enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Op de voorpagina van Breeduit 7 januari 2010 stond een grote foto van onze vertrekkende wethouder Fred Veenstra, handenschuddend met Sipke Zoodsma, oud-voorzitter van de CDA-fractie. En als geïnteresseerde zwevende kiezer dacht ik: Wat zou het mooi zijn als bij deze foto stond dat hij Fred veel geluk en succes in Franeker wenste en Fred zijn waardering uitsprak dat Sipke zijn wethouderschap tot de verkiezingen wilde waarnemen. Fout gedacht Ons dorp trekt een ex-bestuurder uit Harlingen aan tot 3 maart plus een paar weken tot het nieuwe college is geformeerd. Dus voor ongeveer twee maanden. TWEE MAANDEN! Begrijpt u dat?


roel oostra kopieNu weet ik niet of de heer Zoodsma voor deze functie is gevraagd, ik denk het niet. Hij is nog steeds zeer betrokken bij de gemeentepolitiek en heeft een paar jaar geleden met pijn in het hart, vrijwillig zijn plaats ingeruimd voor laat ik maar zeggen, ‘de jeugd’. Onlangs heeft hij, zo las ik in Breeduit, het voorzitterschap van de adviesraad voor senioren (de SAR) overgedragen. Hij is nog van alles op de hoogte. Nee, het lijkt mij niet dat Zoodsma is gevraagd. Ik moet toegeven niet thuis te zijn in het politieke spel. Daarom ben ik ook een zwevende kiezer. Ga wel trouw naar de stembus, anders durfde ik dit stukje niet te schrijven. Maar ik blijf het vreemd vinden een bestuurder uit een kleine gemeente voor twee maanden naar Smallingerland te halen. Zo’n man heeft, ook al kijkt hij fris tegen alles aan en al is het nog zo’n verstandige knaap, wel twee maanden nodig om zich enigszins in te werken.

Mijn klomp brak helemaal toen ik in een krant las dat de huidige fractievoorzitter van het CDA deze benoeming verdedigde met de opmerking: “Wij zoeken een zeer ervaren bestuurder, niet een lokalo!” Nou, ik denk dat de mensen die straks op de CDA kieslijst staan blij zijn met deze opmerking. Om als een stelletje lokalo’s te worden geadverteerd. Enfin, ik hoop oprecht dat de heer Waaijer een mooie tijd heeft in ons college en de gerechtelijke Omrinkwestie even op de lange baan wordt geschoven. Want een kennis uit Harlingen vertelde me dat de heer Waaijer ook een functie als bestuurslid Afvalverwerking Friesland heeft en dat die stichting afvalverwerking, zij het met dunne draadjes, aan Omrin vastzit. U weet dat Smallingerland uit die organisatie is gestapt met als gevolg dat Omrin een paar miljoen claimt inzake contractbreuk. Wat uiteraard door onze gemeente wordt bestreden.

Misschien een leuk puntje op komende B&W vergaderingen. En stel dat de heer Waaijer, die fris tegen alles aankijkt en een zeer verstandig man is nu eens . . . Maar daar heb ik ‘t een paar weken geleden al over gehad.
Roel Oostra