enquete
 
Bekkema
 
warrenhove
 
damhus
 
bewegingscentrum
 
abd pluskrant banner
 
humanitas
 
museumdr8888
 
smelneserfskip
 
meldij
 
rebbers
 
Uitinmedia

 Lindeboom

 

nieuwsbrief sunenz

Hans Roelfs januari 2016Van de symfonie des levens, krijgt niemand het program. Een tegeltjeswijsheid voor mensen die te lui zijn om zelf na te denken. Voor het eerste de beste levensdilemma geplaatst, weten ze zich geen raad. Dan lijkt het me troostrijk te weten dat we niet direct een antwoord hebben op  ‘vragen des levens’. Je koopt zo’n  tegeltje, spijkert het op een zichtbare plaats en klaar is Kees. Bij iets onoplosbaars, is een blik op de tegeltekst voldoende om het leven te hervatten. Gedeelde smart, is halve smart.

Een andere categorie mensen heeft in plaats van het tegeltje een kruisbeeld aan de muur of slaat er de koran op na. Inspiratie van een hogere orde en iets meer tekst dan op het tegeltje. Maar ook deze mensen denken zo het antwoord op lastige levensvragen te vinden. Het heeft naar mijn idee te maken met genietangst. In heel ons wezen zit het vermogen, te genieten van de ‘goede dingen des levens.’ De bedenkers van tegeltjes en de schrijvers van heilige boeken waarschuwen voor  ons verlangen te genieten. En niet zonder reden. Hoe gemakkelijk verliezen we ons in de voorkeur voor chocolade, veel werken, snelle auto's en harde muziek, om maar wat te noemen. Tegelijkertijd bemerken we, dat die waarschuwingen een verzet vormen tegen menselijke verlangens. Er zijn geloofsovertuigingen die strikte wetten hanteren voor eten, kleding, gedrag en liefdadigheid. Er gaat een ordening van uit, dat moet gezegd. Die angst voor genieten, maakt dat mensen ook  tot 'productieve' zaken neigen. We hebben er onze beschaving aan te danken. Toch blijft het een moeilijke strijd als beschavingsregels ingaan tegen een biologisch menselijk gegeven. Neem bijvoorbeeld de regeringspartij Christen Unie die voorstelde  begrenzers op mp3-spelers voor te schrijven en paal en perk te stellen aan  decibellen in de disco's. Jongeren lopen gehoorbeschadiging op omdat ze naar te harde muziek luisteren. Uit onderzoek blijkt dat onze hersenen een ‘lekker’ stofje aanmaken als de muziek te hard staat. Hetzelfde stofje waardoor hardlopers hun enkelbanden aan gort lopen en managers doorgaan tot hun eerste hartinfarct. Heeft dus geen zin om daar middels wetgeving wat aan te doen. Tegen beter weten in, zullen mensen altijd blijven kiezen voor wat 'lekker' is. Het tekent onze bijbelvaste politici dat ze zich wensen te bemoeien met ieder detail van menselijk genieten. Nergens meer zuipketen dan op de Veluwe, stel ik dan maar vast. Waar de kunst van genieten tot regeringsbeleid wordt gemaakt, komen nieuwe wetten die zich bemoeien met mijn zaken. Wat de Christen Unie voorstelde, lijkt mij op  onnutte Burkaverplichting voor mp3-spelers

Hans Roelofs

(193, 'Citaat:', 'citaat', '', '<p>Het is haast niet te geloven, maar er bestaan

Hans Roelofs juni 2016 2 Naamloos1Wat zijn wij aan het doen?" "Oh, wij reden auto, jullie ook?"

"Wij zijn zeker de leukste thuis?" - “Nee, dat is de deurknop want die geeft iedereen een handje".

Na deze melige begroeting vroeg oom agent mijn rijbewijs en autopapieren, die goed werden bevonden. Ik dacht dat hiermee het gesprek wel was afgelopen, maar… blafte de man mij toe: "Ik constateer dat u uw gordel niet om heeft".
"Dat klopt niet, commissaris,” blafte ik terug. “Ik wilde iets uit het dashboard pakken en daarom drukte ik de gordel naar beneden.”
"Ik constateer dat u uw gordel niet om had,” weer diezelfde blaffende toon. Aangezien ik wel voelde dat argumenteren weinig zin had, volstond ik met een schouderophalen. "Daar krijgt u een bekeuring voor."


