enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Bibliotheek IMG 5775

OBS It Twaspan is gestart met een driejarige samenwerking met de bibliotheek. Met de ondertekening van een officieel contract is deze samenwerking voor de komende jaren vastgelegd. Met als doel om de leesprestaties te verbeteren maar vooral ook om lezen leuk of nog leuker te maken.

De officiële ondertekening van het contract 'De Bibliotheek op School' (dBos) was gekoppeld aan de presentatie van een nieuwe collectie boeken van Mees Kees en super Juffie. Dit thema sluit aan bij het filmproject dat in maart/april georganiseerd wordt op van obs it Twaspan. Juf Eelkje las voor uit het eerste boek van Mees Kees “Een pittig klasje”. Na het 1e hoofdstuk gingen vele vingers van de leerlingen in de lucht om het leesboek zelf uit te lezen. Een waardevolle manier voor leesbevordering!


Leesplezier stimuleren
Een leesconsulent is de komende jaren, vanuit de bibliotheek, vast contactpersoon voor de leerlingen en leerkrachten van de school. Na het afnemen van een Leesmonitor wordt bepaald op welke manier extra leesplezier binnen de school en de thuisomgeving kan worden gestimuleerd. Aan de hand van de analyse gaat de leesconsulent aan de slag met het introduceren van boeken en projecten om het leesplezier te stimuleren. Goed kunnen lezen vormt de basis voor al het leren. Daarom zet OBS It Twaspan hier volledig op in.


Vijftien minuten 'vrij' lezen
Bibliotheken en (basis)scholen gaan steeds meer samenwerken om de taal- en leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Het landelijk concept 'de Bibliotheek op school' ook wel afgekort als dBos is hier een voorbeeld van. Scholen die meedoen aan het concept dBos, roosteren dagelijks 15 minuten 'vrij' lezen in op het rooster. 'Een kind dat 15 minuten per dag leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt'.


Meer info: www.debibliotheekopschool.nl