enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Professor Van Zomeren geeft 19 september 2017 om 19.30 uur een lezing over sociale onrust en protest in de brede school De Drait te Drachten. Titel van de lezing: Wanneer vertaalt sociale onrust zich in protest?

De lezing wordt gehouden in het kader van het cultuurhistorisch jaar 2017 van Smelne’s Erfskip, in samenwerking met het Filosofisch Café Drachten. Thema van het jaar is: Roerige tiden yn Smellingerlân.

Protestgedrag kent vele vormen, variërend van meedoen aan risicovolle revolutionaire opstanden tot aan ordinaire online petities. Wat drijft mensen ertoe om in opstand te komen tegen de autoriteiten? Onder welke omstandigheden kunnen we massale protesten verwachten, en wanneer leidt onrust tot totale passiviteit onder de bevolking? En wat is de invloed van hoe de autoriteiten omgaan met sociale onrust?

In deze lezing combineert Van Zomeren filosofie en sociale psychologie (met nadruk op de laatste) om antwoorden te geven op deze vragen. Deze antwoorden zijn niet alleen "academisch" gezien interessant, maar zijn ook direct toepasbaar op allerhande voorbeelden van sociale onrust in het hier en nu. Zo gaat de spreker bijvoorbeeld  in op de vraag hoe mensen omgaan met de aardbevingsproblematiek in Groningen. Op breder niveau bespreekt hij voorbeelden van de Arab Spring - (Arabische Lente) revoluties en een aantal thema’s waarvan hij vermoedt dat die in de komende tijd tot veel protesten zullen leiden.

Prof. dr. M. (Martijn) van Zomeren is adjunct-hoogleraar Sociale Psychologie aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit te Groningen.

Locatie: Brede School De Drait, Flevo 190 te Drachten.

Toegangsprijs: € 4,00, inclusief twee consumpties.