"Is een waarschuwing niet genoeg, of bent u nog niet aan uw maandelijkse bekeuringenproductie toe?", vroeg ik venijnig.
"Nee, nee, meneertje, waarschuwingen daar beginnen we niet meer aan." Hij schreef een proces-verbaal en vertelde ondertussen dat een groot gedeelte van de ongelukken ontstond door het niet dragen van autogordels. Ik keek hem verbaasd aan en wilde hem vragen of hij bedoelde dat het aantal doden en ernstig gewonden groter zou worden door het niet dragen van gordels. Maar ik zag aan de uitdrukking in zijn ogen dat dit vergeefse moeite zou zijn. Na het afhandelen van de formaliteiten, mocht ik mijn weg vervolgen.

Met een pesthumeur, want ik was weer een beetje armer én in tien minuten gedegradeerd van ''wij'', naar ''meneertje''. Waarom moet ik nou zo’n proleet ontmoeten? Er zijn toch wel aardige agenten? Ik zie mezelf als een tamelijk brave burger, die zich binnen de grenzen van de wet beweegt. Loop ik 's avonds over straat, zie ik weinig blauw dat mij kan beschermen. Sterker nog, de kans blauw tegen te komen in de vorm van een smurf, is volgens mij groter. Op zich geen probleem, ik voel me veilig op straat. Mijn probleem is dat een politiemacht, die volgens eigen zeggen al jaren kampt met personeelstekort, wel tijd én mankracht heeft voor urenlange controles op het dragen van autogordels.

Waar ben je gebleven, Oom Agent? Je was toch mijn vriend en helper? Als jij er was, kon mij toch niks gebeuren? Ik zie je bijna nooit meer en als ik je al een keer zie, grijp ik automatisch naar mijn beurs.

Hans Roelofs (25 juni 2010)

Habs Roelofs NaamloosVorig jaar kocht ik het boek ‘Oorlog en bezetting’ op een boekenmarkt in het Achterhoekse plaatsje Breedevoort. Het gezellige stadje is een eldorado voor de liefhebber van tweedehands boeken. Aan het boek was een CD toegevoegd met authentieke geluidsopnamen.
Onlangs las ik het op een late avond en beluisterde de gepopulariseerde documentaire over de Nationaal Socialistische Beweging (NSB), het Nazisme, de oorlogsjaren in Nederland, bevrijding en de eerste tijd na de oorlog. Het bevat authentieke opnamen van Hitler, van Anton Mussert en krakerige uitzendingen van de verboden zender ‘Radio Oranje’. Maar ook redevoeringen van Goebbels, van Anton Seyss Inquart, namens de bezetter de baas van Nederland. Een heel oorlogsdrama van vijf jaar op één CD.

Het is een bijzondere ervaring om naar de redevoeringen te luisteren met de kennis en ervaring van nu. Ik hoorde stuk voor stuk mensen, die met schijnbaar oprechte motieven ‘een zaak’ verdedigden. Hitler kreeg het volk achter zich door te vertellen dat Duitsland als een geslagen hond uit de eerste wereldoorlog was gekomen, maar nu de borst vooruit moest steken en trots op zichzelf moest zijn (de VOC-mentaliteit, maar dan anders). Dat gaf de burger letterlijk moed. Ik hoorde Anton Mussert pleiten voor het gedachtegoed van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) en in het licht van de crisisjaren dertig kan ik in zijn redevoeringen niet veel onbetamelijks ontdekken. Hij strooide met retoriek, die afrekent met luiwammesen en profiteurs (vandaag hoor ik de PVV ook zulke dingen roepen). Daar kon je het niet mee oneens zijn.

Het is erg gemakkelijk om met de kennis en wijsheid achteraf , te zeggen dat hele volksmassa’s destijds dom en naïef waren door zich te laten inpalmen met mooie woorden. Nu we weten hoe Hitler en zijn trawanten en de NSB later volkomen ontspoorden en medeplichtig werden aan de grootste misdaad van de twintigste eeuw, is het eenvoudig om te oordelen. Ik durf eerlijk te bekennen dat ik er niet zo zeker van ben of ik destijds slim genoeg zou zijn geweest om al in een vroeg stadium te ontdekken dat Hitler en de NSB fout waren. Net zo min dat ik nu zou kunnen voorspellen of onze huidige politieke stromingen over tien jaar zullen blijken ons land naar de afgrond te leiden. Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. NSB en nazisme ontaardden in misdaad, maar dat kon men in 1935 volgens mij nog niet weten.

Hans Roelofs (24 juni 2010)