enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

 Martin Mans organist 12

Dinsdag 15 augustus 2017 geeft de bekende organist Martin Mans een orgelconcert in De Flambou in Surhuisterveen. Het concert maakt deel uit van een nieuwe serie Orgel Anders in de Zomer, waarin hij tien grote orgels bespeelt. Het programma bevat improvisaties, toccata’s van componisten zoals: Widor en Boëllmann en na de pauze speelt hij verzoeken. Het orgel van De Flambou brengt prachtige klanken voort waarop luisteraar zich kan laten meevoeren en een avond ontspannen kan genieten.

Martin Mans heeft zijn muziek in vele uithoeken van de wereld gebracht en daarmee volgers verzameld die hij onder andere via social media voorziet van informatie. Het orgel is van oudsher een geliefd instrument dat in deze tijd weer volop in de aandacht staat. De mogelijkheden zijn legio. ‘Je hebt een heel orkest tot je beschikking’ zijn woorden die de organist vaak gebruikt.

Aanvang: 20:00 uur  De Flambou, Jan Binneslaan 49, Surhuisterveen Toegang: € 10,= Online en bij reservering € 9,=.

Leden PCOB, KBO en ANBO: € 8,=.

Kinderen t/m 11 jaar € 5,=. Reserveren: www.martinmans.nl of t. 06-25391903  Ook kaartverkoop aan de kerk.

Achtergrond Martin Mans (1965):

Onlangs vierde Martin dat hij 40-jaar organist is. Als jongen van 12 jaar kreeg hij zijn eerste vaste aanstelling. Sindsdien heeft hij vele tournees gemaakt naar orgel minnende landen zowel binnen als buiten Europa zoals Zuid-Afrika, Canada, Amerika, Israël, Frankrijk en West-Australië. Martin is van jongs af aan bezig zijn improvisatietalent te ontwikkelen en heeft daarmee velen weten te bereiken. Zijn improvisatietalent is de basis van zijn muzikale carrière.

De gedreven musicus geeft per jaar 250 concerten. Naast organist is hij dirigent van vier mannenkoren en drie kleinere vocale ensembles. In 2010 kreeg Martin een ridderorde vanwege zijn muzikale en culturele verdiensten.

Bolsward moor image001

 It stedhûs fan Boalsert mei de moar boppeyn.

 

It stedhûs yn  Boalsert

Ien fan ús 11 stêden is Boalsert. Eltse fries kin dit plakje fan de  Alvestedentocht op ‘e fyts. Fan de Heamealwike mar ek as geboarteplak fan Titus Brandsma. En ynkoarten ek noch sil de R.K. Franciscustsjerke ferheffe wurde ta basilyk en der boppe op  noch it Riedshûs.

It is in prachtich stedhûs, bout troch Jacob Gijsbert yn 1614-1617, de heit fan ús Fryske dichter Gysbert Japicks. Der is in protte wat besjen lijen docht, mar der is ien ding wat in ferliene hat en dat sit boppe yn de gevel. De kop fan in moar.

It wie yn de Tachtichjierrige Oarloch(1568 – 1648)  en ús lân hat in protte te lijen hân yn dy tyd fan de Spaanse besetting ûnder Philips II.

Al reedlik gau, nei dat it klear wie,  waard it stedhûs ynnommen troch de besetters en perfoarst de offisieren mei harren fersoargers en dat wiene Moaren. De slaven fan de Spanjoalen.

No hiene se net folle te dwaan dat feestfieren en sûpen wie alle dagen oan de oarder. Op in dei wie de greve van Nassau foar de poarten fan Boalsert en Boalserters  hawwe doe de doarren iepen brutsen.

De Spanjoalen jouwden de moar de skuld. Dy krige it Spaans benaud en fleach nei boppe ta en woe troch in lyts finsterke nei bûten. Troch it goede libben wie er te fet wurden en hy koe noch foar noch efterút. Hy hat it net oerlibbe..

Letter hawwe se it finster ticht makke mei syn byltenis as oantinken oan dy tiid. 

Ype J. de Vries

                    

Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter.

