enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

roel oostra kopieDe Hofstra’s van het Karmelklooster zijn 1 augustus weer gestart met hun zomer zondagmiddagconcerten. Zij-die-mijn-Zorgen deelt, maar, eerlijk is eerlijk, ook mijn pleziertjes zei: ‘dêr moat wy mar even hinne’. Zo gezegd, zo gedaan. Het was prachtig weer en toen wij voor de spotprijs van € 7.50 p.p. de prachtige binnentuin inliepen zaten er al enige honderden van de zigeunerklanken van de briljante musici van Frysk Czardas te genieten.

Het speet me dat ik geen camera bij me had want het was een prachtig gezicht, zoveel mensen ongedwongen rondom het orkest met de zon door de bomen. Troffen wij het Friese taalfenomeen Klaas Bruinsma. Hast dit al ris lezen Roel, vroeg hij en stopte mij een vel papier in de handen waar een drietal gedichten op stonden die pasten bij deze middag. Wegens ruimtegebrek kan ik twee coupletten kwijt en die schrijf ik, met goedvinden van Bruinsma, graag voor u over omdat ik het er roerend mee eens ben.

Jan Hofstra hat in hôf, dêr’t blomt te bloeien stiet dat nêst it fûgelliet ek oar’ akkoarden biedt.
Dêr wurde snaren fan it spylark hearlik poent
dêr wurdt it hert troch koargesang betsjoend
Kom minsken, kom nei Karmel foar dit swiet genieten hear en sjoch wat Hofstra’s hôf jim biedt.
Jan Hofstra hat gans skient m’yn ’t Karmel hûs mei sang en klang en keunsten by de rûs! Mar d’allerbêste skat dy’t kleaster yn him draacht dat is in fikse frou dy ’t elkenien behaacht.
Kom minsken, dus nei ’t lusthof fan Jan Hofstra ta dêr sill’ jim alle wille mei de Jager ha.

Nu moet ik wel even kwijt dat ik, nadat ik één en ander rustig gelezen had, helemaal niet begreep wat een jager met één en ander te maken had. Sjoch Brúnsma, zei ik, dy fikse frou dy’t elkenien behaacht, dat kin ik wol neikomme en dêr bin ik it roerend mei iens, mar wat hat in jager no yn it hôf fan de Hofstra’s te sykjen. Wist dat net, was zijn antwoord en hij keek mij aan zoals vroeger mijn wiskundeleraar mij aankeek als ik een formule weer eens niet snapte. De Jager, dat slaat op Ietsje de Jager en dat is de frou fan Jan Hofstra.

‘O sa’, zei ik onnozel, ‘dat wist ik wier net, ik siz altyd mefrou Hofstra.’ Ik heb het toch maar even opgeschreven want als u het ook niet wist, dan weet u het nu.

Roel Oostra