbossen

Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. De grootte en variatie in landschappen en vogelsoorten is indrukwekkend. Bioloog Freek Vonk vergeleek het zelfs liefkozend als de Afrikaanse Savanne van Fryslân. Excursieboot ‘De Blaustirns’ vaart op zonne-energie stil door de natuur. Het bovendek geeft een weids uitzicht over de rietlanden en bloemrijke graslanden. Daardoor zijn reeën en (roof)vogels goed zichtbaar. Beneden is het overdekt genieten van de omgeving. De laatste jaren laat de imposante zeearend zich regelmatig zien. Ontdek tijdens deze excursie hoe hij aan zijn bijnaam “de vliegende deur” komt.

Autofabrikant Mazda heeft als eerste ter wereld een benzinemotor ontwikkeld die werkt met compressieontsteking. Dat meldt Reuters. Dit type motor steekt de brandstof aan met compressie, waardoor bougies overbodig zijn. Hierdoor is de motor veel efficiënter. De techniek was al beschikbaar in auto’s die rijden op diesel, maar kon nog niet worden toegepast in combinatie…

Peazemerlannen 44B9

Foto: Dico de Klein

Het kwelderlandschap van de Peazemerlannen, bij Peasens en Moddergat, verandert met de seizoenen. In de nazomer kleurt het er paars door de plant lamsoor en elk jaargetijde klinken er andere vogelgeluiden. Natuurgids Sieds Boersma van It Fryske Gea vertelt over het ontstaan van het gebied en de bijzondere vogels en planten. Ga mee in het verhaal van de waddennatuur.

Bewonder de zonsondergang vanaf de kwelders, vrijdag 4 augustus van 19.00 tot 21.30 uur.  Opgave voor deze excursie kan tot donderdag 3 augustus om 15.00 uur via www.itfryskegea.nl of 0512 – 38 14 48 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (kinderen t/m 12 jaar € 2,-).


Spontane natuur dankzij dijkdoorbraak
De kwelder zoals hij nu is, is te danken aan een extreem zware  storm die in april 1973 in het waddengebied woedde. Het beukende water sloeg een gat in de dijk, waardoor de hele buitenste polder overstroomde. De Waddenzee kreeg vrij spel, waardoor het gebied geleidelijk opslibde. Dit heeft geleid tot een gevarieerd kwelderlandschap met grote vogelrijkdom. Stil is het dan ook nooit in de Peazemerlannen. In de zomerpolders broeden steltlopers zoals de scholekster, kievit, tureluur en kluut. De strandjes die bij de doorgebroken dijk zijn ontstaan bieden een goede broedplaats aan de bontbek- en strandplevier. Verder broeden op de kwelder bergeend, graspieper, rietgors en gele kwikstaart.