De afgelopen jaren is het gebruik hiervan onder ouderen toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is veranderd. Dat meldt het CBS bij het verschijnen van de publicatie ICT, Kennis en Economie 2017.

In 2016 was bijna 80 procent van de 12-plussers actief op sociale netwerken, in 2014 was dit nog bijna 72 procent. Drie kwart gaf aan berichten met anderen uit te wisselen, bijvoorbeeld via Skype Messenger of WhatsApp. Twee jaar eerder was dit nog 63 procent. Ook de deelname aan andere sociale netwerken zoals Facebook of Twitter, en aan een professioneel netwerk als LinkedIn nam tussen 2014 en 2016 licht toe.

Verschil sociale media gebruik tussen jong en oud steeds kleiner

Jongeren maakten in 2016 weliswaar nog meer gebruik van sociale netwerken dan mensen in de oudere leeftijdsgroepen, maar het verschil is sinds 2014 kleiner geworden. Het gebruik van sociale netwerken onder 45- tot 65-jarigen nam toe van 70 procent naar 83 procent. Onder 65-plussers steeg dit aandeel in dezelfde mate, van 26 procent naar 39 procent. Vooral het direct uitwisselen van berichten, bijvoorbeeld via Skype Messenger of WhatsApp, nam fors toe onder 45-plussers, mede door het toegenomen smartphonebezit. Onder 15- tot 25-jarigen bleef het gebruik van sociale netwerken met 95 procent vrijwel gelijk.

Hoger opgeleiden vooral meer op professionele netwerken

In 2016 nam 91 procent van de Nederlanders met een hoger opleidingsniveau deel aan sociale netwerken, tegen 83 procent van de middelbaaropgeleiden en 66 procent van de lager opgeleiden. Het verschil naar opleidingsniveau is relatief het grootst bij deelname aan professionele netwerken (zoals LinkedIn) en het kleinst bij populaire sociale netwerken als Facebook en Twitter.
Tussen 2014 en 2016 is deelname aan sociale netwerken het sterkst gestegen onder middelbaaropgeleiden.

Fietsexcursie Albert Allema

Foto: Albert Allema

Bossen, meren, adembenemende vergezichten en een glooiend landschap. Dat is Gaasterland in een notendop. De sfeer van deze hoek van Fryslân tussen de IJsselmeerkust en de Friese meren is bijzonder. It Fryske Gea organiseert op vrijdag 14 juli van 19.00 tot 21.00 uur een fietsexcursie van ongeveer 20 kilometer onder leiding van natuurgids Pieter Dijkstra. Aanmelden kan tot donderdag 13 juli voor 15.00 uur via www.itfryskegea.nl of het hoofdkantoor van It Fryske Gea, tel. 0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas gratis. Niet leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). U dient zelf de fiets mee te nemen.

Gaasterland

Het glooiende landschap van Gaasterland werd gevormd in de voorlaatste ijstijd (Saalien). In deze ijstijd werd door het landijs keileem opgestuwd en de keileemruggen gevormd. Geniet tijdens de fietstocht van de slingerende bospaadjes, de vergezichten over het boerenland en de vele vogels langs de IJsselmeerkust. Er is tijdens of na de excursie de gelegenheid om op eigen kosten ergens koffie/thee te drinken.

it fryske geaBegin juni week zijn er voor de otter werkzaamheden uitgevoerd aan de Ottemaweg vlakbij Hurdegaryp. Eerder zijn er aan weerszijden van de nieuwe brug, die aangelegd is in het kader van de electric-only vaarroute door het Bûtefjild, twee droge faunaduikers aangebracht. Daaropvolgend zijn nu ter afronding aan beide kanten faunarasters aangebracht.

Door deze otterpassage te plaatsen kunnen otters (en uiteraard andere dieren) nu veilig onder de weg doorlopen. In het Bûtenfjild leven namelijk otters, maar de Ottemaweg splits hun leefgebied als het ware in tweeën. Om te voorkomen dat hier verkeersslachtoffers vallen namen de Gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea het initiatief om de otterpassage te plaatsen.

