enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

roel oostra kopie50-plus

Nederland, beroemd op aarde door prestaties hoog in waarde

door fantastische projecten die alom verbazing wekten,
is verdeeld! Een droevig beeld dat niet zoet de ogen streelt . . .
Want wie maar eventjes de tijd nam ziet steeds opnieuw de splijtzwam,
thans is ’t zelfs Ouden van Dagen in hun waardig hoofd geslagen
zo, dat zij opnieuw formeren en zich in groepen gaan groeperen.

Dit versje las ik in een oude krant uit 1949, dat is dus 68 jaar geleden, en dat had betrekking op een conflict in de Algemene Bond van Ouden van Dagen. Een aantal leden was het totaal oneens met het beleid van het bestuur en riep een nieuwe partij in het leven: Nederlandse Bond van Ouden van Dagen. Hou ze maar eens uit elkaar. En beide bonden zijn, trouwens net als hun leden, ter ziele gegaan.
Er kwam een nieuwe groepering, de Ouderen Partij, die een vrij grote aanhang kreeg en een zestal zetels in de Tweede Kamer bezette. Eén van de kopstukken was een zuster van Ed Nijpels. En die lieten van zich horen maar zo’n twintig jaar geleden ging ook deze groepering aan onderling gekrakeel ten onder.
Maar er blijven steeds nieuwe bejaarden komen en dus hebben we opnieuw een ouderenpartij in de 2e Kamer, de 50-plus Partij met uiteindelijk Henk Krol als uithangbord. Maar ook daar begint het te rommelen en net op het moment dat de koning van conflicten, Jan Nagel, als voorzitter afscheid neemt verschijnen er berichten in de kranten dat het bij 50-Plus dik hommeles is. Een oppositiegroep wil dat het hele bestuur opstapt en dreigt, als dat niet gebeurt, een nieuwe partij te stichten.
Er is dus niets nieuws onder de zon. Maar schrijver dezes die al lange jaren in het bejaardenhoekje verblijft, kan zo langzamerhand concluderen dat het gezegde: Het verstand komt met de jaren helemaal nergens op slaat.
En kan dus rustig besluiten met de regels van het begin :

Een droevig beeld ! Dat niet zoet de ogen streelt
want wie maar eventjes de tijd neemt
ziet steeds opnieuw hetzelfde beeld:
een splijtzwam die de groep verdeelt !
De zwam die mensen, oud van dagen
maar door hun warrig hoofd blijft zagen,
zo, dat zij steeds opnieuw proberen
nieuwe Plus clubjes te formeren..

Roel Oostra