De voorziening wordt gefinancierd door het otterfonds van It Fryske Gea en de Gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeente Tytsjerksteradiel wil de kansen benutten om bij geplande werkzaamheden ook de knelpunten voor otters en andere dieren zo veel mogelijk weg te nemen. Daarom heeft zij ook op andere plaatsen, bij vervanging of nieuwe aanleg van bruggen, ervoor gezorgd dat deze voor otters en andere dieren passeerbaar zijn.

 

De opkomst van de otter

De otter is de ambassadeur van het waterrijke Fryslân. Als het goed gaat met de otter, dan gaat het ook goed met de gebieden waarin hij leeft en dus met de Friese natuur. In 2002 is de otter geherintroduceerd in Nederland en op dit moment groeit het aantal otters. Helaas zijn er nog altijd knelpunten voor de otter in Fryslân. Niet alleen door het verkeer en aanrijdingen, maar ook door versnippering van de verschillende leefgebieden en de visserij. It Fryske Gea heeft een speciaal Otterfonds opgericht om de bescherming van de otter te stimuleren. Hiermee vervult zij een rol als katalysator bij lokale initiatieven en kansen. Het fonds is afhankelijk van giften van particulieren en fondsen. Het raster en de droge duiker bij de Ottemawei is het tweede grote project dat deels uit het otterfonds wordt bekostigd.

Ketliker Skar Bart Schoppers
 
In de verte klinkt getik, is het een specht? En horen we daar de muzikale geelgors? De rust tijdens een avondexcursie op de heide maakt dat vogelgeluiden extra opvallen. In de bosrijke omgeving van de Ketlikerheide, vlakbij Heerenveen, ervaart u de zang van de vele bosvogels en het rustgevende van de natuur.
Donderdag 20 juli organiseert It Fryske Gea van 19.00 tot 21.00 uur een wandelexcursie bij avond over de Ketlikerheide. De natuurgids neemt u mee langs eeuwenoude bomen, dierensporen en vogelzang. Geef u uiterlijk woensdag 19 juli voor 15.00 uur op via www.itfryskegea.nl of 0512 – 38 14 48 (opgave is verplicht i.v.m. een beperkt aantal beschikbare plekken). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,-, (t/m 12 jaar € 2,-).

Horen we daar Beethoven?
In het donker komt een deel van de natuur tot leven. Nachtdieren laten zich horen en de sterrenhemel is in natuurgebieden op zijn mooist. De avondrust maakt dat de vele vogelgeluiden opvallend zijn. In de schemer komen ook reeën tevoorschijn, misschien zien we er nog een paar rustig grazen tegen de bosrand. De Ketlikerheide is het terrein van de geelgors. Deze vogel voelt zich goed thuis in dit halfopen landschap. Wanneer u goed luistert klinkt zijn zang net als de eerste tonen van de vijfde symfonie van Beethoven. Benieuwd naar deze muzikale vogel? Met dit ezelsbruggetje gaat de aanwezigheid van dit knalgele vogeltje niet meer aan u voorbij.

Zeearend 2 Hans Pietersma

Foto: Hans Pietersma

We varen langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt de excursieleider van It Fryske Gea, over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa; Nationaal Park De Alde Feanen. En dat vlakbij Leeuwarden en Drachten. Opgave kan tot een dag voor vertrek tot 15.00 uur via 0511 - 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-), niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5). Het uitzicht vanaf het open bovendek is prachtig, vergeet daarom warme kleding en een verrekijker niet! 

Varen langs aalscholverkolonie, rietlanden en moerasbossen

Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. De grootte en variatie in landschappen en vogelsoorten is indrukwekkend. Bioloog Freek Vonk vergeleek het zelfs liefkozend als de Afrikaanse Savanne van Fryslân. Excursieboot ‘De Blaustirns’ vaart op zonne-energie stil door de natuur. Het bovendek geeft een weids uitzicht over de rietlanden en bloemrijke graslanden. Daardoor zijn reeën en (roof)vogels goed zichtbaar. Beneden is het overdekt genieten van de omgeving. De laatste jaren laat de imposante zeearend zich regelmatig zien. Ontdek tijdens deze excursie hoe hij aan zijn bijnaam “de vliegende deur” komt.